DARMA Home

Summary of upcoming events

17 May 2018 11:00 • Nyborg, Denmark
05 Aug 2018 • Washington, DC, USA
18 Oct 2018 • Barcelona, Spain
27 Oct 2018 • Puerto Rico, USA

Events 

Below is a list of events by DARMA and sister organisations, or other events of potential interest or relevance to DARMA's members. If you are a DARMA member and would like to attend an event, you can apply for a DARMA Travel Fellowship... (log-in required)

Have we missed an event that should be here? Please let us know...

All events:

  • 16 Apr 2018
  • 18 Apr 2018
  • Brussels, Belgium

  A message from Sharon Bailey, EARMA Chair:

  Welcome to the 24th Annual EARMA Conference 16-18 April 2018.

  It is my pleasure as Chair to invite you to Brussels for the 2018 EARMA Annual Conference. The Annual Conference Programme Committee is working hard to ensure that this year’s programme is both stimulating and insightful.

  EARMA understands that winning research funding has never been more competitive than now and excellent impactful research requires excellent research support from motivated and up to date professionals. The first draft conference programme will be available in December 2017, please explore the topics and speakers to familiarize yourself with all the options available and start thinking about which sessions align best with your and your organisation’s objectives and aspirations.

  There are many reasons why you should attend the EARMA conference:

  1. Attending the conference will provide you with new practical skills and learn proven methods to put you on the fast track to success.
  2. Learning from real success stories means you will save time and money trying to figure out what works.
  3. A good conference will challenge your current way of thinking, but will also provide you with actionable advice and take-aways. Our speakers will challenge you to think critically about your work. They will also provide you with actions and advice you can start using immediately.
  4. This is a networking opportunity you can’t miss. Some of Europe’s performance and collaboration experts will be at the conference. You will have the opportunity to interact with leaders in your field who are addressing the very same daily problems you are likely facing.

  Each year the EARMA’s conference moves around Europe. Brussels in April 2018 will be EARMA’s 24th international conference. Collegiality is one of the key features of our conferences. So, whether you’ve been a loyal supporter of all other 23 EARMA conferences or this is your first one, joining us in Brussels will be one of the best decisions you make this year.

  Belgium is one of the six founding countries of the European Union and hosts the official seats of the European Commission, Council of the European Union, and European Council, as well as a seat of the European Parliament in the country’s capital, Brussels. As the centre of European culture and institutions, Brussels has a lot to offer with almost 90 museums, beautiful parks, architecture, world famous cuisine and an amazing conference!

  I look forward to seeing you in Brussels.

  Sharon

  Sharon Bailey

  Chair, European Association of Research Managers and Administrators

  • 24 Apr 2018
  • 09:30 - 16:00
  • Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, lokale DSV074
  • 17
  Register

  Formål: På denne workshop, designet specielt til DARMA's medlemmer, får du inspiration og konkrete værktøjer til at designe og afholde involverende møder, workshops og informationsarrangementer. Du bliver bevidst om, hvordan facilitering kan bruges som effektivt redskab for forskningsadministratorer og -ledere.

  Udbytte: Fokus i workshoppen ligger på facilitering af møder og arrangementer. Du får inspiration til metoder, der sikrer, at dine deltagere bidrager aktivt med egne erfaringer og input samtidigt med at du vil være på forkant og vil kunne styre de livlige diskussioner. Du vil gå fra workshoppen med dine egne mødeskitser.

  Målgruppe: Workshoppen er for dig, der gerne vil afholde arrangementer med mindre envejskommunikation og mere involvering af dine deltagere. Dette kan eksempelvis være informationsarrangementer, projektmøder, projektmodningsseminarer, strategiworkshops, m.m.

  Workshoppen er et godt supplement for de, der tidligere har deltaget i et kursus i mødefacilitering, train-the-trainer eller projektledelse. Denne faciliteringsworkshop adskiller sig fra et train-the-trainer seminar ved primært at fokusere på metoder og teknikker for inddragelse og samskabelse med deltagerne. Metoder til tilrettelæggelse af et læringsforløb og viden om voksenlæring er således ikke temaer for denne workshop.

  På workshoppen vil vi komme ind på:

  • Det skarpe formål, der forventningsafstemmer og skaber retning
  • De forskellige trin i faciliteringsprocessen og et udvalg af metoder
  • Skabelse af et godt flow igennem et arrangement
  • Design af programmet for dit arrangement
  • Facilitatorens mindset
  • Håndtering af uhensigtsmæssig deltageradfærd

  Kursusinstruktører:

  Melanie Büscher og Anna Munck Laybourn, Brain2Business. Læs kort om instruktørerne nedenfor.

