DARMA Home

Job openings

On this page, job openings from DARMA's members and partners are listed. If you wish to post a job opening, please contact DARMA...

Current job openings

  • 21 Nov 2017
  • Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde

  Institut for Biologisk Psykiatri søger en akademisk institutkoordinator. Stillingen er tidsbegrænset t.o.m. 28.02.2021 men med forventning om forlængelse. I stillingen vil du sidde med det forskningsadministrative overblik over instituttets projekter og arbejde med instituttets udvikling.

  Institut for Biologisk Psykiatri er en uafhængig forskningsinstitution under Region Hovedstadens Psykiatri og er Danmarks førende inden for forskning i psykiatrisk genetik og psykiatrisk præcisionsmedicin. Instituttets overordnede formål er, at identificere og karakterisere indvirkningen af genetiske og miljømæssige variabler associeret til udviklingen af psykiske lidelser. Instituttet har over 30 ansatte fordelt på akademisk, teknisk og administrativt personale. Vi har til huse i Roskilde i de flotte omgivelser ved Psykiatrisk center Sct. Hans, som ligger ud til bunden af Roskilde Fjord. Sammen med fem andre danske samarbejdspartnere, er instituttet en del af Lundbeckfondens iPSYCH initiativ, der er verdens største enkeltstående forskningsprojekt i psykiatrisk genetik. Foruden forskningsenheden kører instituttet et moderne biokemisk laboratorie og er hjemsted for Dansk Psykiatrisk Biobank. 

  Jobbeskrivelse

  Vi tilbyder en stilling, hvor du kommer til at arbejde med udvikling og opretholdelse af centrale elementer der understøtter en innovativ forskningsorganisation. Jobbet består således både af administrativ og økonomisk forvaltning af instituttet og instituttets forskningsprojekter, samt arbejde med kontinuerlig udvikling af instituttets forskningsstruktur. Du vil indgå som en del af instituttets forskningsadministrative enhed, og du vil komme til at samarbejde med instituttets øvrige forskningsledere omkring ansøgninger og andre opgaver. Der vil derudover være gode muligheder for, at du selv kan præge din stilling i forhold til ønskede karrieremuligheder. Du vil referere til instituttets forskningschef Thomas Werge.

  Stillingen indeholder:

  • Udvikling og forvaltning af instituttets forskningsadministration
  • Budget- og økonomistyring
  • Monitorering af nationale og internationale forskningsprojekter
  • Koordinering af instituttets fundraising-strategi

  Kvalifikationer

  Det forudsættes at du:

  • Har gennemført en kandidatuddannelse eller en ph.d.
  • Har kendskab til, og gerne erfaring med, koordinering af forskning og administration
  • Gode sprogkundskaber på både dansk og engelsk
  • Har et organisatorisk overskud, og kan prioritere arbejde mellem mindre og større projekter af forskellig varighed
  • Har en åben, kreativ og pragmatisk arbejdstilgang.
  • Har interesse for at arbejde med sundhedsvidenskab og lyst til, at fortsætte en karriere inden for forskningsadministration.

  Ansættelsesforhold

  Ansættelses sker i henhold til aftale med akademikernes centralorganisation. Løn vil blive forhandlet med relevant fagforening. Ansættelsen er en fuldtidsstilling (37 timer per uge) og er tidsbegrænset til et år med mulighed for forlængelse. Opstart er hurtigst muligt eller efter aftale. Arbejdsstedet er Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Boserupvej 2, 4000 Roskilde. Afhængig af efterspørgslen på tidspunktet, kan der tilbydes midlertidig leje af lejligheder tæt ved instituttet.

   

  Yderligere information

  For yderligere information omkring stillingen, kontakt forskningskoordinator Kristian Krag på telefon (+45) 38 64 20 61 eller på e-mail: kristian.krag@regionh.dk

  Se også: www.biopsyk.dk; www.ipsych.dk for yderligere information. 

  Ansøgning

  Ansøgningen skal senest indsendes d. 21. november 2017.  Ansøgningen skal som minimum indeholde motiveret ansøgning, CV og relevante eksamensbeviser. Noter også gerne, hvor du så opslaget henne. Ansøgning skal indsendes via rekrutteringssystem – følg link i opslaget. Jobsamtaler afholdes løbene i forbindelse med indkomne ansøgninger.

