DARMA Home

DARMA News

DARMA News are written by the DARMA President and the board. It contains brief updates on topics considered of relevance to the DARMA members. News usually cover ongoing activities in the Board, news from the special interest groups, reflections on recent workshops and seminars, activities in sister societies etc.

<< First  < Prev   1   2   3   4   5   ...   Next >  Last >> 
 • 04 Dec 2021 13:52 | Annedorte Vad (Administrator)

  I dag har alle medlemmer fået tilsendt mail med opfordring til at stemme til DARMA's ekstraordinære generalforsamling:

  På DARMA’s generalforsamling, der blev afholdt online den 10. juni 2021, blev afstemningen om fastsættelse af kontingentet for 2022 udskudt (se evt. referatet: http://www.darma.dk/resources/Documents/Formalia/General Assembly/GA 2021/2021-06 DARMA Generalforsamling referat.pdf).

  På den ordinære generalforsamling var en halvering af kontingentet for 2022 til afstemning. Dvs. at kontingentet ville være 375 kr. + moms. Der blev fremsat et modforslag om at bibeholde kontingentet for 2022 på 750 kr. + moms, og at bruge halvdelen af kontingentindbetalingen til at reducere deltagergebyret på DARMA’s årsmøde i 2022 (som vi satser på at afholde fysisk med overnatning).

  Endvidere er DARMA’s strategiudkast til afstemning (vedhæfte mailen). Udkastet er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og strategiarbejdsgruppen bestående af frivillige DARMA-medlemmer og har været til kommentering blandt alle DARMA’s medlemmer flere gange. Strategien vil gælde fra 1. januar 2022, hvis den bliver vedtaget. Implementeringen af strategien bliver præsenteret hvert år på generalforsamlingen, hvor bestyrelsen fremlægger en handlingsplan.

  DARMA indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling for at afholde afstemning om fastsættelse af kontingent for 2022 og om DARMA’s nye strategi. Dagsordenen er:

  1. Godkender du, at kontingentet for 2022 er uændret?
  2. Godkender du DARMA’s nye strategi?

   Den ekstraordinære generalforsamling afholdes som en online afstemning om punkt 1 og 2 herover. DARMA’s medlemmer kan stemme fra 4. til 20. december 2021.

   

  Afstemningen

  På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

  Du kan stemme ja, nej eller blank til hvert forslag:

  • Hvis der er stemmeflerhed for ’ja’ blandt de afgivne stemmer, er forslaget vedtaget.
  • Hvis der er stemmeflerhed for ’nej’ blandt de afgivne stemmer, er forslaget ikke vedtaget.
   • For forslag 1 betyder det, at kontingentet for 2022 bliver 375 kr. + moms, forslået på den ordinære generalforsamling.
   • For forslag 2 betyder det, at strategien forkastes.

   

  Du deltager i afstemningen ved at melde dig til ’ Ekstraordinær generalforsamling - december 2021’ her:  https://3254.foreninglet.dk/memberportal/dashboard

  Find ’Ekstraordinær generalforsamling’ under fanen ’Tilmelding’. Klik på ’Tilmeld’, og herefter kan du stemme. Afslut ved at klikke på knappen ’Tilmeld’. Afgivne stemmer kan ikke ændres.

   

  Venlig hilsen

  DARMA’s bestyrelse

 • 03 Dec 2021 17:06 | Annedorte Vad (Administrator)

  MOREBRAINS has reached out to INORMS members offering a volunteer opportunity in a research project undertaken for Jisc, sponsored by Research England.

  Dear INORMS Council members,
  I am writing to you, with the benefit of an introduction from Hamish Macandrew of the UK
  Association of Research Managers and Administrators (ARMA) and on the advice of
  Norifumi Miyokawa of the Research Manager and Administrator Network Japan (RMAN-J),

  to ask for your kind support for a research project we are undertaking for Jisc, sponsored by Research England. We wish to invite INORMS members to contribute to one of our project outputs, and would like to conduct two virtual workshops in which we hope to benefit from their expertise.

  Our project is intended to support the UK national persistent identifier (PID) strategy (more details here). As you are no doubt aware, PIDs can play a valuable role in research management, as they can facilitate information re-use and sharing, and be used to automate certain processes. We have developed several models of "ideal world" workflows for research funding, article and data publishing, and institutional research management in which PIDs (focusing on ORCID IDs, DOIs for outputs and grants, RAiDs for projects, and RORs for organisations) are used optimally to automate processes and re-use metadata and information.

