DARMA Home

Westensee Workshop: Undervisning og 1:1 vejledning af forskere – centrale kompetencer for fundraisere?

Workshoppen blev afholdt d. 2. marts 2016 i Århus med 40 deltagere. Nedenunder er en kort beskrivelse af workshoppen og oplæggene kan downloades som PDF-filer fra programmet. Workshoppen blev foreslået og arrangeret af Anya Bjørn Vinstrup, AU, og Anna Sommer, IT-Universitetet.

Der blev luftet ønsker om, at fortsætte diskussionerne fra workshoppen og det kan man for eksempel bruge en SIG om pre-award til. Kom gerne med forslag til nye Westensee Workshops!

Formål og målgruppe

Hvordan møder vi bedst forskerne i undervisnings- og vejledningssituationer? Hvordan kan vi blive endnu bedre til at formidle vores specialiserede viden? Og hvordan kan vi som fundraisere sikre os, at forskerne får den hjælp, de har brug for, og at vi samtidig opnår en endnu højere succesrate med de eksterne ansøgninger? Er fundraisernes workshops og kurser undervisning? Kan TAP'er undervise VIP'er? Og hvordan gør vi det egentlig bedst?

Målgruppen er både de fundraisere, der underviser meget, dem der underviser lidt, og dem der slet ikke mener, at de underviser, men er nysgerrige på, hvad det kan indebære. Det er de fundraisere, der skal i gang med at undervise, og dem der savner inspiration og sparring på deres arbejde, hvori der indgår elementer af systematisk formidling til forskere.

Program

10:00-10:15 Velkomst & præsentation af program v. Anna, Anya

10:15-11:15 Oplæg om undervisningsdidaktik ved AU-CUL, Lektor Ole Lauridsen (download PDF)

11:15-11.30 Pause

11:30-12:00 Øvelse i mindre grupper - videndeling

12:00-12:20 Opsamling i plenum

12:20-13:00 FROKOST

13:00-13:15 Introduktion til AU og Forskningsstøtteenheden, fundraiser Anya Vinstrup, AU  (download PDF)

13:00–13:45 Oplæg ved Astrid V. H. Svendsen, Udviklingskonsulent i Kompetenceudvikling, AU HR  (download PDF)

1:1 vejledning. Hvad kræves for succesfuld vejledning?

13.45-13.55 Introduktion af øvelse

14:00–15:00 Ud og gøre det! Feedback på egen præsentation /Action-Learning

Deltagerne forventes at bidrage aktivt, og ca. halvdelen vil efter tilmelding blive bedt om at forberede en mundtlig præsentation på ca. 4 min. af et valgfrit emne. 

15:00-15:15 Tag kaffe/te og kage med ind til dagens sidste indlæg:

15:15-15:45 Case: Interne reviews som sparring og kvalitetssikring v. forskningskonsulent Anna Sommer, ITU  (download PDF)

15:45-16:00 Afrunding i plenum, inkl. tema og ansvarlig for næste møde

16:00-16:30 Mulighed for Campus-walk på Aarhus 8000 C med guide til udenbysdeltagere.

---

Mødested: Studenternes Hus - Preben Hornung-stuen, Frederik Nielsensvej 2, 8000 Aarhus C.


© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management