Share this page:

Fundraising Manager uddannelse

 • 02 Sep 2020
 • 29 Oct 2020
 • Erhvervsakademi Kolding

Fundraising Manager

Som Fundraising Manager arbejder du konkret med eksterne tilskudsmuligheder - herunder ansøgninger til fonde og puljer. Du arbejder også som administrativ projektleder med fokus på strategiudvikling, kvalitetssikring af ansøgningsmateriale og optimering af hele organisationens fundraisingindsats.

Du analyserer tendenser på markedet for eksterne tilskudsmidler og understøtter ledelsens strategiske beslutninger.

På uddannelsen styrker du dine fundraising kompetencer, så du får flere midler hjem til organisationen.

Undervisningen bygger i høj grad på den nyeste viden om fundraising fra ind- og udland. Du bliver undervist af erfarne fundraisere, suppleret med eksterne oplæg af de skarpeste og mest relevante fagpersoner og eksperter. Du får indsigt i fundraisingprocessen gennem aktuelle fundraising cases og gennem 'learning by doing' med fundraising til egne projekter samt involverende gruppearbejde.

Fundraising Manager er en unik videregående efteruddannelse med eksamen og ECTS-point.

Du lærer bl.a. om:

 • Grundlæggende fundraisingteori og metode
 • Kritisk analyse og vurdering af projekter / idéer
 • Støttemuligheder i Danmark, EU og internationalt
 • Kampagneværktøjer og planlægning
 • Fundraising strategi og organisering
 • Økonomi, budget og finansiering
 • Målgruppe- og interessentanalyse
 • Evalueringsmetoder og modeller
 • Relations- og lobbyarbejde
 • Etik og jura i fundraising

Er uddannelsen noget for dig?

Uddannelsen er for dig, der allerede arbejder med fundraising eller skal i gang med det. Du ønsker at arbejde struktureret og professionelt med at skaffe ekstern finansiering til private eller offentlige organisationer, kommuner, institutioner, virksomheder eller enkeltpersoner. 

Værdi for dig

Du får en grundig indsigt og værktøjerne til at arbejde struktureret og værdiskabende med at skaffe ekstern finansiering til private eller offentlige organisationer, kommuner, institutioner, virksomheder eller enkeltpersoner. Du bliver klædt på til at kunne levere kvalificeret sparring og rådgivning om strategisk såvel som praktisk fundraising. Du får et styrket netværk med adgang til projektsparring blandt ligesindede fundraisere.

Niveau

Uddannelsen er en del af Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.

Læs mere 


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management