Share this page:

Netværksarrangement om forskeruddannelse og forskerkarrierer på forskningsinstitutioner uden for universiteterne

  • 26 Feb 2020
  • 09:30 - 15:45
  • Professionshøjskolen Absalon, Campus Sorø – Ankerhus Slagelsevej 70, Lokale D 010

Baggrund og Formål
Det nationale netværk for forskningsstøtte på forsknings- og uddannelsesinstitutioner uden for universiteterne afholdt sit første netværksmøde i november 2019. Vi havde bl.a. besøg af René Damkjer fra Innovationsfonden, der talte om mulighederne for at opnå investering fra fonden.

Formålet med næste netværksmøde d. 26.2. er at sætte fokus på, hvilke muligheder man har som forsker og underviser ved mindre forskningsinstitutioner uden for universiteterne for at søge midler til forsknings- og udviklingsprojekter. På dagen sætter vi fokus på hele forskerkarrieren – både på ph.d.-projekter og på projekt- og forskningsmidler til mere erfarne forskere med en ph.d.-grad eller til andre ansatte, der vil gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter.

På dagen får vi besøg af tre centrale spillere i forskningsfinansieringslandskabet af interesse for netværket: DFF, Novo Nordisk Fonden og Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning. De, der ikke er interesserede i sidstnævnte programpunkt, kan vælge det fra, idet det ligger sidst på eftermiddagen.

Program
9:30-10:00 Ankomst og kaffe (der vil være servering allerede kl. 9:00 for de der ankommer tidligt)
10:00-10:30 Velkomst
10:30-11:30 Astrid Gro Pedersen, Danmarks Frie Forskningsfond
11:30-12:00 Uformel drøftelse af fælles udfordringer med ph.d.-stipendier
12:00-13:45 Frokost
12:45-14:00 Berith Bjørnholm, Novo Nordisk Fonden: Novo Nordisk Fonden for forskere og undervisere ved mindre forskningsinstitutioner uden for universiteterne
14:00-14:30 Kaffepause
14:30-14:45 Idéer til næste netværksmøde
14:45-15:45 Linda Lundgaard Andersen, Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

Tilmelding
Tilmelding skal ske via e-mail til sinn@pha.dk senest mandag d. 17.2. kl. 12.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management