Share this page:

DARMA General Assembly 2016

 • 30 May 2016
 • 11:00 - 12:00 (WEDT)
 • Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

DARMA's medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling 2016, som bliver afholdt mandag d. 30. maj, kl. 11-12 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg, lige før årsmødet begynder. Det er ikke nødvendigt, at registrere sig til generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Plan for kommende år og budget
 6. Kontingent for næste år
 7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
 8. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af formand
  2. Valg af medlemmer
  3. Valg af revisor og -suppleant
 9. Eventuelt


Forslag til generalforsamlingen

Medlemmer der ønsker få emner på dagsorden til generalforsamlingen, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal sende dem til sekretariatet senest 30. april 2016. Ved fristen er ingen forslag kommet ind til sekretariatet.

Valg til bestyrelsen

DARMA's bestyrelse har i 2015-2016 haft én vakant post og to af bestyrelsens medlemmer er på valg: der skal altså stemmes om tre medlemmer til bestyrelsen, samt formandsposten, som også er på valg.

At sidde i bestyrelsen giver mulighed at engagere sig i, at udvikle professionen og bygge netværk, så vi håber, at mange vil være interesseret.

Medlemmer der er interesseret i, at stille op til bestyrelsen må meget gerne kontakte bestyrelsens medlemmer eller formanden for nærmere oplysninger.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management