Share this page:

Studietur til Bruxelles 22.-23. november

  • 22 Nov 2021
  • 23 Nov 2021
  • KoWi konferencesal, Rue de Trône 98, 1050 Ixelles

Registration is closed


Vi genoptager traditionen med DARMAs årlige studietur til Bruxelles. Turen er i år planlagt til 22. og 23. november.

Turen arrangeres i samarbejde med DANRO, og I kan se et udkast til programmet her: DARMA-DANRO programudkast.docx

DANRO gør opmærksom på at årets program er tilrettelagt for at imødekomme EU-veteranerne blandt os, da der ikke vil blive brugt tid på generelle introduktioner til Bruxelles.  

Planlægningen af årest studietur er desværre ikke helt fri for corona-forbehold

  • Grundet forsamlingsrestriktioner i Bruxelles, kan vi kun udbyde 14 pladser.
  • Der er krav om vaccinepas eller negativ test for indrejse i Bruxelles (PCR-test gælder kun 48 timer i Belgien).

Tilmelding

Vi har nu åbnet for tilmelding på DARMA's hjemmeside og fristen er den 14. oktober. Som altid er der desværre begrænsede pladser, og i år er der endnu færre end der plejer. En tilmelding er derfor i første omgang kun at betragte som en interessetilkendegivelse.

I tilfælde af, at der er flere interesserede end der er plads til, vil vi tildele hver institution et antal pladser, som de kan fordele imellem sig ud fra deres egen vurdering af, hvem der skal deltage. Hvis der er mulighed for at invitere mere end én deltager fra nogle af de tilmeldte institutioner, vil de ekstra pladser blive fordelt ud fra antallet af DARMA-medlemmer i institutionerne.

Vi forventer, at vi kan have den endelig deltagelse på plads senest onsdag den 20. oktober.

DANRO opfordrer til at vente med at booke flybillet og hotel indtil 1. november, da internationale arrangementer i Bruxelles stadig er belagt med usikkerhed på grund af corona-forbehold.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management