DARMA Home

DARMA Special Interest Groups (ERFA Groups)

The Special Interest Groups focuses on sharing ideas, exchange best practice and developing tools on how to manage today's challenges within the different fields. 

DARMA SIG's were established at the 2014 General Assembly at CBS in Copenhagen. A document describing the original SIG's presented at the 2014 GA can be downloaded here... 

Some SIG's have been short lived others durable. SIG's are only active as long as there is an actual member interest. An inactive SIG can always be re-activated if there is a demand for it. DARMA SIG's can be chaired by members or the board. Activities can be supported financially by prior approval from the DARMA Secretariat

Special Interest Groups are open for DARMA members only and login is required to access more information. 

Special Interest Groups

Reach out to us, if you want to join an active Special Interest Group or to re-activate one of the dormant Special Interest Groups.

To become a member of af SIG you can simply sign-in to edit your preferences and add group membership. This means you will be receiving mails sent to the specific groups you have signed up for. 

Upcoming events

  • 26 Feb 2020
  • 09:30 - 15:45
  • Professionshøjskolen Absalon, Campus Sorø – Ankerhus Slagelsevej 70, Lokale D 010

  Baggrund og Formål
  Det nationale netværk for forskningsstøtte på forsknings- og uddannelsesinstitutioner uden for universiteterne afholdt sit første netværksmøde i november 2019. Vi havde bl.a. besøg af René Damkjer fra Innovationsfonden, der talte om mulighederne for at opnå investering fra fonden.

  Formålet med næste netværksmøde d. 26.2. er at sætte fokus på, hvilke muligheder man har som forsker og underviser ved mindre forskningsinstitutioner uden for universiteterne for at søge midler til forsknings- og udviklingsprojekter. På dagen sætter vi fokus på hele forskerkarrieren – både på ph.d.-projekter og på projekt- og forskningsmidler til mere erfarne forskere med en ph.d.-grad eller til andre ansatte, der vil gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter.

  På dagen får vi besøg af tre centrale spillere i forskningsfinansieringslandskabet af interesse for netværket: DFF, Novo Nordisk Fonden og Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning. De, der ikke er interesserede i sidstnævnte programpunkt, kan vælge det fra, idet det ligger sidst på eftermiddagen.

  Program
  9:30-10:00 Ankomst og kaffe (der vil være servering allerede kl. 9:00 for de der ankommer tidligt)
  10:00-10:30 Velkomst
  10:30-11:30 Astrid Gro Pedersen, Danmarks Frie Forskningsfond
  11:30-12:00 Uformel drøftelse af fælles udfordringer med ph.d.-stipendier
  12:00-13:45 Frokost
  12:45-14:00 Berith Bjørnholm, Novo Nordisk Fonden: Novo Nordisk Fonden for forskere og undervisere ved mindre forskningsinstitutioner uden for universiteterne
  14:00-14:30 Kaffepause
  14:30-14:45 Idéer til næste netværksmøde
  14:45-15:45 Linda Lundgaard Andersen, Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

  Tilmelding
  Tilmelding skal ske via e-mail til sinn@pha.dk senest mandag d. 17.2. kl. 12.

  • 09 Mar 2020
  • 10:00 - 15:00
  • KADK, København

  Foreløbig dagsordenen:

  1. Velkomst og (evt.) præsentationsrunde
  2. Valg af ny koordinator for DARMA’s ledergruppe
  3. Ledelsessupport fra de forskningsadministrative enheder
  4. Nyhedsbreve/infokanaler relevante ift. national og international forsknings- og innovationspolitik
  5. Hvordan arbejder universiteterne med SDG-dagsordenen
  6. Gensidig orientering/Nyt
  7. Ideer til dagsordenen for næste møde
  8. Andet

   

  Noter:

  Ad 2) Har nogle lyst til at melde sig på forhånd?

  Ad 3) Har nogen lyst til at forberede et kort oplæg?

  Ad 4) I kan evt. melde ind til undertegnede i løbet af januar, så samler jeg en oversigt før mødet

  Ad 5) Jeg giver gerne et oplæg om SDU’s tilgang

  Pernille skulle vist have fremlagt et MUS-koncept, men dette punkt udgår jo nok nu, da vi mister Pernille.


© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software