Share this page:

Områdeleder til DFF (Odense)

 • 07 Oct 2020 15:53
  Message # 9289369
  DARMA Student (Administrator)

  Skarp og dynamisk områdeleder til Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond i Odense

  Vil du være med til at udvikle de bedste rammer for original og excellent forskning i Danmark? Brænder du for at stå i spidsen for ”Forskningsfinansiering”, som er krumtappen i sekretariatets varetagelse af forskningsadministrative og -strategiske opgaver? Kan du lede og skabe resultater samtidig med, at du er en god holdspiller? Så er du måske vores nye leder og kollega i Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond, som er en del af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Vi skaber fundamentet for fremtiden

  Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

  Sekretariatsbetjening af Danmarks Frie Forskningsfond

  Sekretariatet betjener Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). DFF har til opgave at understøtte banebrydende forskning på højeste niveau baseret på forskernes egne idéer gennem tildelingen af bevillinger. DFF yder også forskningsfaglig rådgivning til bl.a. uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og regeringen. Fonden består af en bestyrelse og fem videnskabelige råd med i alt 84 medlemmer, der alle er anerkendte forskere og tætte samarbejdspartnere for sekretariatet.

  Samlet behandler vi årligt ca. 3.000 ansøgninger og bevilger ca. 1,5 mia. kr. til 3-400 forskningsprojekter. Forskningsmidlerne uddeles i åben konkurrence, og ansøgningerne vurderes alene på baggrund af videnskabelig kvalitet. DFF er en central spiller i det forskningsfinansierende – og politiske landskab i Danmark og bidrager til at stimulere udviklingen af den nye og originale viden, vi skal bygge fremtidens samfund på.

  I sekretariatet er vi 33 engagerede medarbejdere, som har et tæt samarbejde på tværs af tre funktions-opdelte områder med hver sin leder. Ét af disse områder er ”Forskningsfinansiering”. Sekretariatet supporterer fondens arbejde administrativt, strategisk og politisk.

  Du kan læse mere om DFF på www.dff.dk.

  Om stillingen

  Som vores nye områdeleder vil du have reference til kontorchefen for DFF-Sekretariatet og indgå i ledergruppen, der aktuelt består af kontorchefen og tre ledere. Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

  • Faglig ledelse og drift af funktionerne i ”Forskningsfinansiering”
  • Personaleledelse og -udvikling af 16 medarbejdere i ”Forskningsfinansiering” med forskellige akademiske og kontoradministrative baggrunde
  • Tværgående ledelses- og udviklingsopgaver i DFF-Sekretariatet
  • Faglig ledelse af sekretariatets opgavevaretagelse for ét af de fem videnskabelige råd i fonden samt ad hoc-udvalg, eks. mødeforberedelse og – opfølgning samt dialog med rådsformand og forretningsudvalg
  • Sikring og udvikling af gode processer for planlægning og koordinering af fondens forskningsadministrative opgaver, der bl.a. omfatter:
  • Udarbejdelse og løbende udvikling af brugervenlige opslag om fondens virkemidler
  • Udvikling og evaluering af fondens virkemidler
  • Vejledning af ansøgere
  • Informationsaktiviteter for potentielle ansøgere og andre medarbejdere på universiteter
  • Tilrettelæggelse af ansøgningsbehandlings- og bedømmelsesprocesser, herunder indhentning af internationale peer-review
  • Udarbejdelse af bevillingsbreve og afslag
  • Sikring af høj kvalitet i sekretariatets sagsbehandling
  • Understøtning af fondens internationale aktiviteter
  • Understøtning af udvikling af fondens ansøgningsbehandlingssystem, e-grant.
  I arbejdet lægger vi stor vægt på, at opgaverne løses på basis af saglighed, gensidig kommunikation og i et tværgående samarbejde i kontoret og styrelsen.

  Er du vores nye områdeleder?

  Du har en akademisk uddannelse, der evt. er suppleret med en lederuddannelse. Du har erfaring som personaleleder eller som minimum med faglig ledelse af sekretariatsfunktioner i en offentlig organisation. Du har evt. selv erfaring som forsker.

  Vi forestiller os, at du:

  • Har en delegerende ledelsesstil der motiverer og skaber følger- og fællesskab
  • Har udsyn og går op i at være leder
  • Kan skabe sammenhæng mellem hverdag og strategi
  • Er god til at skabe tillidsfulde relationer internt som eksternt
  • Kan skabe overblik, planlægge og sikre fremdrift, så arbejdsprocesser og opgaver når i mål
  • Er handlekraftig, løsningsorienteret og robust
  • Evner det politiske håndværk og har solid erfaring med sagsbehandling og betjening af politikere, ledelser/direktioner og/eller råd/bestyrelser
  • Har politisk og strategisk forståelse samt interesse for forskning og forskningspolitik
  • Er fortrolig med den lovgivning, der gør sig gældende inden for den offentlige forvaltning
  Vi forventer, at du inden for dine faglige ansvarsområder yder kompetent rådgivning til fondens bestyrelse, faglige råd og kontorets ledelse. Du har en væsentlig opgave som sparringspartner for kontorchefen. Du vil også have en nøgleposition i forhold til at facilitere det interne samarbejde i sekretariatet.

  En ambitiøs og social arbejdsplads

  Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du ansættes som områdeleder i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern og indplaceres som chefkonsulent med personaleansvar efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Der er ligeledes tilknyttet resultatløn til stillingen. Tiltrædelse ønskes pr. 1. januar 2021.

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef, Jesper Risom på telefonnummer 23 63 94 10 eller på e-mail jspr@ufm.dk.

  Søg stillingen

  Vi skal have din ansøgning, cv og kopi af eksamensbevis senest onsdag 28. oktober 2020 kl. 12.00.

  Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i udgangspunktet mandag den 2. november og anden samtalerunde i uge 47. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest.

  Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

  Om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

  I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) har vi ansvaret for opgaver, der knytter sig til udviklingen og administrationen af bevillingerne for forskning, videregående uddannelse og videnbaseret innovation samt SU. Det sker i tæt dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører med afsæt i dyb faglighed på de relevante områder.

  Læs mere og søg via https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=135768&DepartmentId=9074&MediaId=5

  Last modified: 07 Oct 2020 15:55 | DARMA Student (Administrator)


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software