  • 24 Nov 2017
  • Aarhus

  Forskningsstøtteenheden rådgiver forskere på Aarhus Universitet i forhold til at skaffe finansiering til og forvalte større, strategisk vigtige forskningsprojekter, som sikrer, at Aarhus Universitet er et toneangivende universitet, der samarbejder med omverdenen om at lave excellent forskning og løse samfundsmæssige udfordringer.

  Vi rådgiver også forskerne på Aarhus Universitetshospital.

  Den vigtigste opgave vil være at bistå forskerne på fakultetet Science & Technology med at søge ekstern finansiering til forskning, både nationalt og internationalt, herunder bl.a. via EU's Rammeprogram for Forskning og Innovation – Horizon 2020.

  De primære arbejdsopgaver er:

  • ansøgningskommentering med henblik på at sikre, at en ansøgning i både form og indhold er konkurrencedygtig og opfylder de krav, som bevillingsgiver stiller
  • udarbejdelse og gennemgang af budgetter
  • bidrag til de ikke-videnskabelige afsnit i fondsansøgninger til nationale og internationale bevillingsgivere
  • sparring med forskere og institutter om funding- og forskningsstrategi samt målretning af ansøgninger
  • opsamling og formidling af viden om finansieringsmuligheder samt generel orientering om forskningspolitiske tiltag

  Eksempler på øvrige arbejdsopgaver:

  • udarbejdelse af ansøgningsstrategier for forskere og forskergrupper
  • afholdelse af kurser og formidling af relevant viden
  • udarbejdelse af vejledninger, der kan sikre bedre kvalitet af ansøgninger
  • deltagelse i faglig videreudvikling af enheden, herunder ikke mindst på det naturvidenskabelige område

  I vurderingen af ansøgere vil vi lægge særlig vægt på, at følgende kvalifikationer er til stede:

  • relevant akademisk uddannelse
  • erfaring med at udarbejde ansøgninger om ekstern finansiering til forskning
  • særdeles gode evner til at arbejde selvstændigt, til at kunne tage initiativ og være udadvendt og ikke mindst yde god rådgivning
  • erfaring med og gode evner til at opbygge gode relationer med samarbejdspartnere, f.eks. forskere, institutter og centrale enheder
  • stærke formulerings- og formidlingsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
  • tæft for økonomi – særligt med henblik på udarbejdelse af budgetter
  • kendskab til nationale og internationale bevillingsgivere til forskning
  • interesse for både dansk og europæisk forskningspolitik
  • fleksibilitet i spidsbelastningsperioder

  Vi tilbyder:

  • et udfordrende og selvstændigt job
  • en bred kontaktflade til interne og eksterne samarbejdspartnere
  • en uhøjtidelig omgangstone i en afdeling med i alt ca. 30 medarbejdere
  • en fleksibel arbejdsplads med gode videreuddannelsesmuligheder

  Der må påregnes rejseaktivitet i mindre omfang til de dele af Aarhus Universitet, der ligger andre steder i Danmark.

  Løn- og ansættelsesvilkår:

  Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer pr. uge.

  Løn og arbejdsvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

  Ansættende myndighed bliver Aarhus Universitet.

  Det primære tjenestested er hos Forskningsstøtteenheden i Aarhus, Katrinebjergvej 107, 8200 Aarhus N.

  Yderligere oplysninger:

  Se mere på http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/forskningsstoetteenheden/

  Oplysninger fås hos leder af Forskningsstøtteenheden Pernille von Lillienskjold, 2556 3554 eller pvl@au.dk.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  24.11.2017

  Søg stilling online her...


  • 01 Dec 2017
  • København

  Niels Bohr og hans samtidige talte på Institutet på Blegdamsvej om Gedanken-experimente: måske ville man en dag kunne eksperimentere med mikroskopiske kvantemekaniske objekter. I dag er dette hverdag i vores laboratorier samme sted, og vi forsker i at udvikle fundamental ny kvanteteknologi. Vil du være en del af dette eventyr?  

  Det nyligt etablerede ”Center for Hybrid Quantum Network (Hy-Q)” søger en erfaren og selvstændig centerkoordinator pr 1 januar 2018 til at lede den administrative del af centeret. Stillingen refererer til centerleder professor Peter Lodahl og opgaverne tilrettelægges i samarbejde med sektionens ad-ministrative koordinator.  