  ARMA members have helped us to develop the institutional research management workflow, and we would like to share our model with INORMS members to gather their feedback on the model we have developed, alongside their suggestions for how we could make it globally relevant.

  For the validation phase, we are planning to set up two virtual workshops in January 2022 (for people located in similar time zones), to each run for 90 minutes. If any members of INORMS-affiliated organisations would like to participate in one of these workshops, we ask that they fill in this short Google form. Information provided here will be used solely for thepurposes of organising the workshops and will be deleted at the end of the project.

  The results of the workshop will be integrated into our report, which in turn will inform national PID strategic decisions going forward, with both organisational and individual contributions being fully acknowledged in the final outputs.

  Thank you for your kind attention to this letter. I do hope the above project will be of interest to research managers and administrators around the world. I look forward to hearing from you, and I hope that this is a fruitful and beneficial collaboration.


  My best wishes,
  Josh Brown
  Co-founder, research and strategy
  MoreBrains Cooperative
 • 28 Oct 2021 12:42 | Annedorte Vad (Administrator)

  Kære DARMA-medlem,

  Dette er blot en kort besked for at gøre dig opmærksom på nogle af de muligheder der byder sig lige nu og i den nærmeste fremtid.

  Det væsentligste er selvfølgelig, at du har mulighed for at dyrke dit faglige DARMA-netværk i virkeligheden igen og ikke bare over Zoom. Chancen byder sig til DARMA's netværksarrangement der afholdes den 16. - 17. november 2021 på hotel Trinity i Fredericia. Udover en workshop med fokus på de indirekte omkostninger er der også rig mulighed for at mødes i Special Interest Grupperne og brainstorme/planlægge hvad der skal være på programmet i det kommende år. Udover det faglige program er der naturligvis den fælles middag - en netværksbegivenhed der også plejer at være rigtig god.

  Du har stadig mulighed for at kommentere på DARMA's strategiudkast - send gerne din ros/ris/kommentarer/forslag til mig inden på søndag (31. oktober), så kan vi nå at få dem med i sidste redigering.

  Drømmer du om at være frivillig i en international kontekst er der en fantastisk mulighed gennem INORMS, som netop nu leder efter frivillige der vil være med i styregruppen af RAAAP3, eller en lidt mindre opgave i vores canadiske søsterforening, som leder efter internationale oplægsholdere til deres online konference.

  Med venlig hilsen
  Annedorte Vad
  President, DARMA

 • 23 Oct 2021 17:01 | Annedorte Vad (Administrator)

  INORMS has reached out with an invitation for a DARMA member to join the third iteration of the Research Administration as a Profession (RAAAP-3) international survey task force.

  So for those who long for international engagement this is an excellent opportunity to join an international group of volunteers working on highlighting our profession.

  Reach out to me and I will forward you details to the INORMS RAAAP-3 steering committee.

 • 16 Oct 2021 17:04 | Annedorte Vad (Administrator)

  Speaking opportunity with our Canadian Sister Society CARA's fully online regional conferences

  CARA's President has reached out to me that they have a few spots in the program and hope to fill these by international experts.

  The conference is held December 9 and 10, from 11 a.m. to 4:30 p.m. EST and the link to apply is here: https://pheedloop.com/ontariocaraconference2021/proposal/start/?call=CAL4HS6O8PVF39R

 • 12 Oct 2021 21:35 | Annedorte Vad (Administrator)

  Jeg har netop sendt et udkast til DARMA's ny strategi til alle DARMA's medlemmer, som dermed har mulighed for at få indflydelse på den vej DARMA skal følge fremover - så tjek din postkasse og send dine kommentarer til mig inden den 31. oktober 2021. Kontakt mig, hvis du ikke har fået materialet - så sender jeg det gerne til dig.

 • 22 Aug 2021 15:33 | Annedorte Vad (Administrator)

  Nu er sommerferien ved at gå på hæld for langt de fleste, og aktiviteterne i DARMA og vores professionelle netværk begynder så småt at blive aktuelle og nærværende igen.

  Du har måske holdt dig ajour på DARMA's hjemmeside og LinkedIn netværk over sommeren, men ellers kan jeg gøre opmærksom på en række ting, du forhåbentlig vil finde interessante.

