Share this page:

Fuldmægtig til DFF (Odense)

 • 14 Oct 2020 15:46
  Message # 9303177
  DARMA Student (Administrator)

  Akademiker søges til arbejde med tildeling af forskningsbevillinger

  Vil du arbejde med sekretariatsbetjening? Har du mod på både administrativ og strategisk håndtering af ansøgninger ved tildelingen af forskningsbevillinger? Og vil du være med til at udvikle de bedste rammer for original og excellent forskning i Danmark? Så har vi en stilling som fuldmægtig i Danmarks Frie Forskningsfond i Odense.

  Vi skaber fundamentet for fremtiden

  Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

  Bliv en del af vores sekretariatet i Odense

  I Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond har vi til opgave at understøtte banebrydende forskning på højeste niveau baseret på forskernes egne initiativer gennem tildelingen af bevillinger. Vi understøtter arbejdet både administrativt, strategisk og politisk.

  I sekretariatet er vi godt 30 engagerede medarbejdere, som har et tæt samarbejde på tværs af tre funktionsopdelte enheder. Samlet behandler vi årligt ca. 3.- 4.000 ansøgninger og bevilger godt 1,5 mia. kr. til ca. 400 forskningsprojekter. Forskningsmidlerne uddeles i åben konkurrence, og ansøgningerne vurderes alene på videnskabelig kvalitet. Derfor er Danmarks Frie Forskningsfond en helt central spiller for at stimulere udviklingen af den nye og originale viden, vi skal bygge fremtidens samfund på. I arbejdet lægger vi stor vægt på, at opgaverne løses på basis af saglighed, gensidig kommunikation og i et tværgående samarbejde i kontoret og styrelsen.

  Som vores nye kollega bliver du en del af enheden for forskningsfinansiering, hvor vi aktuelt er 16 medarbejdere.

  Hovedfokus i enheden er forskningsadministrative opgaver i forbindelse med sekretariatets betydelige drifts- og proces-opgaver for Danmarks Frie Forskningsfond i forbindelse med opslag og udmøntning af midler til forskningsprojekter.

  Dine opgaver bliver bl.a.:

  • sekretariatsbetjening af fondens faglige råd, der træffer beslutning om forskningsbevillinger
  • forskningsadministrative opgaver, herunder modtagelse af ansøgninger og udarbejdelse af afslags- og bevillingsbreve til ansøgere
  • udarbejdelse af oplæg til møder og opfølgning på møderne
  • mundtlig og skriftlig vejledning af ansøgere
  • bidrag til forenkling og forbedring af processerne til ansøgningsbehandlingen
  • drift og test af funktioner i det elektroniske ansøgnings- og sagshåndteringssystem

  Er du vores nye kollega?

  Vi forestiller os, at du:

  • har en relevant akademisk uddannelse som f.eks. cand. mag., cand. scient eller cand. scient. pol.
  • har erfaring med administrativt arbejde i forbindelse med forskningsfinansiering
  • har lyst til at håndtere forskellige former for It-systemer til håndtering af ansøgninger og bevillinger
  • er samarbejdsorienteret og evner at indgå i varetagelsen af tværorganisatoriske opgaver og projekter
  • kan udtrykke dig kort og præcist både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk
  • er omhyggelig og samtidig god til at fastholde et overblik og prioritere opgaver
  • er omgængelig, energisk og har lyst til at yde en god service til forskere og rådsmedlemmer
  • vil bidrage til et positivt arbejdsmiljø.

  Du kan være nyuddannet eller have flere års erfaring. Det er en fordel, hvis du har erfaring med administration af forskningsbevillinger.

  En ambitiøs og social arbejdsplads

  Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du ansættes som fuldmægtig i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent og konstitueret områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen på telefonnummer 7231 8417 eller på e-mail lec@ufm.dk.

  Søg stillingen

  Vi skal have din ansøgning senest fredag 30. oktober 2020 kl. 12.00.

  Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 46 og anden samtalerunde i uge 47. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest.

  Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

  Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

  I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) har vi ansvaret for opgaver, der knytter sig til udviklingen og administrationen af bevillingerne for forskning, videregående uddannelse og videnbaseret innovation samt SU. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder.

  Læs mere og søg via https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx/?cid=5001&departmentId=9074&ProjectId=135933&MediaId=5&SkipAdvertisement=false


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software