DARMA Home

DARMA News & Info

 • 30 Mar 2017 19:07 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  Der er to nye jobopslag på DARMA.dk:

 • 15 Mar 2017 15:20 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  Der er nu åbnet for registrering til DARMA's Årsmøde 2017, der afholdes 4–5. maj i Nyborg. Formatet er det samme som sidste år, dvs. mødet afholdes fra frokost til frokost og årets generalforsamling afholdes lige før mødet begynder.

  Programmet er ikke helt på plads endnu, da vi forsøgte noget ambitiøst, der ikke gik helt som ønsket, men de sidste punkter skulle være på plads før ugen er til ende.

  Tilmelding sker fra konferencens annonce-side og programmet og alt materiale (oplæg, rapporter, weblinks mv.) vil ligge på konference-siden inde på websitet (annonce-siden arkiveres nemlig og vil blive usynlig efter konferencen).

 • 22 Feb 2017 09:15 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  "Vil du støtte forskerne på Københavns Universitet i arbejdet med at løse samfundets store udfordringer? Så har vi måske jobbet til dig.

  EU Kontoret, under afdelingen Forskning & Innovation, søger en EU-konsulent. I samarbejde med kontorets erfarne medarbejdere vil du stå for støtte og rådgivning til forskere, der søger eller allerede har modtaget bevillinger fra EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation.

  EU Kontoret består af et pre-award-team, som hjælper forskere med udarbejdelse af ansøgninger, og et post-award-team, der yder administrativ support til driften af universitetets EU-koordinatorprojekter. Stillingen er som udgangspunkt i pre-award-teamet, men stillingen vil også indebære post-award-opgaver efter behov."

  Læs hele opslaget...


 • 13 Feb 2017 13:03 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  NordForsk is looking for people two fill two vacancies at the main office in Oslo. Both positions look very interesting, and would suit applicants from any Scandinavian country:

  Application deadline 27 February: 

  Senior Adviser for research policy and funding. Do you have a good understanding of research funding and an interest in Nordic cooperation? As a senior adviser for research funding you will coordinate some of the most important research programmes in the Nordic region and work with expert panels which include some of Europe´s most prominent figures within their fields of research.

  Full job description (in Norwegian)...

  Application deadline 20 March:

  Communications Adviser. NordForsk is seeking a Communications Adviser with an interest in research and Nordic cooperation. The successful applicant should master written and spoken Swedish or Danish at a very high level.

  Full job description (in Norwegian)...


 • 03 Feb 2017 17:24 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  "Nationalmuseet søger en forskningskoordinator, der skal varetage en bred portefølje af forskningsadministrative opgaver. Du bliver en del af vores engagerede team i Sekretariatet, der er en enhed under Nationalmuseet, Forskning og Formidling. Sekretariatet varetager en række tværgående opgaver i afdelingen og på Nationalmuseet, og du vil i det daglige referere til sekretariatschefen."

  Ansøgningsfrist er d. 27. februar og du kan læse hele opslaget her...

 • 02 Feb 2017 13:24 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  Kontoret for Strategi & Udvikling i Forskning & Innovation på Københavns Universitet (KU) søger en dygtig og engageret barselsvikar til at indgå i vores dynamiske team, der betjener direktionen og det øvrige universitet inden for forskning og innovationsområdet.

  Læs hele opslaget...

 • 31 Jan 2017 14:20 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  Fundraising er et indsatsområde for University College Nordjylland (UCN). Indsatsen omfatter hele organisationen, og favner uddannelsesområderne business, pædagogik, sundhed, teknologi og eftervidereuddannelsesafdelingen, Act2Learn. Fremover skal hele UCN således arbejde målrettet med at hjemtage eksterne midler fra såvel regionale, nationale og internationale puljer og fonde - til såvel mindre, som større strategiske forsknings- og udviklingsprojekter. Fundraising drives og understøttes af Forsknings- og Udviklingsafdelingen på UCN, som nu søger en fuldtidsfundraiser, som kan drive, koordinere, medskabe og implementere den nye fundraisingindsats. Den samlede indsats vil i øvrigt involvere fire fundraisere med ansættelse flere steder i organisationen.

  Læs hele stillingsopslaget her...


 • 25 Jan 2017 21:52 | Marianne Gauffriau (Administrator)

  En stilling som administrativ projektleder for 1 år, til at koordinere to projekter støttet af Innovationsfonden: http://darma.dk/event-2442370

  To stillinger som forskningskoordinatorer til at understøtte vores forskningsledere i deres arbejde, herunder administrativ projektledelse af større forskningsprojekter: http://darma.dk/event-2446465

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software