Share this page:

DARMA's årsmøde 2021 (dag 1)

  • 08 Jun 2021
  • 10:00 - 13:30
  • https://mau-se.zoom.us/j/67487814148

Registration


Registration is closed

DARMA's årsmøde 2021

DARMA's årsmøde afholdes online den 8. og 10. juni 2021. 

Program for 8. juni 2021

10:00– 10:15 Formanden byder velkommen

10.15– 12:00

Grøn forskning – En række fonde er inviteret til en paneldiskussion omkring grøn omstilling set i et forskningsmæssigt perspektiv og det faktum at mange af fondene, og dermed også fondsmidlerne, bevæger sig i en grøn retning. Vi har inviteret Innovationsfonden, Novo Nordisk Fonden, Veluxfonden, Real Dania samt Danmarks Frie Forskningsfond. Der vil være oplæg fra fondene og en faciliteret diskussion med mulighed for at stille spørgsmål
12:00–13:30 Frokost
13:30– 14:30 Besøg af Sean McCarthy der med sit oplæg ”How to Support Researchers in Writing the Impact of Pillar II Proposals” vil fokusere på Impact i Horizon Europe og de eventuelle forskellige og opmærksomhedspunkter der er fra Horizon 2020. Der vil efter oplægget være mulighed for at stille spørgsmål

Generalforsamlingen afholdes torsdag formiddag den 10. juni og efterfølges af årsmødets dag 2, hvor vi skal have en diskussion om DARMA's fremtidige strategi. 

Link til Årsmødet og Generalforsamlingen: https://mau-se.zoom.us/j/67487814148 


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management