Share this page:

DARMA Årsmøde 2020 aflyses

 • 13 May 2020
 • 09:30
 • 14 May 2020
 • 14:00
 • Comwell Kellers Park, Vejle
 • 107

Registration

2020-04-20. Bestyrelsen har beslutttet at årsmødet aflyses. Vi arbejder på at tilbyde andre events (online). Der udsendes snarest muligt information herom.
Grundet COVID-19 er det uvist om årsmødet kan afholdes. Bestyrelsen holder nøje øje med situationen, og der vil blive taget endelig stilling til om mødet afholdes, rykkes eller aflyses primo maj. Deltagergebyr refunderes såfremt mødes ikke afholdes som planlagt

DARMA Årsmøde 2020: 13-14 maj
Comwell Kellers Park, Vejle

På DARMA’s årsmøde 2020 sætter vi denne gang fokus på arbejdsmiljø, forskningsfinansiering og afholder som også tidligere Funder’s Forum. Derudover sætter vi med præsentationer af de mange grene af DARMA’s nationale og internationale arbejde, fokus på os selv som organisation.

Vi afslutter den første dag med ordinær generalforsamling. På andendagen har vi spændende parallelsessioner, hvor der bliver rig mulighed for at høre om de netværk DARMA understøtter og udveksle best practice.

Venlig hilsen DARMA’s bestyrelse

 

PROGRAM
(med forbehold for ændringer)

Onsdag den 13. maj

09.30-10.00
Registrering og kaffe
10.00-10.05

Velkommen til årsmødet. Annedorte Vad, DARMA President byder velkommen 

Introduktion til dagens program v/facilitator Henriette Rald

10.05-11.00

Samarbejde med forskellige forskertyper v/Søren Obed Madsen, CBS

11.00-11.15

Kaffepause

11.15-12.15

Stress og skam v/ Pernille Steen Petersen, CBS

12.15-13.15

Frokost

13.15-14.15

Forskningsfinansiering og Mathæus effekter: Tendenser, mekanismer og mulige tiltag v/ Kaare Aagard, AU

14.20-14.35

Kaffepause
14.35-15.35

DARMA Funders’ Forum (deltagere ikke bekræftet)
Det foreløbige tema er: Udvikling af nye strategier og virkemidler”. Hvad gør konkret, at fonde beslutter at udvikle nye strategier og virkemidler? Hvor henter de inspiration og rådgivning? Hvem involverer de? Hvilke processer gennemføres konkret? Hvordan bruges fondenes fundatser og hvilke rammer giver de?

15.35-16.35

Diskussion og refleksion over dagen: Hvad tager vi med og hvilke perspektiver tegner der sig?

16.35-17.00

Pause og netværkstid

17.00-18.15

DARMA Generalforsamling 2020: se særskilt dagsorden efter vedtægterne

19.15 Konferencemiddag

 

Torsdag den 14. maj             

09.00-09.10

Godmorgen og morgensang

09.10-10.10

DARMA aktiviteter

Tilbagemelding fra ERFA grupperne (Private fonde, Impact, Personaleledelse, Små forskningsinstitutioner)

Aktiviteter i DARMA – medlemskab og muligheder for medlemmerne

10.10-10.30

Kaffepause

10.30-11.45

Parallelle sessioner:

 • Session 1: Politisk overblik over Open Access og de konsekvenser det har for universitets forskere

 • Session 2: Samarbejdet mellem Pre-Award og Post-Award

 • Session 3: De private fonde ERFA-gruppe

11.45-12.15 Modtagere af DARMA rejsestipendier
 • Johanne Keiding, KU
 • Barbara Spanó, DTU
12.15-12.30

Afrunding

12.30 Frokost

Årsmødet og Generalforsamlingen afholdes på Comwell Keller Park i Vejle. Årsmødet er for DARMA's medlemmer. Hvis dit medlemskab ikke er fornyet, kan du ikke tilmelde dig online. Kontakt Kassereren for tilmelding. Sidste frist for tilmelding er 30. marts 2020. 

Der er plads til 130 deltagere, og pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding er bindende. Hvis man ikke har mulighed for at deltage kan man overdrage sin plads til et andet DARMA-medlem. Det evt. økonomiske mellemværende i den forbindelse foregår uden om DARMA, men Kassereren skal have besked, så deltageren registreres korrekt og kan tjekke ind på hotellet. 

Hotellet ligger 20-30 minutters kørsel fra Vejle station. Vi anbefaler, at DARMA's medlemmer arrangerer samkørsel i det omfang det er muligt. Bestyrelsen er også i dialog med hotellet om at arrangere buskørsel til og fra stationen onsdag morgen og torsdag eftermiddag.

OBS. Det er gratis at deltage i DARMA's generalforsamling, og man behøver ikke at være tilmeldt årsmødet for at få adgang til generalforsamlingen.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management