  Som administrativ centerleder bliver du ansvarlig for at varetage følgende opgaver:  

  • Økonomistyring af Hy-Q og andre bevillinger i samarbejde med sektionens projektøkonom og centerets ansatte.  
  • Arrangere aktiviteter (fx årligt retreat) for centerets ansatte og videnskabelige konferencer.
  • Bistand i forbindelse med indkøb og etablering af forskningsudstyr.  
  • Bistand i forbindelse med jobopslag og ansættelser.  
  • Rapporteringsopgaver til Danmarks Grundforskningsfond og andre bevillingsgivere.  
  • Etablering og redigering af hjemmeside for Hy-Q og andre outreach initiativer.  

   Et udvalg af følgende opgaver kan indgå afhængig af medarbejderens baggrund og ønsker:  

  • Bidrag til centerets forskningsprojekter.
  • Formidling af centerets forskning.
  • Bidrag til fund-raising, fx gennem EU projekter og evt lede og koor-dinere disse.
  • Undervisning indenfor centerets område.

   Den ideelle medarbejder:  

  • Arbejder selvstændigt og struktureret med inddragelse af relevante kollegaer fra centeret og instituttet.  

  • Er flydende på dansk og engelsk.  

  • Kan prioritere de vigtigste opgaver, når der er flere opgaver end ressourcer.  

  • Kan styre budgetter.  

  • Er velformuleret skriftligt både på dansk og engelsk og kan kommunikere med både forskere og administratorer.  

  • Har situationsfornemmelse og forståelse for forskningsverdenen og er god til at agere i denne.  

  • Har en faglig forståelse og interesse i centerets arbejde uden nød-vendigvis at være uddannet indenfor området.  

  • Har erfaring med fund-raising af forskningsmidler.  

  Din profil som koordinator  

  Du har en relevant videregående uddannelse. Du arbejder struktureret og selvstændigt, og er udadvendt, løsningsorienteret, initiativrig, og god til at samarbejde. Du har gennemslagskraft, bevarer overblikket, tager ansvar og følger dine opgaver til dørs. Du kan både se helikopterperspektivet og dykke i sagens detaljer.  

  Løn og ansættelsesvilkår  

  Du fastansættes som AC-fuldmægtig med rådighedstillæg efter overens-komst for Akademikere i staten, hvor grundlønnen er fra 21.318 kr. til 30.194 kr. afhængigt af anciennitet plus 17,1 % pension. Hertil kommer et rådighedstillæg mellem 3.188 kr. og 4.952 kr. afhængigt af anciennitet plus 9 % pension. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg.  

  Vi tilbyder dig  

  • Et spændende og udfordrende miljø med banebrydende forskning – og du bidrager til det!  

  • Et meget selvstændigt job, hvor du får ansvar for egne opgaver og mu-lighed for at præge udviklingen af Hy-Q.  

  • En arbejdsplads i konstant udvikling med mange personlige udviklings-muligheder.  

  Hvem er vi  

  Hy-Q er et ”Center of Excellence” etableret af Danmarks Grundforskning-fond. Centeret består af ca. 50 forskere og studerende, der arbejder eksperimentelt og teoretisk med kvanteoptik. For yderligere information, se www.quantum-photonics.dk.  

  Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte professor Pe-ter Lodahl, tlf 20565303, e-mail: lodahl@nbi.ku.dk

  Det bemærkes at ansøgere med en relevant forskningsprofil også er velkomne til at tage kontakt, da andre ansættelsesvilkår kan komme på tale.

  Ansøgning  

  Send ansøgning bilagt cv samt relevant dokumentation for uddannelse elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), senest fredag den 1. december 2017. Skriv i din ansøgning, om du søger stillingen som sektionssekretær eller som administrativ koordinator.  

  Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset per-sonlig baggrund til at søge stillingen.  

  SØG STILLINGEN...

  • 03 Dec 2017
  • Aalborg
  Vi har susende travlt og søger en erfaren kollega, der har lyst til at blive en del af Fundraising og Projektadministration (FUPA) på Aalborg Universitetshospital. Stillingen er tidsubegrænset.
   
  Du bliver en del af et lille team, der arbejder meget selvstændigt i forhold til at rådgive og sparre med forskere fra alle personalegrupper. Vi understøtter i hele processen med at søge eksterne midler og derefter drive projektet. På udvalgte projekter varetager vi således alle administrative arbejdsopgaver fra den første henvendelse fra forskeren til den sidste afrapportering og godkendelse.