  DARMA's ny bestyrelse mødes første gang i næste uge
  Vores første rigtige bestyrelsesmøde efter årsmødet afholdes i næste uge. Det er annonceret på Board meetings. Det er også her datoerne for de næste møder og referaterne uploades, så du kan holde dig ajour med hvad der sker i bestyrelsen. Kontakt os endelig, hvis der er noget, du ønsker diskuteret på et møde.

  DARMA's strategi
  Det første udkast til DARMA's ny strategi er netop nu til kommentering i strategiarbejdsgruppen og vil derefter blive diskuteret i bestyrelsen for derefter at blive sendt ud til medlemmerne for kommentering og endelig godkendelse inden strategien skal implementeres.

  Kommende DARMA-arrangementer
  Lige nu er der kun Introkurset i kalenderen, men jeg regner bestemt med at både bestyrelsen og hver SIG laver flere arrangementer af interesse for medlemmerne her i løbet af efteråret, og de vil som altid blive annonceret på hjemmesiden.

  Kommende øvrige arrangementer
  Vores søsterforeninger er også aktive. På hjemmesiden finder du link til SRAI's årsmøde der afholdes fysisk i New Orleans! Husk, at du som DARMA-medlem kan blive gratis medlem af SRAI og dermed deltage i konference til medlemspris. Dette gælder også for online konferencen VICRA der er arrangeret af SRAI's internationale sektion – med hjælp fra et menigt DARMA-medlem.

  (Hvis du også vil være aktiv i en af vores søsterforeninger, har EARMA netop nu et åbent call for volunteers).

  EARMA's konference holdes fysisk i Oslo næste år til maj, lige nu er der åbent Call for abstracts, men noter datoen. Det er typisk en konference af stor interesse for DARMA's medlemmer.

  CARA's EAST og WEST konferencer holdes online. Begge har pt. åbent call for sessions and workshops, så hvis du vil præsentere internationalt, men ikke nødvendigvis har mulighed for at rejse, er her en oplagt mulighed.

  Highlight fra INORMS 2021

  1. DARMA har underskrevet the Hiroshima statement

  2. Stort tillykke til John Westensee som har vundet the INORMS Excellence Award. Det er meget velfortjent. Uden John var der slet ikke et DARMA, og han har også været aktiv på den internationale scene i mange år og dermed sat præg på både INORMS og SRAI.


  Mangler du lidt at læse?
  På DARMA's hjemmeside kan du i øvrigt finde et par link til læsestof der kunne have din interesse

  • Der har været en artikel om RMA i Nature – og det skrev vi naturligvis om på DARMA's hjemmeside - We're problem Solvers

   

  Med venlig hilsen,

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President

  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA

  Hvis du ikke ønsker modtage mail fra DARMA, klik her:http://darma.dk/Sys/Unsubscribe?et=gaVxKbWt1pdEnWRrvDV1Eyhkhlx5b3YZp0IgyX6BwEoLFVNcDIqIhgLnIYepHTvAgPI3cs3%2fgmsK06LSPxRLs9oL5%2b0Ssm3IpuTfQl5whg3iGdknndgrCXbtjYQngQodS2BIrAqcDFIXHjAZ2jVXjZ0NlGk%3d

   

 • 21 Aug 2021 13:26 | Annedorte Vad (Administrator)

  In July 2021, the National Council of University Research Administrators (NCURA) conducted a survey of research administrators, focused on remote work. The survey received 1,618 responses.


  Major Takeaways 

  The majority of respondents felt that telework had an overall positive impact on their organization. Of the 1,617 respondents who answered this question, 1,327 felt telework had a positive impact, 78 felt it had a negative impact, 80 felt it had no impact, and 132 were unsure of what impact telework had on their organization, if any. Little variation was found when this question was analyzed through the lens of position type (leadership level, director level, manager level, staff level) or research administration specialization (pre-award, post-award, lifecycle)

  A summary report for the Remote Work Survey can be found online.

  See more on https://www.ncura.edu/MembershipVolunteering/RemoteWorkSurvey.aspx

 • 14 Aug 2021 10:20 | Annedorte Vad (Administrator)

  Boganmeldelse: Susanne Teglkamp: Der er ingen lette veje gennem helvede – og andre gode råd om ledelse, arbejdsliv og personlig udvikling.

