Share this page:

Fundraiser til DTU (Kongens Lyngby)

 • 14 Oct 2020 15:52
  Message # 9303181
  DARMA Student (Administrator)

  Erfaren fundraiser med praktisk ansøgningserfaring

  Vi søger en velkvalificeret og ambitiøs kollega, som vil være en proaktiv medspiller ift. at øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler på DTU Bioengineering – Institut for Bioteknologi og Biomedicin ved Danmarks Tekniske Universitet.

  Jobbet

  Din fornemste opgave bliver at være en proaktiv og vedholdende medspiller i at løfte instituttets indsats på pre-award området. Vi har allerede et stort hjemtag af eksterne forskningsmidler (2019: 140 mio DKK), men vi ønsker at øge succesraten og samtidig skabe en større variation i vores finansieringskilder.

  Du vil få en central rolle i videreudviklingen af vores nuværende funding support hen imod et større fokus på støtte og bidrag til fundraising. Det vil ske i tæt samarbejde med administrationschefen, dine to kolleger i projektsupport teamet, samt vores kommunikationschef.

  Vi er i alt ca. 25 dedikerede medarbejdere i instituttets administration. Projektsupport teamet samarbejder med resten af administrationen og DTUs økonomicenter om give den bedst mulige service og support til vores forskere, så de kan koncentrere sig om deres kerneopgaver inden for forskning, uddannelse og innovation. Supporten består af støtte og bidrag til fundraising (pre-award), administration af bevilligede forskningsprojekter (post-award), og indsamling af data til ledelsessupport. Dine opgaver vil både være relateret til pre-award og post-award processer.

  Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

  • Bidrage til instituttets fundraising aktiviteter og være administrativ tovholder på udarbejdelsen af større ansøgninger med mange partnere; herunder samarbejde med ansøgerkredsen om at udarbejde ansøgning og sikre, at alle ansøgningsformalia er på plads.
  • I samarbejde med DTUs centrale Research Support, institutdirektør og nøgleforskere bidrage med strategiske input i skriveprocesser, hvor instituttet og DTU ønsker at fremme bestemte forskningstemaer med henblik på fremtidige ansøgningsrunder.
  • Målrettet opsøge forskere med relevante calls, hjælpe med at identificere samarbejdspartnere og endelig bidrage til udarbejdelsen af ansøgninger.

  Ift. pre-award fasen skal du også hjælpe med information og sparring omkring ansøgningsmuligheder og vilkår for forskellige calls, samt stå for kontakt til private og offentlige fonde og organisere informationsmøder om relevante ansøgningsrunder. Ift. post-award fasen vil du bistå forskerne med administrativ opfølgning på bevilgede projekter, ligesom du i forbindelse med større strategiske projekter vil blive tovholder for videnskabelige møder og seminarer. Endelig forventer vi, at du bidrager til indsamling af data til ledelsesinformation, ligesom du i mindre omfang vil blive inddraget i andre administrative opgaver.

  Du vil komme til at indgå i instituttets samarbejde med DTUs centrale afdelinger for Jura og Kontrakter, Økonomi, Research support og grant advisory, samt HR.

  Vores forventninger til dig

  Du har en akademisk uddannelse og behersker dansk og engelsk skriftligt og mundtligt på højt niveau. Det er en stor fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling i universitetsverdenen, herunder især erfaring med fundraising, samt et godt kendskab til de forskellige danske og internationale fonde. Vi ser meget gerne, at du har praktisk erfaring med at skrive og koordinere ansøgninger til f.eks. DFF, EU, Innovationsfonden og/eller store private danske fonde som Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden og Carlsberg.

  Måske har du selv en baggrund som forsker inden for ”det våde område” og har ad den vej opbygget hands-on erfaring med fundraising og udarbejdelse af ansøgninger. Vigtigst er dog, at du har en god forståelse for forskningsverdenen og formår at skabe gode relationer både internt og til eksterne samarbejdspartnere, og at du går til opgaverne med energi, engagement og et stort drive. Endelig vil det være et plus, hvis du har økonomisk indsigt og erfaring med at administrere forskningsprojekter med fokus på projektøkonomi og tilhørende deadlines, samt krav til økonomisk afrapportering.

  Du arbejder struktureret, selvstændigt, proaktivt og opsøgende ift. dine interessenter og fundingmuligheder. Du er velskrivende og grundig ift. at kvalitetssikre delelementer i ansøgninger, samtidig med at du formår at bevare et godt overblik. Du vil få en bred kontaktflade, og vi forventer, at du er serviceminded og god til at samarbejde og kommunikere i øjenhøjde med forskere og øvrige interessenter. Vi lægger vægt på en åben og uformel omgangstone, og hvis du kan bidrage til det sociale fællesskab på instituttet med en god portion humor, er det et plus!

  Du vil komme til at arbejde med forskellige administrative systemer, og vi forventer derfor, at du behersker gængse IT-værktøjer, herunder Excel, på et højt niveau.

  Hvad tilbyder vi dig

  Vi tilbyder en ambitiøs og spændende arbejdsplads i rivende udvikling, hvor folk brænder for at skabe succes for instituttet i alle led. Du vil få stor indflydelse på planlægningen og løsningen af dine opgaver.

  Vi har flekstid og lægger vægt på gensidig fleksibilitet. Der er gode muligheder for faglig og personlig kompetenceud­vikling, og vi vægter videndeling højt.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Lønnen fastsættes ud fra dine kvalifikationer i overensstemmelse med AC-overenskomsten.

  Ansøgning og kontakt

  Vi skal modtage din online ansøgning senest 1. november 2020. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. Der kan blive anvendt rekrutteringstest i forbindelse med ansættelsen.

  Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte administrationschef Lykke Hindsgaul, lykkeh@dtu.dk

  Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

  Institut for Bioteknologi og Biomedicin (DTU Bioengineering) er internationalt førende inden for bioteknologi og biomedicin. Vores ingeniørmæssige tilgang til alle aspekter af bioteknologi og biomedicin positionerer os som en værdifuld aktør med unikke kompetencer i den voksende biobaserede økonomi i en tid, hvor sundhedssektoren transformeres i retning mod personlig medicin. Vi har et klart fokus på behovene i life-science industrien og orienterer os mod innovation, nye virksomheder og videnskabelige services til samfundets bedste. Instituttet har omfattende samarbejde med nationale og internationale forskningsenheder og industri. DTU Bioengineering har cirka 270 ansatte, hvoraf 2/3 er videnskabeligt personale. Instituttets adresse er på DTU Lyngby Campus.

  Du kan læse mere om instituttet på www.bioengineering.dtu.dk.

  Teknologi for mennesker

  DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.000 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. Vores hovedcampus ligger i Kgs. Lyngby nord for København, og vi har campusser i Roskilde og Ballerup samt i Sisimiut i Grønland

  Læs mere og søg via https://www.dtu.dk/om-dtu/job-og-karriere/ledige-stillinger/job?id=2ea107b2-675d-4253-81ef-04802266b50b


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software