  Arbejdsopgaverne omfatter f.eks.:
  • Identificering af relevante fonde til alle type forskningsprojekter inden for sundhedsvidenskab
  • Sparring i forhold til ansøgningsstrategi både individuelt og på gruppe/afdelingsniveau
  • Udarbejdelse af store og små budgetter
  • Sparring og feed back på videnskabelige projektbeskrivelser, bilag mv.
  • Kvalitetsgennemsyn af ansøgningsmateriale
  • Økonomisk opfølgning og afrapportering på eksternt finansierede projekter inkl. kontakt til revisor (Erfaring med f.eks. Interregprojekter, innovationsfondsprojekter, bevillinger fra større offentlige/private danske fonde vil være en fordel)
  • Ad hoc deltagelse i diverse arbejder med afklaring og udvikling af regionens økonomiske systemer og retningslinjer
  • Udarbejdelse og afholdelse af kurser og informationsmøder.
  Som vores nye kollega skal du have erfaring inden for fundraising og/eller projektadministration. Kendskab til sundhedsområdet er en yderligere fordel. Du skal være serviceminded og fleksibel, da vi ofte arbejder med korte deadlines. Derudover er det vigtigt, at du kan arbejde under pres og at du trives med at strukturere din egen hverdag. Vores ideelle kollega er proaktiv og opsøgende i forhold til vore forskere og har fokus på konstant udvikling af vores team.
   
  I Aalborg Universitetshospitals forskningsstrategi for 2017-2021 sættes fortsat fokus på at øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler og arbejde mere strategisk og langsigtet med fundingindsatsen. I den forbindelse ønsker hospitalet at prioritere og styrke den professionelle støtte og sparring, der tilbydes hospitalets forskere.

  Vi forventer, at du: 
  • Har relevant kandidatuddannelse eller tilsvarende niveau
  • Har flere års erfaring med fundraising og projektadministration – gerne fra en forskningsinstitution og allerhelst fra sundhedsområdet
  • Har erfaring med eller lyst til og flair for at sætte dig ind i økonomiske problemstillinger og systemer
  • Har gode formuleringsevner skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
  • Har mod på at udvikle f.eks. guidelines og kursusmateriale samt afholde kurser
  • Er i stand til selvstændigt at vurdere, prioritere og byde ind på indkomne opgaver
  • Er serviceminded, imødekommende og fleksibel i forhold til mødetid
  • Har et godt humør og gå-på-mod.

  FUPA er en del af Forskning, Uddannelse og Innovation og beliggende i Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital. Afdelingen tilbyder forskellige støttefunktioner til sundhedsfaglige forskere og uddannelsesansvarlige fra Aalborg Universitetshospital samt øvrige hospitaler og sektorer i Region Nordjylland og rummer således udover FUPA f. eks. uddannelsesfunktioner, innovationsaktiviteter, medicinsk bibliotek mv.
   
  Forskningens Hus er hjemsted for en række af hospitalets forsknings- uddannelses- og innovationsmiljøer og samler mange forskellige kompetencer fra en bred vifte af faggrupper inden for de sundheds- og naturvidenskabelige områder. Dette skaber et stærkt og dynamisk forsknings- og undervisnings­miljø, hvor husets brugere har rig mulighed for at indgå tværfaglige samarbejder. Det afgørende er at bedrive forskning, som er tæt på hospitalets afdelinger og dermed i tråd med Aalborg UH’s forskningsstrategis intention om, at forskningen skal føre til bedre undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering af patienter.
   
  Medarbejderne i Forskning, Uddannelse og Innovation er således placeret i tæt kontakt med mange forskellige grupper, og du vil få en stor og bred kontaktflade med både husets daglige beboere samt forskere fra andre dele af organisationen. Vi tilbyder vide rammer for selv at tilrettelægge arbejdet.

  Vi arbejder ligeledes tæt sammen med Fundraising og Projektledelseskontoret på AAU.

  Løn og ansættelsesvilkår m.v.
  Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Michael Bohnstedt på tlf. 97666246 eller til specialkonsulent Hanne Andersen på tlf. 97666252.

  SØG STILLINGEN...

  • 04 Dec 2017
  • Aarhus

  Aarhus Universitetshospital søger til Forskningsstøtteenheden en AC-fuldmægtig pr. 1. januar 2018 eller snarest derefter.

  Forskningsstøtteenheden yder bistand til ansøgning om eksterne forskningsmidler og udvikling af fundingstrategier til alle forskere på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital samt nogle af Regionshospitalerne og Psykiatrien.

  Vi søger en fagligt dygtig og selvstændig AC-fuldmægtig til vores Health-team.

