Share this page:

Webinar med LEO Fondet og REALDANIA

  • 18 Mar 2021
  • 10:00 - 11:45
  • Online

Erfa-netværket Private fonde og nye fundingmuligheder inviterer til sit andet møde – nu online. Formålet med netværket er at styrke netværksrelationerne til private fonde i Danmark og udveksle viden og erfaringer om nye tilgange til funding med hovedvægt på private fonde.

Fokus for dagens oplæg vil være fondenes virke i relation til forskning og forskningsinstitutionerne, fondenes formål med at finansiere forskning og hvordan de arbejder med at udvikle og forandre strategier, virkemidler og andre tiltag i forhold til forskning.

Tidspunkt: 18. marts 2021, kl. 10.00-11.45

Sted: Online via zoom, link sendes til tilmeldte DARMA-medlemmer inden afholdelsen af arrangementet.

Tilmelding: Inden 17. marts 2021

Deltagere: Mødet er for DARMA's medlemmer. Ikke-medlemmer vil få tilsendt indmeldelsesanmodning, og kan først deltage, når deres medlemsskab er registreret. 

Medlemmer, hvis kontingentbetaling ikke er registreret skal skrive til DARMA's kasserer på: kasserer@darma.dk. 

Program:

10.00-10.05 Velkomst og introduktion v. Stine Skipper (CBS)
10.05-10.30 Præsentation fra LEO fondet v. Ida Brams, Uddelingschef
10.30-10.40 Spørgsmål
10.40-11.05                         Præsentation fra Realdania v. Lennie Clausen, Programchef afdeling for Filantropi, Byggeri, boligmiljø og processer
11.05-11.10 Spørgsmål
  PAUSE
11.20-11.30 Oplæg om relationer til private fonde v. Søren Bojer Nielsen og Steen Ulrich,(SDU)
11.30-11.40 Spørgsmål
11.40-11.45 Afrunding og annoncering af næste arrangement – forventeligt Trygfonden om deres nye strategi v. Stine Skipper


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management