Share this page:

Workshop for fonde og universiteter

  • 05 Dec 2019
  • 10:00 - 14:00 (CET)
  • Københavns Universitet

Workshop for fonde og universiteter

Hvad laver en forskningsadministrator? Hvordan supporterer en forskningsstøtteenhed de forskere, der ansøger om og modtager fondsmidler? Hvorfor er forskningsstøtten til forskerne en fordel for fondene? Tænker du også nogle af disse tanker, er workshop for fonde og universiteter relevant for dig.

DARMA og Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i samarbejde med Lundbeckfonden inviteret til en workshop, hvor medarbejderne i fondene kan møde administrationen fra universiteterne. Formålet med dagen er, at give fondene et indblik i hvordan forskningsstøtteenhederne på universiteterne understøtter ansøgere og projekter.

Dette skulle gerne lede til, at vi kan optimere samarbejdet mellem fondene og forskningsadministratorerne og understøtte den bedste udnyttelse af vores respektive ressourcer og kompetencer.

Dagen byder på oplæg og diskussioner om emnet, samt rig mulighed for dialog og at netværke.

Deltagerkreds

Fonde: Medarbejdere der arbejder med uddeling, rapportering og regnskab i forbindelse med forskningsstøtte (1-2 personer fra hver fond)            

Universiteter: Medarbejdere der arbejder med ansøgninger og afrapportering af projekter (1-2 personer fra hver institution) KU, CBS, DTU, AU, AAU, ITU, RUC, SDU

Program

  • Velkommen
  • Oplæg fra universiteterne (SDU, KU, DTU, AU)
    Indblik i hvordan universiteterne arbejder med forskningsstøtte og forskningsplanlægning. Udfordringer og fordele ved samarbejde i ansøgningsfasen, projektgennemførelsen og revisionsfasen
  • Diskussion i grupper
  • Opsamling i plenum
  • Netværksfrokost

Invitationer er sendt direkte til fondene og universiteternes forskningsstøtteenheder.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management