Share this page:

Specialkonsulent til Syddansk Forskerstøtte, SDU-SUND

 • 19 Sep 2018
 • (WEDT)
 • SDU, Odense

Har du lyst til at gøre en forskel for forskning, der bidrager til sundhed for alle? Kunne du tænke dig at støtte forskere i at hjemtage finansiering til deres bedste idéer? Så er du måske Syddansk Forskerstøttes nye medarbejder ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.

Syddansk Forskerstøtte understøtter Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Region Syddanmark i indsatserne for at skaffe eksterne forskningsmidler fra alle typer af bevillingsgivere; private og offentlige, danske og udenlandske, herunder også EU’s forskningsprogrammer. Syddansk Forskerstøtte hjælper sundhedsvidenskabelige forskere ved at skabe overblik over forskningsfinansiering, informere og uddanne, rådgive, være i dialog med fonde og sponsorer og udvikle systemer, processer og metoder.

Vi er en arbejdsplads kendetegnet ved ambitioner, trivsel, en uformel venlig omgangstone og et godt humør.  

Som medarbejder i Syddansk Forskerstøtte kommer dit arbejde til at handle om eksterne forskningsmidler. 

Opgaverne er:

 • At deltage i rådgivning af forskere i forbindelse med fondsansøgninger
 • At deltage i, præsentere og organisere informationsmøder, workshops, og kurser
 • Udvikle og implementere processer og værktøjer for forskerstøttefunktionen
 • Udarbejde ad hoc-analyser af fakultetets ansøgningsaktiviteter med henblik på rådgivning af forskere og fakultetets ledelse

Vi søger en kollega som:

 • Har en relevant uddannelse på kandidatniveau/Ph.D.-niveau eller lignende
 • Har forskningserfaring og har forståelse for forskerens arbejdsbetingelser
 • Forstår projektplanlægning, herunder organisering og økonomi
 • Er en dygtig bruger af IT
 • Kan kommunikere klart på skrift og i tale i forskellige kanaler
 • Kan analysere og formidle indhold i fakultetets ansøgningspraksis
 • Har særdeles gode engelskkundskaber og en veludviklet kulturforståelse
 • Har erfaring med at tilrettelægge og holde kurser på både dansk og engelsk
 • Har erfaring med ledelsesbetjening (udarbejdelse af sagsfremstillinger og statusopgørelser)
 • Har erfaring med universitetsverdenen og/eller sygehussektoren
 • Har forståelse for forskning og forskningsprojekter

Hvis du desuden er åben, samvittighedsfuld, god til at samarbejde og motiveres af at hjælpe sundhedsvidenskabelige forskere med at nå deres mål, har du gode personlige forudsætninger for at trives i stillingen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Leder af Syddansk Forskerstøtte, Helen Korsgaard, tlf. nr. 6550 3070 eller på e-mail hkorsgaard@health.sdu.dk, eller til Sekretariatschef Merete Munk, mobil 6011 2926 eller på e-mail: mmunk@health.sdu.dk

Tiltrædelse 1. oktober, 2018 eller snarest derefter. 

Søg stillingen online...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software