  Træner og facilitator Melanie Büscher

  Som underviser og træner er Melanie fokuseret på deltagernes læring og engagement. Hun er særligt opmærksom på, at deltagerne får mulighed for at sætte det lærte i egen kontekst, så de kan anvende deres nye viden, når kurset er slut.

  Inden hun blev selvstændig konsulent i Brain2Business, har Melanie i over ti år arbejdet med EU's rammeprogrammer for forskning og udvikling som Nationalt Kontaktpunkt (NCP) og NCP koordinator i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. I den forbindelse har hun holdt workshops, informationsmøder og kurser for forskere, forskningsadministratorer og virksomheder i Danmark om Horizon 2020 og FP7. Før det har hun arbejdet i Bruxelles, både som lobbyist, i Europa-Parlamentet og i Europa-Kommissionen. Derudover har Melanie arbejdet tre år i kongres- og eventbranchen i Danmark.

  Melanie er certificeret både som træner og facilitator.

  Facilitator og grafisk facilitator Anna Munck Laybourn

  Som facilitator er Anna indholdsneutral og har et stærkt fokus på at skabe værdi for både kunden og medarbejderne. Hun er optaget af den gode atmosfære i rummet og deltagernes motivation. Anna står ofte med en tusch i hånden og bruger grafisk facilitering til at skabe commitment og engagement, mens hun skaber et visuelt overblik over processer, ideer og konklusioner. Inden hun blev selvstændig konsulent i Brain2Business har Anna i over tre år arbejdet som Scientific Officer i Innovationsfonden og i tre år i Det Strategiske Forskningsråd.

  Anna er certificeret Business Facilitator og uddannet i grafisk visualisering.

  • 17 May 2018
  • 11:00
  • 18 May 2018
  • 13:00
  • Nyborg, Denmark
  Register

  DARMA Årsmøde 2018: Forskningens impact og 10-års jubilæum

  På DARMAs årsmøde i maj sætter vi fokus på forskningens impact, som bliver det bærende tema for dag 1. Vi skal se på de store linjer, konkrete cases og diskutere betydningen af impactfokus for udviklingen af forskningsstøtte og forskningsledelse på vores respektive arbejdsområder. Vi afslutter dag 1 med ordinær generalforsamling. På andendagen skal vi blandt andet markere DARMAs 10-års jubilæum og vi skal nørde igennem på ’parallel sessions’, dele viden og dyrke netværk. Det bliver kort sagt mega fedt.

  Som noget nyt i år har vi valgt at anvende en professionel facilitator på dag 1.

  Venlig hilsen DARMA’s bestyrelse

  Yderligere materiale vil blive lagt på denne web side, når det foreligger, fx præsentationer fra sessions, relevante rapporter og publiceret materiale.

  Vær opmærksom på at registrering til årsmødet lukker den 4. april 2018.

  Links i programmet vil åbne/åbner eller downloader pdf filer. 

  PROGRAM

  17. maj

  09.30-10.00    Registrering og kaffe

  10.00-10:05     Formanden byder velkommen til årsmødet

  10.05-10.15     Introduktion til dagens program v. Facilitator Anna Laybourn

  10.15-11.15     Keynotespeaker: Professor David Budtz Pedersen, Aalborg Universitet

  Impact målinger i en foranderlig verden 

  Der har de seneste år været en stigende interesse i at dokumentere og synliggøre, hvad samfundet får ud af de mange midler, der investeres i forskning og innovation. Fra et forholdsvist snævert fokus på publikationer, citationer, patenter og spin-out-virksomheder forsøger forskningsinstitutioner og fonde at gøre opmærksom på forskningens bredere samfundsmæssige gennemslagskraft (impact). Studier viser, at de samfundsmæssige effekter af forskning er store og positive, men at impact-målinger og -evalueringer kræver forståelse for kontekst, målsætninger og værdier. I sit oplæg fremlægger David Budtz Pedersen erfaringer fra sit arbejde med danske og europæiske forskningsfinansierende institutioner og universiteter.

  Diskussion og spørgsmål fra salen.

  11.15-11.30    Kaffepause 

  11.30-12.30     Keynote speaker: Professor Peter Dahler-Larsen, Københavns Universitet

  Måling af impact eller impact af måling?

  Det er en almindelig forventning til en måling, at den på en valid måde indfanger det fænomen, man påstår at måle. Men hvad hvis man måler på et bredt, mangedimensionelt og principielt uendeligt fænomen? Så er målingen med til at definere det pågældende fænomen. Konstitutive effekter af målinger opstår, når mennesker indretter deres adfærd med henblik på at opnå en god score. Målinger af forskningsimpact kan derfor både direkte og indirekte komme til at definere, hvad der er meningen med forskning.

