DARMA Home

Annual Meetings

The DARMA Annual Meeting is the premier event for networking with RMA peers in Denmark. The content of the meeting varies every year but follows a general theme of talks, discussions and network activities all relevant for the RNA members. The Annual Meeting is a great opportunity to meet your fellow colleagues and exchange views

The General assembly is held in connection with the Annual Meeting

Following the links below, you will find the available information about DARMA's past Annual Meetings. Please note that in 2012, DARMA hosted the INORMS 2012 Conference in Copenhagen, which also functioned as DARMA's annual meeting.

Next Annual Meeting

  • 08 Jun 2021
  • 10:00 - 13:30 (UTC+02:00)
  • Online
  Register

  DARMA's årsmøde 2021

  DARMA's årsmøde afholdes online den 8. og 10. juni 2021. 

  Program for 8. juni 2021

  10:00– 10:15 Formanden byder velkommen

  10.15– 11:45

  Grøn forskning – En række fonde er inviteret til en paneldiskussion omkring grøn omstilling set i et forskningsmæssigt perspektiv og det faktum at mange af fondene, og dermed også fondsmidlerne, bevæger sig i en grøn retning. Vi har inviteret Innovationsfonden, Novo Nordisk Fonden, Veluxfonden, Real Dania samt Danmarks Frie Forskningsfond. Der vil være oplæg fra fondene og en faciliteret diskussion med mulighed for at stille spørgsmål
  11:45–12:30 Frokost
  12:30– 13:30 Besøg af Sean McCarthy der med sit oplæg ”How to Support Researchers in Writing the Impact of Pillar II Proposals” vil fokusere på Impact i Horizon Europe og de eventuelle forskellige og opmærksomhedspunkter der er fra Horizon 2020. Der vil efter oplægget være mulighed for at stille spørgsmål

  Generalforsamlingen afholdes torsdag formiddag den 10. juni og efterfølges af en diskussion om DARMA's fremtidige strategi. 

  • 10 Jun 2021
  • 09:00 - 12:30 (UTC+02:00)
  • Online
  Register

  DARMA's årsmøde 2021

  DARMA's årsmøde afholdes online den 8. og 10. juni 2021. 

  Program for 10. juni 2021

  9:00–10:15 Generalforsamling 
  10:15– 10:30 Pause
  10:30– 12:30 Strategidiskussioner med udgangspunkt i DARMAs strategi og med oplæg fra de strategiarbejdsgruppen som har arbejdet med dette i regi af DARMA. Der vil være en fælles præsentation af gruppens arbejde, hvorefter der via breaks-outs sessions vil være mulighed for videre diskussion. 

  Alle medlemmer kan svare på Spørgeskemaundersøgelsen. Resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret i anonymiseret og aggregeret form

  Læs mere og medlemsundersøgelsen og find link til spørgeskemaet her: http://www.darma.dk/news/10314488

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software