Share this page:

DARMA Generalforsamling 2017

 • 04 May 2017
 • 11:00 - 12:00 (CEST)
 • Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

DARMA's medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling 2017, som bliver afholdt torsdag d. 4. maj, kl. 11-12 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg, lige før årsmødet begynder. Det er ikke nødvendigt, at registrere sig til generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Plan for kommende år og budget
 6. Kontingent for næste år
 7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
 8. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af kasserer
  2. Valg af medlemmer
  3. Valg af revisor og -suppleant
 9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen

Medlemmer der ønsker få emner på dagsorden til generalforsamlingen, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal sende dem til sekretariatet senest 4. april 2017

Valg til bestyrelsen

DARMA's bestyrelse har p.t. to vakante poster og én af bestyrelsens medlemmer er på valg: der skal altså stemmes om tre medlemmer til bestyrelsen, samt kassererposten, som også er på valg.

At sidde i bestyrelsen giver mulighed at engagere sig i, at udvikle professionen og bygge netværk, så vi håber, at mange vil være interesseret.

Medlemmer der er interesseret i, at stille op til bestyrelsen må meget gerne kontakte bestyrelsens medlemmer eller formanden for nærmere oplysninger.

Tilmelding er ikke nødvendig.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management