Share this page:

Forskningssupport til CBS (Frederiksberg)

 • 02 Oct 2020 14:17
  Message # 9278655
  DARMA Student (Administrator)

  Akademisk medarbejder til forskningssupport og -formidling

  Institut for Strategi og Innovation søger en akademisk medarbejder til at varetage instituttets forskningssupport og forskningsformidling.

  Stillingen har hidtil været tidsbegrænset, men gøres nu permanent. Stillingen er placeret i instituttets sekretariat sammen med 2 kontorfuldmægtige, 3 studentermedhjælpere og 1 sekretariatsleder. Sekretariatet løser, i tæt samarbejde med de centrale enheder på CBS, alle administrative opgaver forbundet med instituttets daglige drift inden for forsknings- og uddannelsessupport, formidling, samt diverse events.

  Forskningssupporten på instituttet har til formål at sikre understøttelsen af de daglige aktiviteter, der udgør de eksternt finansierede forskningsprojekter i form af planlægning og gennemførelse af de aktiviteter, som er aftalt med bevillingsgiver. Supporten arbejder tæt sammen med bevillingshaver, som står for det faglige indhold af projektet, med den centrale pre-award enhed, som kender til ansøgningsteknik og budgettering, og med den centrale post-award enhd, som står for afrapportering af projektøkonomien.

  Forskningssupporten har derudover til opgave at formidle instituttets forskning og forskningsresultater både internt på CBS og eksternt via sociale medier og andre kommunikationskanaler.

  Instituttets forskning:

  Institut for Strategi og Innovation er et af CBS' i alt 11 institutter. Vi er ca. 90 ansatte fordelt på 45 fastansatte videnskabelige og administrative medarbejdere, og 45 medarbejdere på tidsbegrænsede kontrakter. Vi rekrutterer medarbejdere fra hele verden, og har et internationalt arbejdsmiljø, hvor hverdagen primært foregår på engelsk.

  Instituttets ambition er at skabe et internationalt førende miljø for forskning og undervisning i strategi, innovation, iværksætteri og international business. Det teoretiske fundament for forskning inden for disse områder er bredt og kombinerer strategi og internationaliseringsteori med indsigt fra organisationsøkonomi, sociologi, psykologi og økonomisk geografi. Strategi og innovation har traditionelt haft en central position i instituttets forskningsprofil, mens undersøgelsen af iværksætteri har udviklet sig gennem de seneste år. Metodisk lægger instituttet stor vægt på empiriske metoder med kvalitative interviews, undersøgelser, registerdata eller eksperimenter.

  Instituttet forventes at omsætte årligt for ca. 14 mio. kroner i eksterne bevillinger. Bevillingerne kommer fra mange forskellige kilder, der inkluderer midler fra den danske stat, nationale og internationale fondsmidler, EU midler og samarbejdsaftaler med andre institutioner. Bevillingerne bruges til ansættelser, frikøb, datakøb, rejser, samt afholdelse af konferencer og møder.

  Stillingens indhold:

  • Understøttelse af instituttets eksternt finansierede forskningsprojekter i form af proaktiv dialog med instituttets forskere om planlægning af og opfølgning på projektaktiviteter i post-award fasen.
  • Støtte til implementering af projekterne, herunder mødeplanlægning/projektmøder, koordinering af events og konferencer, kontakt med bevillingsgiver, afrapporteringer, monitorering, mv.
  • Kendskab til og rådgivning omkring bevillingsforudsætningerne.
  • I enkelte tilfælde varetagelse af konkrete registrerings- og kvalitetssikringsopgaver i forbindelse med de eksternt finansierede projekter.
  • Intern koordinering ifm. styring af budgetter og projektafrapportering: Brobygger, tovholder, ”smooth operator” (koordinerer med relevante CBS enheder)
  • Formidling af instituttets forskning og forskningsresultater via relevante kanaler.

  Faglige kvalifikationer:

  • Vi forventer at du har en akademisk uddannelse.
  • Vi forventer at du har erfaring med universitetsadministration.
  • Vi forventer at du har erfaring med koordinering af forskningsansøgninger.
  • Vi forventer at du har erfaring med opfølgning på forskningsbevillinger.
  • Vi forventer at du har erfaring med formidling af forskningsaktiviteter ad forskellige kanaler, både trykte medier, hjemmesider og sociale medier.
  • Vi forventer gode sprogkundskaber, både dansk og engelsk.

  Personlige kvalifikationer:

  • Gå på mod til at sætte dig ind i nye områder og opsøge ny viden.
  • Lyst og evner til at skabe et personligt netværk med en stor berøringsflade på tværs af CBS.
  • Selvstændig, proaktiv og dynamisk.
  • Iderig med gode skriftlige kommunikationsevner.

  Om stillingen

  Stillingen er en fuldtidsstilling fra 1. januar 2021.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation, med en indplacering og aflønning afhængig af kvalifikationer og erfaring. Der vil ved ansættelsen være mulighed for at forhandle personlige tillæg. Ansættelsen er 37 timer om ugen.

  Yderligere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingens indhold er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Gitte Hornstrup Dahl på ghd.si@cbs.dk.

  Ansøgningsfrist: 18-10-2020

  CBS er et unikt erhvervsuniversitet med en høj andel af udenlandske ansatte og studerende. CBS har ca. 644 undervisnings- og forskningsårsværk, 192 ph.d.-studerende og 724 administrative årsværk. Ca. 20.422 studerende er fordelt på bachelor-, kandidat-, MBA/EMBA-, ph.d.- og Executive-programmer, der udbydes på dansk og engelsk. Vores videnskabelige medarbejdere tæller internationale eksperter inden for de klassiske forretningsdiscipliner, men også i filosofi, historie, psykologi, sociologi, jura, politik, informationssystemer og kultur.

  Læs mere og søg via https://www.cbs.dk/cbs/jobs-paa-cbs/ledige-stillinger/akademisk-medarbejder-forskningssupport-formidling

  Last modified: 02 Oct 2020 14:18 | DARMA Student (Administrator)


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software