Share this page:

Møde i SIG Staff Management

 • 09 Mar 2020
 • 10:00 - 15:00
 • KADK, København

Foreløbig dagsordenen:

 1. Velkomst og (evt.) præsentationsrunde
 2. Valg af ny koordinator for DARMA’s ledergruppe
 3. Ledelsessupport fra de forskningsadministrative enheder
 4. Nyhedsbreve/infokanaler relevante ift. national og international forsknings- og innovationspolitik
 5. Hvordan arbejder universiteterne med SDG-dagsordenen
 6. Gensidig orientering/Nyt
 7. Ideer til dagsordenen for næste møde
 8. Andet

 

Noter:

Ad 2) Har nogle lyst til at melde sig på forhånd?

Ad 3) Har nogen lyst til at forberede et kort oplæg?

Ad 4) I kan evt. melde ind til undertegnede i løbet af januar, så samler jeg en oversigt før mødet

Ad 5) Jeg giver gerne et oplæg om SDU’s tilgang

Pernille skulle vist have fremlagt et MUS-koncept, men dette punkt udgår jo nok nu, da vi mister Pernille.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management