Share this page:

DARMA Årsmøde 2018 / DARMA Annual Meeting 2018

 • 17 May 2018
 • 10:00 (CEST)
 • 18 May 2018
 • 13:00 (CEST)
 • Nyborg, Denmark

Registration

 • Registration includes all materials, meals, and lodging in a single room. Please note that VAT/moms is added to the registration fee.

  During registration, please check whether or not you wish your registration to be visible above to other members.

Registration is closed

DARMA Årsmøde 2018: Forskningens impact og 10-års jubilæum

Opdateringer og dokumenter findes på DARMA Årsmøde 2018's webside...

På DARMAs årsmøde i maj sætter vi fokus på forskningens impact, som bliver det bærende tema for dag 1. Vi skal se på de store linjer, konkrete cases og diskutere betydningen af impactfokus for udviklingen af forskningsstøtte og forskningsledelse på vores respektive arbejdsområder. Vi afslutter dag 1 med ordinær generalforsamling. På andendagen skal vi blandt andet markere DARMAs 10-års jubilæum og vi skal nørde igennem på ’parallel sessions’, dele viden og dyrke netværk. Det bliver kort sagt mega fedt.

Som noget nyt i år har vi valgt at anvende en professionel facilitator på dag 1.

Venlig hilsen DARMA’s bestyrelse

Yderligere materiale vil blive lagt på denne web side, når det foreligger, fx præsentationer fra sessions, relevante rapporter og publiceret materiale.

Vær opmærksom på at registrering til årsmødet lukker den 4. april 2018.

Links i programmet vil åbne/åbner eller downloader pdf filer. 

PROGRAM

17. maj

09.30-10.00    Registrering og kaffe

10.00-10:05     Formanden byder velkommen til årsmødet

10.05-10.15     Introduktion til dagens program v. Facilitator Anna Laybourn

10.15-11.15     Keynotespeaker: Professor David Budtz Pedersen, Aalborg Universitet

Impact målinger i en foranderlig verden 

Der har de seneste år været en stigende interesse i at dokumentere og synliggøre, hvad samfundet får ud af de mange midler, der investeres i forskning og innovation. Fra et forholdsvist snævert fokus på publikationer, citationer, patenter og spin-out-virksomheder forsøger forskningsinstitutioner og fonde at gøre opmærksom på forskningens bredere samfundsmæssige gennemslagskraft (impact). Studier viser, at de samfundsmæssige effekter af forskning er store og positive, men at impact-målinger og -evalueringer kræver forståelse for kontekst, målsætninger og værdier. I sit oplæg fremlægger David Budtz Pedersen erfaringer fra sit arbejde med danske og europæiske forskningsfinansierende institutioner og universiteter.

Diskussion og spørgsmål fra salen.

11.15-11.30    Kaffepause 

11.30-12.30     Keynote speaker: Professor Peter Dahler-Larsen, Københavns Universitet

Måling af impact eller impact af måling?

Det er en almindelig forventning til en måling, at den på en valid måde indfanger det fænomen, man påstår at måle. Men hvad hvis man måler på et bredt, mangedimensionelt og principielt uendeligt fænomen? Så er målingen med til at definere det pågældende fænomen. Konstitutive effekter af målinger opstår, når mennesker indretter deres adfærd med henblik på at opnå en god score. Målinger af forskningsimpact kan derfor både direkte og indirekte komme til at definere, hvad der er meningen med forskning.

Diskussion og spørgsmål fra salen.

12.30-13.15    Frokost

13.15-14.35     DARMA Funders Forum

Indblik i bevillingsgiveres syn på Impact, effektmålinger og anvendelsesorientering i forhold til bevillinger:

 • Danmarks Frie Forskningsfond: Jesper Risom, Kontorchef
 • Novo Nordisk Fonden: Thomas Alslev Christensen, Head of Operations
 • Realdania: Henrik Mahncke, Analysechef
 • Tryg Fonden: Merete Konnerup, Analysechef

Anna Laybourn visualiserer undervejs hovedbudskaber fra paneldiskussionen.

Spørgsmål til fondene.

14.35-14.55    Kaffepause

14.55-16.25     Deltagerne diskuterer hovedbudskaber fra dagen, og hvordan de kan bruges i egen kontekst

16.25-17.00    Pause

17.00-18.00     DARMA Generalforsamling 2018

18.00-19.00    Pause

19.00-             Festmiddag

 

18. maj            

09.00-09.10     Godmorgen

09.10-09.30     Markering af DARMA’s 10 års jubilæum – DARMA’s historie v. Vicedirektør John Westensee, AU Forskning og Eksterne Relationer

09.30-11.00     Parallelle sessioner:

Session 1: Data Management Plans and H2020, v. Susanne den Boer, KU, og Anders Sparre Conrad, Københavns Universitetsbibliotek - Det Kgl. Bibliotek

Mere om data management plans...

Session 2: Research Ethics, v. Kathrine Bjerregaard Nielsen, DTU

Mere om forskningsetik...

Session 3: Professionalisering af forskningsstøtte, v. Specialkonsulent Nicolaj Tofte Brenneche, KU, og Chefkonsulent Lone Varn Johannsen, UCN

Mere om professionalisering af forskningsstøtte...

11.00-11.15   Kaffepause

11.15-11.45     Danmark – klar til fremtiden, v. Chefkonsulent Joakim Quistorff-Refn og Specialkonsulent Christian Bræin, Uddannelses- og Forskningsministeriet

11.45-12.15     Modtagere af DARMA rejsestipendier: Kirsten Gelting, KU og Mette Christiansen, DTU: Rising Stars – strategisk arbejde med vækstlaget

12.15-12.20     Afrunding

12.20-            Frokost            

 

David Budtz Pedersen er professor mso på Aalborg Universitet. Han er medgrundlægger af forskningscenteret Humanomics Research Centre. Blandt hans bøger er ”Kampen om disciplinerne” (2015), ”Kortlægning af dansk humanistisk forskning” (2016), ”Mapping Frontier Research in Humanities” (2017) og “Kampen om mennesket” (2018). Her forskningspolitisk rådgiver for den danske, svenske og norske regering samt EU Kommissionen.

Peter Dahler-Larsen er på professor på Institut for Statskundskab, KU, hvor han leder CREME, Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt. Han er forfatter til bogen ”The Evaluation Society” (Stanford University Press).


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management