  Der er kun få nyhedsbreve og konsulentklummer som jeg har haft overskud til at følge særligt længe og reelt får læst. Men en af undtagelserne har været Susanne Teglkamps, som hver uge udsender et råd om ledelse, karriere, kommunikation eller arbejdslivet i det hele taget.

  Da Susanne Teglkamp så samlede sine råd i en bog og jeg fik mulighed for at få et anmeldereksemplar slog jeg til med det samme. Bogen fungerer bedst som et opslagsværk, og i indledningen står der da også, at man ikke skal læse bogen fra ende til anden. At læse rådene i små doser giver nemlig tid til at reflektere over rådet. Susanne skriver også, at man ikke skal sluge rådene råt, og det kan jeg godt lide. I stedet for at sælge sig selv som know-it-all og kuren der bare virker, skriver Susanne, at "Gode råd er ikke altid gode. Nogle gange er der elementer i dem, du kan bruge. Andre gange er det deciderede dårlige råd. Pointen er, at du hverken skal æde de gode råd råt eller straks kassere dem, men du skal forholde dig til dem". Og det er præcis en af de ting det der giver rådene fra Susanne styrke i min optik.

  Susannes råd finder jeg ofte meget relevante og relaterbare til mit arbejdsliv. Jeg kan især godt lide at de enkelte råd foldes ud en kort og konkret tekst, og altid suppleres med et par spørgsmål som vækker eftertanke. Jeg har altid fundet Susannes Søndagsråd meget relevante. Nogle af rådene kunne jeg godt have brugt tidligere, som en del af svaret på de problemstillinger jeg har mødt i løbet af min karriere, men på den anden side har jeg kunne reflektere over dem på en anden måde efter en endt konflikt, og det tror jeg kan styrke mig til at løse fremtidige lignende situationer. Som sagt er styrken i Susannes bog og søndagsråd, at de inspirerer og lægger op til refleksion.

  Bogen kan købes hos forlagene og direkte fra Susanne på https://www.teglkamp.dk/

  Du kan i bogen blandt andet læse følgende gode råd:

  - Er du leder, så sæt dig i førersædet

  - Skab følgeskab

  - Du skal ikke være ekspert på alting – det har du folk til

  - Gå ikke i ’elefantfælden’

  - Undgå den sure kontrollantrolle

  - Kast håndklædet i ringen og gå hjem med sejren!

  - Der er ingen nemme genveje gennem helvede

  - Sådan afvæbner du en erklæret modstander

  Bogen kan købes hos forlagene og direkte fra Susanne på https://www.teglkamp.dk/


 • 06 Aug 2021 15:01 | Annedorte Vad (Administrator)
  Apply to join one of EARMA's standing committees - this may also be a way of strengthening the relationship between DARMA and EARMA

  Would you like to get more involved in EARMA? Why not apply to join one of the Standing Committees. (Deadline for application: 18:00 CEST 7th September 2021)

  EARMA is looking for enthusiastic volunteers to join the EARMA Standing Committees and help with the continued improvement of the organisation and its services to members.

  If you would like to become more active within EARMA, the follow Standing Committees are now looking for new members:

  • The Finance & Governance Committee (FAC): This committee monitors the financial affairs of EARMA. For members with finance and audit experience.
  • The Awards Committee (AC): This committee makes recommendations to the board on the EARMA Awards. For those dedicated to ensuring best practice with regards to awards.
  • The External Relationships Committee (ExRC): This committee makes recommendations to the board on opportunities for collaboration and positioning of EARMA with international networks. For members who are interested in assisting EARMA with the operationalisation of the Strategic Plan.

  Members are appointed for a one or two-year term as determined by the Board.

  In general, the Standing Committees meet as often as required to complete their work and deadlines. The majority of the meetings are remote via teleconference. However, one face-to-face meeting (FtoF) may take place each year according the Standing Committees needs and objectives.

  You will be expected to take on responsibility in the Standing Committee for tasks, to ensure the successful delivery of the objectives as specified in the above-mentioned Terms of Reference.

  While it is important that critical expertise gathered previously within the Standing Committees is not lost, the Board is keen to provide opportunities for other members to get involved. Consideration will be given to expertise, gender and location when appointing members to committees.

  Read more and find the application form at https://www.earma.org/2021/07/20/apply-to-join-one-of-our-standing-committees/
<< First  < Prev   1   2   3   4   5   ...   Next >  Last >> 

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management