Share this page:

DARMA Workshop om facilitering - Cancelled - New date will follow

 • 24 Apr 2018
 • 09:30 - 16:00 (CEST)
 • Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, lokale DSV074
 • 20

Registration

 • Please be aware that VAT/moms will be added to the registration fee.
  A registration cannot be cancelled.

Formål: På denne workshop, designet specielt til DARMA's medlemmer, får du inspiration og konkrete værktøjer til at designe og afholde involverende møder, workshops og informationsarrangementer. Du bliver bevidst om, hvordan facilitering kan bruges som effektivt redskab for forskningsadministratorer og -ledere.

Udbytte: Fokus i workshoppen ligger på facilitering af møder og arrangementer. Du får inspiration til metoder, der sikrer, at dine deltagere bidrager aktivt med egne erfaringer og input samtidigt med at du vil være på forkant og vil kunne styre de livlige diskussioner. Du vil gå fra workshoppen med dine egne mødeskitser.

Målgruppe: Workshoppen er for dig, der gerne vil afholde arrangementer med mindre envejskommunikation og mere involvering af dine deltagere. Dette kan eksempelvis være informationsarrangementer, projektmøder, projektmodningsseminarer, strategiworkshops, m.m.

Workshoppen er et godt supplement for de, der tidligere har deltaget i et kursus i mødefacilitering, train-the-trainer eller projektledelse. Denne faciliteringsworkshop adskiller sig fra et train-the-trainer seminar ved primært at fokusere på metoder og teknikker for inddragelse og samskabelse med deltagerne. Metoder til tilrettelæggelse af et læringsforløb og viden om voksenlæring er således ikke temaer for denne workshop.

På workshoppen vil vi komme ind på:

 • Det skarpe formål, der forventningsafstemmer og skaber retning
 • De forskellige trin i faciliteringsprocessen og et udvalg af metoder
 • Skabelse af et godt flow igennem et arrangement
 • Design af programmet for dit arrangement
 • Facilitatorens mindset
 • Håndtering af uhensigtsmæssig deltageradfærd

Kursusinstruktører:

Melanie Büscher og Anna Munck Laybourn, Brain2Business. Læs kort om instruktørerne nedenfor.

Træner og facilitator Melanie Büscher

Som underviser og træner er Melanie fokuseret på deltagernes læring og engagement. Hun er særligt opmærksom på, at deltagerne får mulighed for at sætte det lærte i egen kontekst, så de kan anvende deres nye viden, når kurset er slut.

Inden hun blev selvstændig konsulent i Brain2Business, har Melanie i over ti år arbejdet med EU's rammeprogrammer for forskning og udvikling som Nationalt Kontaktpunkt (NCP) og NCP koordinator i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. I den forbindelse har hun holdt workshops, informationsmøder og kurser for forskere, forskningsadministratorer og virksomheder i Danmark om Horizon 2020 og FP7. Før det har hun arbejdet i Bruxelles, både som lobbyist, i Europa-Parlamentet og i Europa-Kommissionen. Derudover har Melanie arbejdet tre år i kongres- og eventbranchen i Danmark.

Melanie er certificeret både som træner og facilitator.

Facilitator og grafisk facilitator Anna Munck Laybourn

Som facilitator er Anna indholdsneutral og har et stærkt fokus på at skabe værdi for både kunden og medarbejderne. Hun er optaget af den gode atmosfære i rummet og deltagernes motivation. Anna står ofte med en tusch i hånden og bruger grafisk facilitering til at skabe commitment og engagement, mens hun skaber et visuelt overblik over processer, ideer og konklusioner. Inden hun blev selvstændig konsulent i Brain2Business har Anna i over tre år arbejdet som Scientific Officer i Innovationsfonden og i tre år i Det Strategiske Forskningsråd.

Anna er certificeret Business Facilitator og uddannet i grafisk visualisering.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management