  De primære arbejdsopgaver er

  • bidrag til de ikke-videnskabelige afsnit i ansøgninger til både nationale og internationale bevillingsgivere
  • ansøgningskommentering med henblik på at sikre, at en ansøgning i både form og indhold opfylder de krav, som bevillingsgiver stiller
  • sparring med forskere om fundingstrategi samt målretning af ansøgninger
  • udarbejdelse og gennemgang af budget
  • formidling af finansieringsmuligheder

  Eksempler på øvrige arbejdsopgaver

  • udarbejdelse af ansøgningsstrategier for forskere og forskergrupper
  • opsamling af viden om finansieringsmuligheder samt generel orientering om forskningspolitiske tiltag
  • afvikling af kurser og formidling af relevant viden via oplæg og internettet
  • udarbejdelse af vejledninger, der kan sikre bedre kvalitet af ansøgninger
  • deltagelse i faglig videreudvikling af enheden, herunder ikke mindst på det sundhedsvidenskabelige område

  For at kunne i komme i betragtning til stillingen vil det være et krav, at du har følgende kvalifikationer

  • relevant akademisk uddannelse
  • erfaring med at udarbejde ansøgninger om ekstern finansiering til forskning
  • særdeles gode formulerings- og formidlingsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
  • tæft for økonomi – særligt med henblik på udarbejdelse af budgetter
  • evnen til at bevare overblikket og samtidig holde fokus selv i spidsbelastningsperioder
  • særdeles gode evner til at arbejde selvstændigt, til at kunne tage initiativ og være udadvendt og ikke mindst serviceorienteret

  Herudover vil det være en fordel, hvis du har følgende kvalifikationer

  • kendskab til rammer og vilkår for sundhedsvidenskabelig forskning
  • kendskab til og erfaring med datavisualisering og/eller forskningsformidling
  • kendskab til nationale og internationale bevillingsgivere
  • særdeles gode evner til og erfaring med at opbygge gode relationer med samarbejdspartnere, herunder ikke mindst forskerne
  • interesse for både dansk og europæisk forskningspolitik
  • fleksibilitet bl.a. i forbindelse med mindre rejseaktivitet

  Vi tilbyder

  • et udfordrende og meget selvstændigt job
  • en bred kontaktflade til interne og eksterne samarbejdspartnere
  • en uhøjtidelig omgangstone i en afdeling med ca. 30 medarbejdere
  • en fleksibel arbejdsplads med gode videreuddannelsesmuligheder

  Løn og arbejdsvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættende myndighed bliver Aarhus Universitetshospital. Det primære tjenestested ligger hos Forskningsstøtteenheden i Aarhus.

  Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer pr. uge.

  Yderligere oplysninger

  Yderligere oplysninger fås hos leder af Forskningsstøtteenheden Pernille von Lillienskjold på 2556 3554 eller pvl@au.dk.

  Se mere på http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/forskningsstoetteenheden/

  Stillingen kan kun søges elektronisk via dette link...

  Ansøgningsfrist mandag den 4. december 2017.

  Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


  • 06 Dec 2017
  • KU, København

  Vi søger en ny kollega til at videreføre og udvikle den administrative support inden for forskerservice i forbindelse med ekstern finansiering af forskningsprojekter, primært i ansøgningsfasen. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med forskningssekretæren og økonomimedarbejderne. 

  De eksternt finansierede forskningsprojekter udgør ca. 40% af institutternes samlede omsætning. Det er ambitionen, at denne høje andel skal fastholdes, og du får en nøglerolle i at virkeliggøre dette. Institutterne søger forskningsmidler fra en lang række kilder: forskningsrådene, EU, Danida, private fonde og flere andre. Institutterne har i de seneste år øget sin finansiering fra EU og ønsker at udbygge denne position yderligere. 

  Du bliver ansat i Sekretariatet for Antropologi & Sociologi ved Københavns Universitet, som består af 20 dygtige kolleger, som sammen varetager administrative opgaver i tilknytning til forskning, uddannelse og formidling på de to institutter.  

  Du skal beskæftige dig med  

  • forskerservice i forbindelse med ansøgninger om ekstern finansiering til Institut for Antropologi og Sociologisk Institut 
  • opfølgning på de mere komplekse bevillinger, f.eks. samarbejdsaftaler 
  • sekretariatsbetjening af udvalg i relation til instituttets forskning 
  • forskningsformidling, herunder opdatering af hjemmesider om forskning på institutterne: (http://antropologi.ku.dk/forskning) og (http://www.soc.ku.dk/Forskning
  • andre udviklingsprojekter og driftsopgaver afhængig af dine erfaringer og interesser 

  Arbejdssprog er både dansk og engelsk. 