  Diskussion og spørgsmål fra salen.

  12.30-13.15    Frokost

  13.15-14.35     DARMA Funders Forum

  Indblik i bevillingsgiveres syn på Impact, effektmålinger og anvendelsesorientering i forhold til bevillinger:

  • Danmarks Frie Forskningsfond: Jesper Risom, Kontorchef
  • Novo Nordisk Fonden: Thomas Alslev Christensen, Head of Operations
  • Real Dania: Henrik Mahncke, Analysechef
  • Tryg Fonden: Merete Konnerup, Analysechef

  Anna Laybourn visualiserer undervejs hovedbudskaber fra paneldiskussionen.

  Spørgsmål til fondene.

  14.35-14.55    Kaffepause

  14.55-16.25     Deltagerne diskuterer hovedbudskaber fra dagen, og hvordan de kan bruges i egen kontekst

  16.25-17.00    Pause

  17.00-18.00     DARMA Generalforsamling 2018

  18.00-19.00    Pause

  19.00-             Festmiddag


  18. maj            

  09.00-09.10     Godmorgen

  09.10-09.30     Markering af DARMA’s 10 års jubilæum – DARMA’s historie v. Vicedirektør John Westensee, AU Forskning og Eksterne Relationer

  09.30-11.00     Parallelle sessioner:

  Session 1: Data Management Plans and H2020, v. Susanne den Boer, KU, og Anders Sparre Conrad, Københavns Universitetsbibliotek - Det Kgl. Bibliotek

  Session 2: Research Ethics, v. Kathrine Bjerregaard Nielsen, DTU

  Session 3: Professionalisering af forskningsstøtte, v. Specialkonsulent Nicolaj Tofte Brenneche, KU, og Chefkonsulent Lone Varn Johannsen, UCN

  11.00-11.15   Kaffepause

  11.15-11.45     Danmark – klar til fremtiden, v. Chefkonsulent Joakim Quistorff-Refn, Uddannelses- og Forskningsministeriet

  11.45-12.15     Modtagere af DARMA rejsestipendier: Kirsten Gelting, KU og Mette Christiansen, DTU: Rising Stars – strategisk arbejde med vækstlaget

  12.15-12.20     Afrunding

  12.20-            Frokost            

   

  David Budtz Pedersen er professor mso på Aalborg Universitet. Han er medgrundlægger af forskningscenteret Humanomics Research Centre. Blandt hans bøger er ”Kampen om disciplinerne” (2015), ”Kortlægning af dansk humanistisk forskning” (2016), ”Mapping Frontier Research in Humanities” (2017) og “Kampen om mennesket” (2018). Her forskningspolitisk rådgiver for den danske, svenske og norske regering samt EU Kommissionen.

  Peter Dahler-Larsen er på professor på Institut for Statskundskab, KU, hvor han leder CREME, Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt. Han er forfatter til bogen ”The Evaluation Society” (Stanford University Press).

  • 04 Jun 2018
  • 07 Jun 2018
  • Edinburgh, Scotland/UK

  Welcome to INORMS 2018, and welcome to Edinburgh!

  ARMA, the Association of Research Managers and Administrators UK, welcomes you to the biennial congress of the International Network of Research Management Societies. We’re delighted to be hosting this seventh INORMS congress, in the wonderful city of Edinburgh, bringing together our UK members with delegates from across Europe, Africa, Asia, Australasia and the Americas.

  The Congress will feature a variety of plenary sessions, seminars and workshops covering key research management topics, specifically exploring our theme, Promoting Global Research Management, Supporting Global Research Challenges. The programme will be enhanced by a variety of opportunities for delegates to develop their personal and professional skills, and build their CV.

  Edinburgh – Scotland’s vibrant capital city – will play host to the Congress, providing delegates with access to the history, arts, culture and natural heritage that the city has to offer. Edinburgh welcomes nearly 4 million visitors each year, and is geared up to extend that welcome to our INORMS participants.

  So join us for a braw time in Auld Reekie! As JK Rowling has said of Edinburgh, ‘It is one of the most hauntingly beautiful places in the world, the history is fascinating, the men are handsome and the whisky is delicious. But don’t eat the macaroni pies.’

  Read more on the INORMS 2018 website...


  • 05 Aug 2018
  • 08 Aug 2018
  • Washington, DC, USA

  About NCURA's Annual Meetings

  NCURA is the US based National Council of University Research Administrators.

  To maximize the opportunity for federal participation, the annual meeting is held in Washington, DC each year!

