Share this page:

Vicedirektør til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (København)

 • 14 Oct 2020 15:48
  Message # 9303179
  DARMA Student (Administrator)

  Vicedirektør til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (Ny frist)

  Vil du være med til at sætte retning for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen? Vil du sikre videreudvikling af dansk forskning, videnbaseret innovation og en løbende kvalitetsudvikling på de videregående uddannelser? Vil du være med til at drive udviklingen af nye store it-moderniseringer? Kan du lede og skabe resultater i et ministerium med højt tempo, hvor policy, drift og udvikling går hånd i hånd med faglighed og samarbejde? Så er det måske dig, vi leder efter.

  Vi skaber fundamentet for fremtiden

  Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

  Den 1. oktober 2020 er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen etableret som en fusion af to styrelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den nye organisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter vores stærke faglige miljøer, skaber mere sammenhæng og sikrer en klarere rolle- og ansvarsfordeling på tværs af koncernen

  Om stillingen

  Uddannelses- og forskningsområdet er højt politisk prioriteret, og de politiske mål for de videregående uddannelser medfører en kraftig vækst i antallet af studerende og bevillinger. Der er derfor brug for en fortsat udvikling af styrings- og driftssystemerne både i forhold til institutionsforvaltning og studiestøtte. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen spiller aktivt ind til og implementerer større reformer på området.

  Som vicedirektør skal du være med til at sætte retning for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Du bliver en del af direktionen og har dermed sammen med den øvrige direktion ansvaret for den daglige ledelse, den strategiske udvikling af styrelsen samt ansvaret for en række tværgående politiske og styringsmæssige opgaver.

  Styrelsen består af i alt 23 kontorer og centre, fordelt på fire faglige områder, der ledes af hver sin vicedirektør. Den ledige stilling er i området ”SU, IT – og Digitalisering”, hvor der er fem kontorer med i alt ca. 155 medarbejdere.

  Du får dermed som vicedirektør ansvar for drift, udvikling og forvaltning af SU-området, it-systemer og digitalisering. Området er organiseret i to forretningskontorer vedrørende SU og tre it-kontorer. De to SU-kontorer varetager sagsbehandlingen og administrationen af statens uddannelsesstøtte og øvrige ordninger på uddannelsesstøtteområdet. Det ene it-kontor drifter, vedligeholder og udvikler de centrale it-systemer, der understøtter forvaltningen af SU. Det andet it-kontor har det overordnede ansvar for at drifte, vedligeholde og udvikle de videregående uddannelsesinstitutioners studieadministrative systemer samt et tilskudsadministrativt system. Det tredje it-kontor har det overordnede ansvar for ministeriets it, digitalisering samt arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse. Aktuelt er vi i gang med tre store moderniseringer af vores centrale it-systemer og disse krævende projekter vil strække sig ud i de kommende år.

  Som vicedirektør skal du indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriets departementet, med øvrige ministerier og eksterne samarbejdspartnere på uddannelsesområdet – og endelig meget væsentligt med alle de videregående uddannelsesinstitutioner. Du kan læse mere om Uddannelses- og Forskningsministeriet på www.ufm.dk.

  Er du vores nye vicedirektør?

  Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse. Du har solid ledelsesbaggrund, gerne fra centraladministrationen eller andre politisk ledede organisationer. Vi lægger vægt på, at du har en bred relevant administrativ erfaring, herunder strategisk ledelse af og indsigt i store IT-projekter og effektive forretningsprocesser på et stort forvaltningsområde – herunder digitalisering.

  Du bliver en del af et politisk styret miljø, og vi forventer, at du:

  • kan skabe rammerne for en fagligt ambitiøs og kreativ kultur
  • har fokus på faglighed og udvikling
  • kan skabe sammenhæng mellem hverdag og strategi
  • kan skabe velfungerende og tillidsfulde relationer både internt og eksternt
  • er god til at anerkende indsats og resultater
  • sikrer godt samarbejde på tværs af styrelsen og departementet
  • kan sætte den strategiske retning og derved sætter tydelige og ambitiøse mål.

  En ambitiøs og social arbejdsplads

  Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er klassificeret i løngruppe 2 (svarende til lønramme 38) på åremål. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Hans Müller Pedersen på telefonnummer 72 31 82 10 eller på e-mail hmp@ufm.dk.

  Søg stillingen

  Vi skal have din ansøgning, cv og kopi af eksamensbevis senest fredag den 30. oktober 2020 kl. 12.00.

  Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 45 og anden samtalerunde i uge 46. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest.

  Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

  Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

  I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) har vi ansvaret for opgaver, der knytter sig til udviklingen og administrationen af bevillingerne for forskning, videregående uddannelse og videnbaseret innovation samt SU. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder.

  Læs mere og søg via https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx/?cid=5001&departmentId=9940&ProjectId=135746&MediaId=5&SkipAdvertisement=false

  Last modified: 28 Oct 2020 10:35 | Annedorte Vad (Administrator)


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software