  Du har 

  • en akademisk uddannelse og relevant erhvervserfaring 
  • dokumenterede resultater med fundraising, gerne i forhold til forskning 
  • erfaring med ledelses- og sekretariatsbetjening  
  • gode skrivefærdigheder på dansk og engelsk, herunder redaktion af faglige tekster  
  • mulighed for fleksibilitet, f.eks. op til ansøgningsfrister 
  • lyst til at medvirke til et godt arbejdsmiljø 

  Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

  Vi tilbyder 

  • En tæt kontakt til forskningsmiljøet med aktive og engagerede forskere, herunder omkring 40 lektorer og professorer, som er de primære ansøgere om ekstern finansiering. 
  • Et velfungerende samarbejde med kolleger inden for forskerservice på tværs af fakultet og universitet. 
  • Medlemskab af DARMA og gode muligheder for kompetenceudvikling. 
  • Rare kollegaer, der bidrager til at udvikle arbejdspladsen og et godt arbejdsmiljø. 

  Løn og ansættelsesvilkår 

  Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med indplacering som specialkonsulent med mulighed for forhandling af tillæg. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer ugentligt.  

  Tiltrædelse efter aftale. 

  Yderligere oplysninger 

  om stillingen kan fås ved henvendelse til institutadministrator Christina Holbøll, 3532 3466, chol@samf.ku.dk. Du kan læse mere om institutterne på antropologi.ku.dk og www.soc.ku.dk

  Se mere: http://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/administration-it-og-service/?show=146171

  • 08 Dec 2017
  • København

  Kontoret for Forskningsservice under Forskning & Innovation på Københavns Universitet søger en studerende til at bistå med kontorets opgaver.

  Kontorets opgave er bl.a. at støtte KU’s forskere med at søge, forhandle og administrere projekter under EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020. 

  Om dig:  

  Du er i gang med en videregående uddannelse og vi forestiller os, at du:  

  • er interesseret i EU-området og gerne vil stifte nærmere bekendtskab med EU's rammeprogram for forskning og innovation  
  • har mod på et overvejende administrativt studiejob  
  • har gode engelskkundskaber – både skriftlige og mundtlige  
  • har gode IT-kundskaber inklusiv et godt kendskab til Office-pakken, særligt Excel. Det vil derudover være en fordel, hvis du har erfaring med hjemmesideredigering  
  • har øje for detaljen og er serviceminded

  En forudsætning for ansættelse er, at du er indskrevet og aktiv studerende ved en videregående uddannelsesinstitution.
   

  Arbejdsopgaver:  

  • Diverse administrative opgaver såsom at indhente underskrifter fra samarbejdspartnere  
  • Bistand i forbindelse med kontorets faktureringsopgaver  
  • Opdatering af data til statistik  
  • Redigering og vedligeholdelse af vores hjemmeside  
  • Assistance ved afholdelse af oplæg, netværksmøder og workshops  
  • Andet forefaldende og praktisk arbejde såsom opfyldning af kontorartikler og printerpapir  

  Vi forventer, at stillingen med tiden kan udvikle sig på baggrund af dine kompetencer og ønsker.  

   
  Vi tilbyder:  

  • 15 timers arbejde om ugen (i gennemsnit)  
  • en afvekslende arbejdsdag i et dynamisk kontor  
  • mulighed for selv at planlægge, hvilke tidspunkter du arbejder på

  Yderligere oplysninger  

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til EU-konsulent Malene Roost Lytsen (malene.lytsen@adm.ku.dk - tlf.: 35 32 30 80). Læs mere om Forskning & Innovation på www.fi.ku.dk.  

  Dine løn- og ansættelsesvilkår  

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for HK/Stat.  

  Ansøgningsfristen er fredag d. 8. december 2017. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50.  

  Tiltrædelse i primo/medio januar 2018.  

  Ansøgning med relevante bilag inkl. karakterudskrift bedes sendt online via Jobportalen(tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget).

  Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

  SØG STILLINGEN...

