Share this page:

Forskningskonsulent til Nykøbing F. sygehus (Nykøbing F.)

 • 04 May 2021 13:53
  Message # 10440340
  DARMA Student (Administrator)

  Forskningskonsulent til forskningsstøtte på Nykøbing F. Sygehus

  Center for Epidemiologisk Forskning, Nykøbing F. Sygehus søger en konsulent til forskningsstøtte.

  I stillingen som forskningskonsulent skal du bistå lederen af Center for Epidemiologisk Forskning samt de øvrige forskere i deres daglige arbejde. Det er forskningsstøtte med meget varierende arbejdsopgaver.

  Dine arbejdsopgaver:

  • I samarbejde med forskerne skabe overblik over centrets aktiviteter og understøtte forskerne i deres daglige arbejde
  • Varetage centrets daglige administration og økonomi samt bidrage til budgetlægning
  • Sikre løbende overblik over fondsopslag, bistå med udarbejdelse og indsendelses af ansøgninger
  • Sikre løbende afrapportering til bevillingsgivere
  • Sikring af dataadgange og journalisering
  • Organisering af møder, undervisning, bedømmelsesarbejde, rejser, m.m
  • Bred kommunikation både internt og eksternt - nationalt og internationalt

  Dine kompetencer:

  • Du er cand.mag., cand.scient. eller har lignende kvalifikationer
  • Du er god til at skabe overblik, er nysgerrig og initiativrig
  • Du kan sætte dig ind i regler og arbejdsgange for videnskabeligt arbejde, herunder videnskabsteoretisk godkendelse, tilladelser til datatilgange, tidsfrister, m.m
  • Du har en god fornemmelse for organisation og beslutningsgange
  • Du er struktureret og systematisk - og har en god fornemmelse for tal
  • Du kan tage ansvar og er fleksibel i forhold til praktiske opgaver på arbejdspladsen
  • Du kan formidle skriftligt og mundtligt samt varetage såvel fysisk som digital kommunikation
  • Du kan samarbejde med mange mennesker på og uden for sygehuset

  Vi tilbyder:

  • Et ansvarsfuldt og udfordrende job i et miljø under stadig udvikling
  • Udviklingsmuligheder i spændingsfeltet mellem forskning og innovation
  • Indblik i forskning og beslutningsprocesser
  • En fleksibel og alsidig arbejdsdag

  Løn- og ansættelsesforhold

  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med mulighed for tillæg i forhold til kvalifikationer og erfaring. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Det daglige arbejdssted er Center for Epidemiologisk Forskning, Athena-Huset, Nykøbing F. Sygehus.

  Hvis du er blevet nysgerrig på stillingen er du meget velkommen til at kontakte klinisk professor Elsebeth Lynge på tlf. 20 42 18 63.

  Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
  Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

  Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.

  Læs mere og søg via https://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=20683

  Last modified: 04 May 2021 13:54 | DARMA Student (Administrator)


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software