Share this page:

DARMA Generalforsamling 2018

  • 17 May 2018
  • 17:00 - 18:00 (CEST)
  • Hotel Sinatur Storebælt, Nyborg

DARMA's medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling 2018, som bliver afholdt torsdag d. 17. maj, kl. 17-18 i forbindelse med årsmødetSinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Det er ikke nødvendigt, at registrere sig til generalforsamlingen og det er mulig, at deltage i generalforsamlingen uden, at være registreret til årsmødet (deltagelse i årsmødet kræver dog tilmelding og betaling).

Dagsorden

1. Valg af dirigent


2. Godkendelse af dagsorden

DARMA generalforsamling 2018.pdf3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab

5. Plan for kommende år og budget

6. Kontingent for næste år

7.Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

8. Valg til bestyrelsen

1. Valg af formand

2. Valg af medlemmer

3. Valg af revisor og -suppleant

9. Eventuelt

Link til PDF-version af oplæg:


Medlemmer der ønsker få emner på dagsorden til generalforsamlingen, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal sende dem til sekretariatet senest 17. april 2018 (da fristen udløb, var ingen forslag indkommet fra medlemmerne).


Valg til bestyrelsen

To af bestyrelsens medlemmer er på valg og formanden fratræder.

At sidde i bestyrelsen giver mulighed at engagere sig i, at udvikle professionen og bygge netværk, så vi håber, at mange vil være interesseret. Medlemmer der er interesseret i, at stille op til bestyrelsen må meget gerne kontakte bestyrelsens medlemmer eller formanden for nærmere oplysninger.

Husk også det, der står i vedtægterne: 

"Medlemmer der ønsker at stille op til posten som formand skal sende en skriftlig støtteerklæring fra arbejdsgiver til DARMA’s sekretariat senest 15 dage før generalforsamlingen.

Formandsposten overdrages 6 måneder og kassererposten 4 måneder efter den generalforsamling hvor ny formand eller kasserer er blevet valgt, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Den nyvalgte formand/kasserer deltager dog i bestyrelsens arbejde umiddelbart efter valget."Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management