Expired job ads:

15 Nov 2017 Jurist til Forskning & Innovation på Københavns Universitet (Barselsvikar)
10 Nov 2017 Fundraiser med tæft for vidensamarbejde
10 Nov 2017 Rådgiver/Specialist (specialkonsulent) til Horizon 2020 og Grand Solutions
10 Nov 2017 Afdelingsleder (chefkonsulent) for SDU Research Support and Policy Services
08 Nov 2017 AC-medarbejder til forskerstøtte
25 Oct 2017 Projektøkonom til EU-bevillinger på CBS
20 Oct 2017 UC Nordjylland - Jurist med fokus på kontraktområdet
11 Oct 2017 Forskningskonsulent CBS Research Support Office
11 Oct 2017 DTU: Ambitiøse medarbejdere til forskningsstøtte
06 Oct 2017 Special- eller Chefkonsulent til at styrke forskningen i Region Hovedstaden
05 Oct 2017 Københavns Universitet søger nye dygtige medarbejdere på EU-området
04 Oct 2017 Jurist med fokus på EU – EU Kontoret, Københavns Universitet
26 Sep 2017 Scientific Project Manager
24 Sep 2017 Erfaren projektadministrator (Specialkonsulent) til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet
24 Sep 2017 Erfaren fundraiser (Specialkonsulent) til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet, SDU
18 Sep 2017 International Grant Officer – All Fields of Life Sciences
12 Sep 2017 AC´er til ledelsesinformation, funding og forskningsstrategisk understøttelse
15 Aug 2017 Fundingrådgiver til Support Office, Science
13 Aug 2017 Fuldmægtig til EU-projektadministration
11 Aug 2017 Forskningskoordinator DTU Byg
07 Aug 2017 Centeradministrator ved nyt Grundforskningscenter
06 Aug 2017 Projektkonsulent til strategiske forsknings- og innovationsnetværk
22 Jun 2017 Projektøkonom til eksterne bevillinger på CBS
20 Jun 2017 Fuldmægtig til forskningsstøtte på Datalogisk Institut, Københavns Universitet
12 Jun 2017 Centeradministrator til nyt forskningscenter på Datalogisk Institut
08 Jun 2017 Rådgiver til SDU's fælles forskningsstøtte
08 Jun 2017 Specialist til Horizon 2020 og EU funding – SDU-RIO
06 Jun 2017 Centeradministrator / Specialkonsulent, Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), AaU
05 Jun 2017 Head of SDU's Joint Research Support
18 Apr 2017 Fundraiser til Humanistisk Fakultet, SDU i Odense
17 Apr 2017 Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet (Barselsvikar)
20 Mar 2017 Job vacancy: Communications Adviser at NordForsk
16 Mar 2017 ITU Research Support søger en Pre-Award medarbejder
16 Mar 2017 AC-fuldmægtig til ledelsesbetjening af ITU’s tre nye institutter
16 Mar 2017 Konsulent til EU Kontoret, Københavns Universitet
13 Mar 2017 Fagligt stærk fundraiser til Patienternes Sygehus, Sygehus Lillebælt
12 Mar 2017 Director of NordForsk
12 Mar 2017 Chefkonsulent til Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark
09 Mar 2017 AC-medarbejder til fundraising og udviklingsopgaver
06 Mar 2017 Intomics: Alsidig projektkoordinator til mindre virksomhed i spændende udvikling
27 Feb 2017 Job vacancy: Senior Adviser for research policy and funding at NordForsk
27 Feb 2017 Forskningskoordinator til Nationalmuseet (specialkonsulent)
19 Feb 2017 Forskning & Innovation på KU søger AC-medarbejder
13 Feb 2017 Chefkonsulent til ledelse af UC Nordjyllands fundraisingindsats
06 Feb 2017 2 koordinatorer søges til projektledelse og forskningsfremme
01 Feb 2017 Koordinator søges til 1-årig forskerstøttestilling
28 Jan 2017 Aarhus Universitet: Erfaren og ambitiøs fundraiser til Institut for Husdyrvidenskab
13 Jan 2017 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet pr. 1. februar eller snarest derefter
03 Jan 2017 EU-konsulent til barselsvikariat, Copenhagen EU Office i Bruxelles
14 Nov 2016 DTU: Ambitiøse medarbejdere til EU-forskningsstøtte
11 Nov 2016 Forskningskoordinator, Lunds Tekniska Högskola,, Institutionen för immunteknologi
09 Nov 2016 EU-konsulent til barselsvikariat på AaU's Bruxelles-kontor
24 Oct 2016 Chef til SDU RIO (Research and Innovation Office)
23 Oct 2016 Direktør til nyoprettet styrelse for Forskning og Uddannelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet
04 Oct 2016 Konsulent til ledelsesbetjening omkring forskningspolitik
21 Sep 2016 To medarbejdere til KU SCIENCE Forskning og Innovation
