Share this page:

DARMA ekstraordinær generalforsamling

 • 20 Nov 2018
 • 16:00 - 16:30 (CET)
 • Copenhagen Business School CBS, Copenhagen, Dalgas have 15, lokale D1Ø001

Registration


Registration is closed
I forlængelse af beslutning vedrørende valg af formand vedtaget ved DARMA's Generalforsamling d. 17. maj 2018 indkaldes foreningens medlemmer hermed til ekstraordinær generalforsamling kl. 16:00 den 20. november 2018, der afholdes på CBS/Copenhagen Business School på Frederiksberg. Adressen er: Dalgas have 15, lokale D1Ø001 (se på kort: https://www.cbs.dk/cbs/kontakt/kort/dalgas-15)

Generalforsamlingen er åben for alle DARMA's medlemmer. For at vi skal kunne bestille tilstrækkelig forplejning, vil vi gerne bede om, at alle dem der ønsker at deltage registrerer sig vha. linket til venstre senest fredag d. 16 november!  

Hovedpunktet på den ekstraordinære generalforsamling er valg af ny formand for foreningen. For at sikre en bred deltagelse i denne vigtige afstemning har bestyrelsen besluttet at gøre det mulig for medlemmer, der ikke kan møde frem til den ekstraordinære generalforsamling, at kunne stemme elektronisk. 

Den elektroniske afstemning vil foregå på den måde, at alle medlemmer, der ikke er registreret til generalforsamlingen pr. mail vil modtage et link og vejledning om hvordan det foregår. Den elektroniske afstemning åbner om morgenen d. 19. november og lukker kl. 15:30 d. 20.november.

Dagsorden

 1. Velkommen
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

  Bestyrelsen foreslår en justering af vedtægterne mhp. at udtrykkelig gøre det mulig for formanden, at sikre at foreningen er repræsenteret, selv om formanden er forhindret, f.eks. til INORMS-aktiviteter eller Leiden-gruppens møder. Bestyrelsen foreslår at tilføje én sætning til vedtægterne under afsnittet om formanden. Den foreslåede sætning er markeret nedenunder med rød tekstfarve:

  5.3 Formand

  Formanden repræsenterer Foreningen udadtil og er kontaktperson til andre relevante foreninger. Formanden forventes at deltage i aktiviteter relevante for Foreningen, og de hermed forbundne rimelige omkostninger vil blive afholdt af Foreningen i overensstemmelse med statens regler for rejser og repræsentation. Formanden kan uddelegere nogle af disse opgaver til andre Bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter vilkår og budget herfor, ligesom Bestyrelsen i øvrigt beslutter Bestyrelsens øvrige rejseaktiviteter.


 5. Valg af formand for foreningen

  Efter to perioder på posten ønsker den nuværende formand, Olaf Svenningsen, at træde tilbage. Til posten som ny formand/forkvinde, opstiller Annedorte Vad, leder af CBS Research Support Office, Copenhagen Business School. Annedorte præsenteres i DARMA's indstilling af hende til INORMS Award for Excellence in Research Management, som hun som første dansker fik modtage ved INORMS-konferensen i Edinburgh i juni 2018.

  I henhold til vedtægterne har CBS skriftligt erklæret støtte for Annedortes kandidatur.

  Bestyrelsen indstiller også, at tiden til den formelle overdragelse bliver kortere end de 6 måneder vedtægterne foreskriver. Begrundelsen er dels at der ikke forsvinder tid til sommerferie er efter den ekstraordinære generalforsamling, dels at Annedorte i forvejen har stor erfaring af bestyrelsesarbejde, både fra DARMA og SRA-International.

 6. Generalforsamlingen afsluttes

  Let forplejning serveres til generalforsamlingens deltagere.

Varmt velkommen!

Olaf Svenningsen

DARMA FormandSitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management