Share this page:

Webinar: Slip stress ud af skammekrogen – et forsvar for arbejdsfællesskabet

  • 02 Jun 2020
  • 10:00
  • Online

Slip stress ud af skammekrogen – et forsvar for arbejdsfællesskabet

Arbejdet er blevet en del af identiteten for mange. Forandringer, øgede krav om tværfaglige samarbejder og effektiviseringer er en del af hverdagen for mange af Darmas medlemmer, som kan være svære for den enkelte at håndtere, fordi man kan opleve at det går ud over fagligheden. Det stiller nye krav til både ledere og medarbejdere at navigere i. Pernille Steen Pedersen har i sin forskning undersøgt, hvad dette indebærer og opdaget, hvordan følelse af skam dukker op som et nyt arbejdsmiljøproblem i det moderne arbejdsliv. På webinaret d. 2. juni klokken 10 kan du høre om forskningen som peger mod nye, fælles løsninger. Her vil Pernille introducere nogle helt nye forskningsbaserede værktøjer til at sætte stressforebyggelse på dagsordenen.

Om Pernille:

Pernille Steen Pedersen har en Ph.D. i ledelse og er ansat som post.doc på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. I sin forskning har hun særligt fokus på, hvad det er der gør os stressede i arbejdslivet og hvordan vi kan blive bedre til at hjælpe hinanden i perioder med stort arbejdspres. Pernille udgav i 2016 den forskningsbaserede bog ”Slip stress ud af skammekrogen”. Forud for sin afhandling arbejdede Pernille 10 år i Beskæftigelsesministeriet, hvor hun bl.a. arbejdede med sygefravær. I sit nye forskningsprojekt har hun i samarbejde med parterne på det kommunale område og tre kommuner udviklet og afprøvet nye forskningsbaserede stress-værktøjer, læs mere om forskningsprojektet på: https://vpt.dk/stress-projekt


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management