18 Sep 2016 Forskningsanalyser og Open Science Bibliometri, DTU
15 Sep 2016 Økonomisk administration af EU-forskningsprojekter Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
31 Aug 2016 Project Manager at Eriksholm Research Centre, Oticon
29 Aug 2016 Impact Assessment Analyst
15 Aug 2016 Forskningskonsulent på IT-Universitetet
11 Aug 2016 Erfaren projektkonsulent til Socialfondsprojekt med fokus på sundhedsinnovation og entreprenørskab i uddannelser
10 Aug 2016 PA søges til førende forsker inden for systembiologi og bioinformatik
01 Aug 2016 Forskningsrådgiver til SDU, Institut for Marketing og Management
21 Jun 2016 AC'ere til forskningssupport på RU
20 Jun 2016 Dygtige fundraisere gerne med erfaring i projektadministration søges til Aalborg Universitetshospital
16 Jun 2016 Fundingrådgiver til Support Office, Science, SDU
25 May 2016 Erfaren energi-fundraiser søges til Aalborg Universitet (AC-fuldmægtig/Specialkonsulent)
23 May 2016 DTU søger ambitiøse medarbejdere til EU-forskningsstøtte
20 May 2016 Fundraiser/innovationsmedarbejder/projektkoordinator til DTU Kemi
08 May 2016 Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet
06 May 2016 Kontorfunktionærer søges til forskningsadministration i Det Frie Forskningsråds sekretariat
06 May 2016 Fuldmægtig søges til forskningsadministration i Det Frie Forskningsråds sekretariat
15 Apr 2016 Scientific Funding Officer, Karolinska Institutet, INCF
14 Apr 2016 Erfaren fundraiser til Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
11 Apr 2016 To chefkonsulenter søges til Det Frie Forskningsråds sekretariat
07 Apr 2016 Erfaren fundingrådgiver til Support Office, Science på Syddansk Universitet
27 Mar 2016 Projektadministratorer til EU bevillinger – CBS
01 Mar 2016 AC'er søges til RUC's forskningsstøtte og rådgivning
14 Feb 2016 BRIC (KU) søger forskningskoordinator
11 Feb 2016 SDU-TEK i Odense søger erfaren fundraiser
13 Jan 2016 DTU søger to ambitiøse og erfarne EU-konsulenter til Afdeling for Forskning og Relationer
04 Jan 2016 Administrative Research Coordinator. DTU Aqua
04 Jan 2016 Projektkoordinator/fundraiser søges til pre- og post-award teamet på DTU Kemi
04 Nov 2015 Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) søger to erfarne fuldmægtige til ekstern forskningsfinansiering
23 Oct 2015 Forskningskoordinator til Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet, Epi-genomlaboratoriet
18 Oct 2015 Forskningskoordinator søges til forskningsfremme og projektledelse, BRIC
07 Oct 2015 Forskningskonsulent (pre- og post-award) til IT-Universitetet (ITU)
06 Oct 2015 EU-konsulent til Bruxelles for Syddansk Universitet
04 Oct 2015 Sektionsleder til Forskning & Analyse
17 Sep 2015 AC Fuldmægtig med erfaring fra forskningsstøtte søges til Aalborg Universitet
06 Sep 2015 Leder af Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital
05 Sep 2015 Administrativ projektmedarbejder til The Animation Workshop, VIA University College
04 Sep 2015 Research Partner, UCD, Dublin, Ireland
13 Aug 2015 Administrative officer at Biomediq
12 Aug 2015 Det Humanistiske Fakultet søger specialkonsulent til Strategienheden
12 Aug 2015 Teamchef til projektenhed på CBS
06 Aug 2015 Projektleder på BRIC til EU-projekt og til forskerstøtteaktiviteter
08 Jun 2015 Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR) på Hvidovre Hospital søger en forskningskonsulent
20 May 2015 Københavns Universitet: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Afdeling for Forskning og Innovation søger sektionsleder for forskerstøtte
06 May 2015 Konsulent søges til pre-award forskerstøtte i Region Hovedstaden
04 May 2015 Region Hovedstaden: Jurist søges til at understøtte forskning og innovation
24 Apr 2015 University of Copenhagen (UCPH) seeks academic officer or special consultant for a time limited position (3 years) at The UCPH strategic platform for life-style, obesity and metabolic research
16 Feb 2015 Københavns Universitet – Medarbejder til forskerservice på Institut for Statskundskab
02 Feb 2015 Syddansk Universitet, Odense – Erfaren fundraiser til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software