Share this page:

Fundingrådgivere til SDU (Odense)

 • 24 Apr 2021 14:53
  Message # 10345561
  DARMA Student (Administrator)

  Erfarne funding rådgivere til forskerstøtteenhed

  Brænder du for forskning og innovation? Kan du rådgive vores forskere i alle aspekter inden for hjemtag af eksterne forskningsmidler? Har du indgående kendskab til forsknings- og innovationsansøgninger samt det nationale fundinglandskab? Så er du vores kommende kollega!

  Vi søger en eller flere kollegaer til at være en del af fakultetets forskerstøtteaktiviteter, hvis fornemmeste opgave er at supportere vores faglige miljøer i bestræbelserne på at hjemtage eksterne midler. Du kommer til at indgå i et spændende tværdisciplinært innovations- og forskningsmiljø med gode muligheder for personlig og faglig udvikling, samt spændende, selvstændige og afvekslende opgaver. Stillingerne er specialkonsulentstillinger, og der er mulighed for ansættelse i Odense eller i Sønderborg.

  Arbejdsopgaverne består i at:

  • Supportere forskerne med at skriveog kvalitetssikre forskningsansøgninger,eks. til Innovationsfonden, UDP’erne, DFF og private fonde
  • Drive og udvikle målrettede informations- og rådgivningsaktiviteter om finansiering af forskning, herunder individuel rådgivning og sparring
  • Deltage i, præsentere og organisere informationsmøder, workshops og kurser om fundingmuligheder samt ansøgninger
  • Være opsøgende i forhold til forskernes potentielle projektfinansieringsmuligheder
  • Medvirke til at udarbejde nye koncepter og værktøjer til understøttelse af hjemtag af eksterne midler til forskning og innovation
  • Opbygge og styrke netværk til interne og eksterne samarbejdspartnere som fonde, forskere, offentlige råd og nævn m.m.

  Vi søger medarbejdere, som har en relevant uddannelse – på kandidat eller ph.d. Niveau - med:

  • Solid og dokumenteret erfaring med forskningsansøgninger, herunder decideret ansøgningsskrivning fra en privat eller offentligt virksomhed/institution
  • Erfaring med kvalitetssikring af forskningsansøgninger
  • Godt kendskab til det danske fundinglandskab og viden om dansk forskningspolitik og forskningsprogrammer
  • Forskningserfaring og forståelse for forskernes arbejdsbetingelser
  • Erfaring med samarbejder mellem universitetet og virksomheder
  • En resultatorienteret, struktureret og vedholdende tilgang til arbejdet.

  Det er en stor fordel, hvis du allerede har et personligt netværk til nøglepersoner inden for universitets- og fondsverdenen i Danmark. Du er klar til at møde forskere og eksterne samarbejdspartnere i øjenhøjde, og har lyst til - og mod på at indgå i drøftelse på et højt kvalificeret niveau og argumentere for din sag.

  Du har desuden en skarp pen og behersker dansk og engelsk på højt niveau, både skriftligt og mundtligt, samt indblik i gængse IT-værktøjer.

  Du får et spændende og afvekslende job med gode muligheder for at sætte dit eget præg på hverdagen og deltage i den fortsatte udvikling af enheden. Du vil have stor indflydelse på planlægningen og løsningen af egne opgaver.

  TEK Innovation på Det Tekniske Fakultet

  Det Tekniske Fakultet på SDU har 5 institutter, ca. 600 medarbejdere og ca. 3.500 studerende og er placeret i Odense og Sønderborg. Læs mere om fakultetet her.

  TEK Innovation er fakultetets forskerstøtte- og innovationsenhed. Vi bistår ledelsen og de faglige miljøer med at skabe og drive eksternt finansierede forsknings- og innovationsprojekter, bygge bro til omverdenen gennem samarbejde, samt understøtte den strategiske udvikling af fakultetet. Vi er en afdeling med 16 medarbejdere, og vi lægger vægt på vidensdeling og på at hjælpe hinanden med opgaverne.

  Det Tekniske Fakultet ligger i arkitektonisk spændende og moderne miljøer i Odense og Sønderborg - med et stærkt internationalt islæt hos både studerende og ansatte.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Ansættelse sker som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC, Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten. Der vil, afhængig af kvalifikationer, være mulighed for forhandling af tillæg.


  Ansøgning og kontakt

  Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Søren Elmer Kristensen på mobil 2440 8522 eller via e-mail: sek@tek.sdu.dk.

  Ansøgningsfrist: Den 3. maj 2021. Efter planen vil der være ansættelsessamtaler i uge 19. Der kan i forbindelse med samtalen være afsat tid til en test i engelsk.

  Ansættelse: Snarest muligt.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal indeholde:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Kopi af eksamensbeviser
  • Anbefalinger og redegørelse for andre kvalifikationer, som er relevante for stillingen, må gerne være vedlagt. 

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb. Vejledning i forbindelse med ansøgning findes Sådan søger du en stilling på SDU.

  Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen

  Læs mere og søg via https://www.sdu.dk/da/service/ledige_stillinger/1146851


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software