Share this page:

Institutkoordinator til Biologisk Psykiatri

 • 02 Sep 2018
 • (WEDT)
 • Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde

Institut for Biologisk Psykiatri søger en akademisk institutkoordinator. Stillingen er tidsbegrænset frem til 28.02.2021 men med forventning om forlængelse. I stillingen er du ansvarlig for det forskningsadministrative overblik over instituttets projekter og arbejde med instituttets udvikling. 

Institut for Biologisk Psykiatri er en uafhængig forskningsinstitution under Region Hovedstadens Psykiatri og er Danmarks førende inden for forskning i psykiatrisk genetik og psykiatrisk præcisionsmedicin. Instituttets overordnede formål er at identificere og karakterisere genetiske og miljømæssige faktorer, af betydning for psykiske lidelser og deres behandling. Instituttet har over 30 ansatte fordelt på akademisk, teknisk og administrativt personale.   

Instituttet er beliggende i de flotte omgivelser på Psykiatrisk Center Sct. Hans ved bunden af Roskilde Fjord. Sammen med fem andre danske samarbejdspartnere, er instituttet en del af Lundbeckfondens iPSYCH Initiativ, der er verdens største psykiatriske forskningsprojekt.  

Foruden forskningsenheden, som denne stilling er tilknyttet, omfatter instituttet også et moderne biokemisk laboratorie, der servicerer de kliniske afdelinger på Sct. Hans. 

Jobbeskrivelse 

Stillingen omfatter udvikling og opretholdelse af centrale elementer til understøttelse af en innovativ forskningsorganisation, hvilket inkluderer administrativ og økonomisk forvaltning af instituttet og instituttets forskningsprojekter, samt arbejde med kontinuerlig udvikling af instituttets forskningsstruktur.  

Du får et væsentligt ansvar for understøttelsen af instituttets forskning især ifm. organisering og finansiering af forskningssamarbejder med indenlandske og udenlandske partnere. Du vil indgå som en del af instituttets forskningsadministrative enhed og derigennem samarbejde med instituttets øvrige forskningsledere omkring ansøgninger og andre opgaver. Der vil derudover være gode muligheder for, at du selv kan præge din stilling i forhold til ønskede karrieremuligheder. Du vil referere til instituttets forskningschef Thomas Werge.  

Stillingen indeholder bl.a.: 

 • Budget- og økonomistyring for instituttet 
 • Udarbejde budgetter til forskningsansøgninger og kvalitetssikring af ansøgninger 
 • Tovholder på juridiske kontrakter (f.eks. samarbejdsaftaler, MTA) i samarbejde med Regionens jurister 
 • Anmeldelse og opdatering af databehandleraftaler  
 • Tovholder på HR- og juridiske spørgsmål i forskningsprojekter og ansættelser 
 • Koordinering af afrapportering af forskningsprojekter 
 • Understøtte fundraising og formidle støttemuligheder 
 • Monitorering af nationale og internationale forskningsprojekter 

Kvalifikationer 

Der vil blive lagt vægt på at du: 

 • Har gennemført en kandidatuddannelse eller en ph.d. 
 • Har kendskab til, og gerne erfaring med, koordinering af forskning og administration 
 • Har forståelse for hvordan jura, økonomi, organisation og faglighed spiller sammen i det gode forskningsprojekt 
 • Har et organisatorisk overskud, og kan prioritere mellem opgaver 
 • Har en åben og pragmatisk arbejdstilgang 
 • Har gode sprogkundskaber på både dansk og engelsk  
 • Har interesse for at arbejde med sundhedsvidenskab og forskningsadministration. 

Ansættelsesforhold 

Ansættelses sker i henhold til aftale med akademikernes centralorganisation. Løn vil blive forhandlet med relevant fagforening. Ansættelsen er en fuldtidsstilling (37 timer per uge). Opstart er hurtigst muligt eller efter aftale. Arbejdsstedet er Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Boserupvej 2, 4000 Roskilde. Afhængig af efterspørgslen på tidspunktet, kan der tilbydes midlertidig leje af lejligheder tæt ved instituttet.  

Yderligere information 

For yderligere information omkring stillingen, kontakt Institutkoordinator Marie Arndal på telefon (+45) 38 64 20 61 eller på e-mail: marie.frost.arndal@regionh.dk  

Se også: www.biopsyk.dk; www.ipsych.dk for yderligere information. 

Ansøgning 

Ansøgningen skal indsendes senest d. 2. september 2018.  Ansøgningen skal som minimum indeholde motiveret ansøgning, CV og relevante eksamensbeviser. Noter også gerne, hvor du så opslaget henne. Ansøgning skal indsendes via rekrutteringssystem – følg dette link... 

Jobsamtaler afholdes løbende i forbindelse med indkomne ansøgninger. 


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software