Share this page:

Forskerstøtterådgiver til SDU (Odense)

 • 19 Nov 2020 12:44
  Message # 9375017
  DARMA Student (Administrator)

  Erfaren forskerstøtterådgiver (specialkonsulent) med fokus på Europæisk funding, SDU RIO

  Har du indgående kendskab til EU’s H2020-fundinglandskab?

  Ved du hvad der skal til, for at lykkedes med større konsortieansøgninger inden for forsknings- og innovationsområdet?

  Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående, tilbyder SDU’s centrale forskerstøtteenhed 2 spændende stillinger i et unikt arbejdsmiljø.

  Arbejdsområde

  De 2 stillinger skal besættes i SDU RIOs Research Support team, der arbejder med at understøtte udvikling, ansøgning og implementering af større forskningsbaserede projektkonsortier med fokus på Horizon Europe og samfundsimpact. Teamet er en del af SDU’s centrale forskerstøtte og arbejder både tæt sammen med forskerne og fakulteternes lokale forskerstøtteenheder.

  Stillingerne er spændende og brede, da man vil være involveret i alle aspekter af pre-award processen. Dette inkluderer både rådgivning til forskere om relevante fundingprogrammer og mulige konsortiepartnere, formidling af de forskningspolitiske aspekters betydning for SDU, repræsentation for forskerne i europæiske netværk, deltagelse i konceptualisering og projektudvikling samt bidrag til udfærdigelsen af ansøgninger. Som rådgiver vil du skulle kunne opfange og reagere på nye tendenser og beslutninger i fundinglandskabet for bedst muligt at kunne understøtte og fremme universitetets forskere og deres forskningsagendaer i Europa. Da SDU RIO arbejder for hele SDU, vil du også skulle kunne videndele og indgå i forskerstøttenetværk på tværs af SDU.

  Ansøgers profil

  Vi ønsker ansøgere, der er:

  • passionerede omkring europæisk samarbejde og EU-funding, specielt
  • ift. de forsknings- og innovationsrelevante samarbejdsinstrumenter.
  • erfarne skribenter med næse for effekt og organisering af F&I
  • projekter.
  • velinformerede om europæiske netværk, politikker og programmer.
  • stærke kommunikatører, som formår at formidle komplekse forhold til
  • forskellige målgrupper.
  • flydende i engelsk tale og skrift.
  • både proaktive, drivende og selvstyrende - såvel som en
  • samarbejdsorienterede team-players, der proaktivt deler viden og
  • indgår aktivt i samarbejdsrelationer.
  • akademisk uddannede med enten en kandidatgrad eller ph.d. inden
  • for natur-, sundheds- eller ingeniørvidenskab.

  SDU RIO tilbyder

  De rette kandidater vil få spændende og udviklende stillinger i et dedikeret og kompetent team, der er præget af engagement, en uformel omgangstone og et fleksibelt arbejdsmiljø. Sammen med dygtige og engagerede kollegaer på tværs af SDU’s organisation vil du som rådgiver medvirke til at yde professionel understøttelse til SDU’s europæiske projekter.

  Du vil få muligheden for at arbejde med spændende og forskelligartede internationale projekter fra mange af SDU’s forskningsmiljøer. Du vil skulle trives med til tider krævende og udfordrende opgaver. Der vil skulle leveres professionelt, både ift. enkeltmandspræstationer som specialist, såvel som ift. teamsamarbejde. Sidst vil du skulle holde dig opdateret kompetencemæssigt, men til gengæld have gode muligheder for løbende efteruddannelse.

  Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til SDU RIO kontorchef Esben N. Flindt (M: 4047 3773, E: enf@sdu.dk).

  1. runde samtaler forventes afholdt 8. og 12. januar 2021 og 2. runde samtaler forventes afholdt 21. og 22. januar 2021.

  Stillingerne er på fuld tid med forventet indplacering på specialkonsulentniveau og ønskes besat 1. marts 2021, eller snarest muligt derefter.

  Det primære tjenestested er Odense, men hjemmearbejdsdage og arbejdsplads i andre SDU’s campusbyer (Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Slagelse og København) vil kunne forhandles.

  Du vil få direkte reference til kontorchefen for SDU RIOs Research Support team.

  Ansættelse finder sted efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

  Stillingen kan kun søges via SDU's hjemmeside – http://www.sdu.dk/service/ledige_stillinger/tap.

  Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

  Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

  Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her - http://www.sdu.dk/service/ledige_stillinger/soegjob.

  Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

  Kort om SDU RIO

  SDU RIO (SDU Research and Innovation Organisation) er etableret i 2017 med det formål at understøtte SDU’s strategiske fokus på at skabe værdi for og med samfundet. Værdiskabelse realiseres igennem tæt internt og eksternt samarbejde på tværs af SDU. SDU RIO understøtter samspillet mellem forskning, uddannelse, erhvervsliv, bevillingsgivere og den offentlige sektor. Enheden har en bred opgaveportefølje og arbejder bl.a. med entreprenørskab og forretningsudvikling, teknologiudveksling og patentering, partnerskaber og virksomhedssamarbejde, forskerstøtte og forskningsstrategi, kontraktjura, internationalisering, karrierevejledning for studerende samt kontakt mellem virksomheder og studerende.

  Kort om SDU

  Syddansk Universitet er et ungt og dynamisk universitet grundlagt i 1966. SDU har omkring 30.000 studerende og 3.700 ansatte i seks campusbyer. Hovedcampus ligger i Odense, og de resterende campusbyer dækker Danmark fra øst til vest, såvel som sydpå.

  Universitet har fem fakulteter, der dækker det humanistiske felt, såvel som de samfunds- natur, sundheds og ingeniørvidenskabelige felter. SDU’s forskning er i verdensklasse inden for en lang række forskningsområder. Universitetet er kendt for at kunne arbejde tværdisciplinært og koble forskning til de store samfundsudfordringer og dermed skabe værdi for samfundet. SDU har overordnet fokus på FN’s Verdensmål, for at kunne understøtte, at forskernes viden og resultater bidrager til global bæredygtighed.

  Antal ledige stillinger: 2

  Læs mere og søg via https://www.sdu.dk/da/service/ledige_stillinger/1133274


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software