DARMA Home

DARMA News & Info

 • 27 Oct 2016 11:17 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  Har du erfaring med rådgivning indenfor forskning og innovation samt interessevaretagelse i EU-regi, så er dette måske en stilling for dig. Vi søger en barselsvikar på fuld tid til Aalborg Universitets Fundraising & Projektledelseskontor (F&P) med fast arbejdssted i Bruxelles. Vikariatet er ledig pr. 1. januar 2017 eller snarest derefter. Vikariatet løber i 9 måneder med mulighed for forlængelse.

  Ansøgningsfristen er 9. november og du kan læse hele opslaget her...

 • 16 Oct 2016 18:05 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  Innovationsfonden og DARMA vil den 7. december afholde en workshop om administration af fondens virkemidler. Formålet er at afsøge løsninger som kan bidrage til en endnu mere effektiv administration og koordinering af fondens virkemidler.

  Workshoppen er nu åben for tilmelding frem til 11. november her...


 • 03 Oct 2016 23:25 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  If you missed the webinar on the EC/OpenAIRE FP7 Post-Grant Open Access Pilot Implementation in Denmark, or if you wish to revisit it, the recorded webinar is now accessible by following this link: 

  https://c.deic.dk/p879vfiyuck/

  A fact sheet about the pilot, which allows for support of publication of post-grant articles in Open Access journals, is available in PDF format here...

 • 28 Sep 2016 17:19 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  The NUAS planning group on Research and Innovation is arranging a seminar and workshop to start a discussion among Nordic universities regarding how to measure the quality and performance of research and innovation services. The seminar and workshop takes place in Reykjavik, Iceland on 1-2 December 2016.

  Read more about this event here... • 28 Sep 2016 17:08 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  On November 1st 2016, the Danish Think Tank DEA, and the Danish Agency for Science, Technology and Innovation organizes a seminar in Copenhagen on the topic of international research funding, prospects for funding beyond the EU. In connection with the event, a report by DEA and FI on the topic of the conference will be released. From the announcement:

  "University research support units (RSO) play a key role in supporting researchers in applying for money from international funding bodies – not least in the case of international funding bodies beyond Horizon 2020. DEA’s study, however, has had an explicit focus on researchers and managers at Danish universities rather than the RSO’s. Consequently, the study only scratches the surfaces of understanding the role of RSO’s in a strategic focus on raising international research funding beyond Horizon 2020. What are the prospects and limits for the proactive role of the RSO? What are the prospects for a coordinated effort between The Ministry for Higher Education and Research – i.e. the Innovation Centers – and the universities? And what is the potential for better collaboration between Danish universities?"

  Read more about the seminar at DARMA's website...


 • 21 Sep 2016 17:09 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  Den 28. september kl. 13 præsenterer Pablo de Castro fra LIBER (Association of European Research Libraries) et webinar om mulighederne for at søge økonomisk støtte til Open Access publicering for afsluttede FP7-projekter.

  Nærmere oplysninger og tilmeldingslink her (in English)...

  Interesserede kunne være forskerstøtteenheder, forskere, projekt koordinatorer og biblioteksmedarbejdere. Del gerne denne invitation med andre interesserede.

  Webinaret er forløber for en national workshop om Open Science og Horizon2020 som afholdes på Syddansk Universitet den 16. november 2016.

 • 21 Sep 2016 13:52 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  Forskningskontoret på DTU søger en konsulent, der har erfaring med dansk forskningspolitik og –administration. Forskningskontoret har som primær opgave at bistå DTU’s ledelse på det forskningspolitiske område samt at bistå DTU’s forskere med tiltrækning af ekstern forskningsfinansiering, herunder fra EU. Opgaverne i denne stilling er rettet mod betjening af DTU’s direktion og særligt DTU’s forskningsdekan omkring forskningspolitiske sager, herunder høringssvar, indstillinger og udpegning af kandidater til forskningsråd, fonde, ekspertgrupper mv.

  Ansøgningsfrist er 4. oktober 2016!

  Læs hele opslaget...

 • 13 Sep 2016 09:14 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitet / Aarhus Universitetshospital søger en medarbejder til en nyoprettet fuldtidsstilling til besættelse snarest muligt.

  OBS! Ansøgningen skal være inde allerede d. 15. september!

  Læs stillingsopslaget her...

  ...eller søg stillingen online her...

 • 13 Sep 2016 01:24 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  KU SCIENCE Forskning og Innovation søger to dygtige kolleger med relevant erfaring efter endt kandidatuddannelse til forskerstøtteopgaver ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Tiltrædelse den 1. november 2016.

  Ansøgningsfristen er allerede 21. september 2016!

  Læs opslaget her... eller gå direkte til ansøgningsblanketten her...

 • 06 Sep 2016 09:59 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  DTU søger 2 medarbejdere til systematiske analyser af forskningens samarbejdsmønstre, output, tilgængelighed og impact. Stillingerne hører til Kontoret for Bibliometri & Data Management, der indgår i Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling.

  Den ene stilling har primær fokus på DTU’s forskningsaktiviteter og -resultater, mens den anden har primær fokus på Open Science aspekter af Danmarks samlede forskning. Begge stillinger baserer sig i høj grad på bibliometriske data og kvantitative metoder med udstrakt anvendelse af IT. Begge stiller store krav såvel til analytisk præcision og integritet som evnen til at hæve sig over detaljer og formidle essensen af komplekse sammenhænge.

  Stillingerne rummer endvidere væsentlige elementer af:

  • Drift - i form af faste analyser og processer, styret af et årshjul
  • Dialog med rekvirenterne – f.eks. DTU’s ledelse eller Forsknings- og Innovationsstyrelsen
  • Formidling – i form af veldesignet tekst, grafik og præsentationer
  • Sekretariatsbetjening - i form af udarbejdelse af referater, notater mv.
  • Udvikling - i form af videreudvikling af koncepter, metoder og systemer
  • Teamarbejde - i form af tæt samarbejde med kolleger i kontoret og udenfor
  • Tidspres – i form af ufravigelige deadlines koblet med uforudsete opgaver.

  Læs hele opslaget her...

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software