Share this page:

Open Research Analytics (OPERA) Workshop

  • 28 Mar 2019
  • (CET)
  • DTU, Lyngby

OPERA-projektet afholder workshop den 28. marts 2019 på DTU i Lyngby. OPERA er et Deff-støttet projekt, der arbejder med forskningsanalyse i et Open Science perspektiv. Der er fire arbejdsområder i projektet og det er også disse, der kommer på dagsordenen i workshop’en:

  • Analytics data & systems
  • Documenting and analyzing humanities and social sciences scholarship
  • Network analysis and visualization
  • Open Science support

Vi planlægger workshop-spor inden for de fire temaer samt en overordnet keynote.

Danske projektdeltagere: DTU, KB-KUB, KB-AUL, AUB og AAU

Internationale, akademiske samarbejdspartnere: Cornell University Library, Centre for Science and Technology Studies i Leiden, Technische Informationsbibliothek i Leibniz og Delft University of Technology

Kommercielle partnere: Impactstory, Digital Science, Clarivate Analytics og VIVO

Læs mere om projektet: https://deffopera.dk  

Følg os på Twitter: @DeffOPERA

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 28. marts 2018.

Detaljeret program og tilmeldingsinformation følger.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management