  • August 5-8, 2018

  The annual meeting of the membership is held in August each year in Washington, DC. Over 2,000 of our 7,000+ members attend. We begin with a full day of workshops and senior level seminars which are a supplemental training program open to all registrants of the annual meeting. This in-depth, targeted training and professional development includes offerings for those new to the profession to our most senior level members.

  We then embark on two and a half days of presentations, discussions, open forums and networking opportunities spanning all areas of research administration including, but not limited to, Pre-Award, Post-Award, Compliance, Departmental, Intellectual Property, Contracts, International, Predominantly Undergraduate Institutions, Electronic Research Administration, and Medical Center/Hospital Issues. Attending the annual meeting gives our members the opportunity to participate in sessions over a full range of topics to support their need for information in a variety of areas. This annual reunion of the membership also includes our Sunday dinner, Tuesday evening event, dinner groups, regional networking events, and numerous volunteer activities that create the opportunities for you to meet and connect with your colleagues and create your peer network. In addition to the education and networking opportunities the annual meeting of the membership provides, our sponsor and exhibitor partners will be available to share information on the products and services to support you and your institution.

  Read more on NCURA web pages...

  • 18 Oct 2018
  • 19 Oct 2018
  • Barcelona, Spain

  The European University Association's Funding Forum. No detailed information published yet; please see website for updates...

  • 27 Oct 2018
  • 31 Oct 2018
  • Puerto Rico, USA

  Join fellow research management professionals in Puerto Rico for the 2018 SRAI Annual Meeting!

  The five-day event, October 27-31, 2018, at the El Conquistador, A Waldorf Astoria Resort in Puerto Rico, will bring together research administrators from across the globe to learn, share and transform ideas into solutions with more than 150 innovative learning sessions.

  The Annual Meeting features a full slate of industry, government and subject matter expert speakers, as well as the prestigious Senior Executive Institute, focused specifically on the needs of high-level decision makers.

  Join the conversation with your peers, recognized industry experts and leaders, inspired by the most innovative ideas for five days of valuable, relevant, invigorating professional development, education and networking.

  Read more and stay updated at the conference website...

Past events

06 Mar 2018 NARMA Vårkonferanse 2018
29 Jan 2018 Impact Canvas Workshop
29 Nov 2017 Integrating societal impact in a research strategy – a three day interactive course
15 Nov 2017 DARMA-kursus for forskningsadministratorer
14 Oct 2017 SRA International Annual Meeting 2017
11 Oct 2017 Westensee workshop at SDU on impact with Julie Bayley, Coventry University, UK
08 Oct 2017 THE INTERNATIONAL SCHOOL on Research Impact Assessment
26 Sep 2017 ARMS 2017
01 Sep 2017 Workshop on Taxonomies of Research Impact
06 Aug 2017 NCURA Annual Meeting 2017
05 Jun 2017 ARMA Annual Conference
30 May 2017 DARMA erfagruppe for personaleledelse
14 May 2017 SRA International – 2017 International/Canadian Section Meeting
08 May 2017 NORDP 2016 Annual Research Development Conference
04 May 2017 DARMA Generalforsamling 2017
04 May 2017 DARMA Annual Conference 2017
24 Apr 2017 EARMA Annual Conference 2017
28 Mar 2017 NARMA Vårkonferanse 2017
08 Mar 2017 DARMA Studietur til München
07 Mar 2017 Møde i erfa-gruppe for personaleansvar
21 Feb 2017 Studietur til København 2017
07 Dec 2016 Workshop Innovationsfonden-DARMA
01 Dec 2016 NUAS seminar and workshop - How to measure the value and quality of Research and Innovation Services
23 Nov 2016 EU-ERFA møde
22 Nov 2016 International recruitment - Between a dynamic workforce and retaining excellent researchers
16 Nov 2016 Open Science – udfordringer og muligheder: En national temadag
11 Nov 2016 Forskningskoordinator, Lunds Tekniska Högskola,, Institutionen för immunteknologi
08 Nov 2016 DARMA studietur til Bruxelles
03 Nov 2016 The 21th Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy
01 Nov 2016 International research funding - Prospects for funding beyond the EU
22 Oct 2016 SRA International Annual Meeting 2016
06 Oct 2016 3rd EUA Funding Forum
28 Sep 2016 National Webinar for Denmark on the OpenAIRE FP7 Post-Grant Open Access Pilot
11 Sep 2016 INORMS 2016
22 Aug 2016 Kursus i administration af EU-projekter
07 Aug 2016 NCURA Annual Meeting 2016
22 Jul 2016 Euroscience Open Forum 2016
20 Jun 2016 EARMA Annual Meeting 2016
06 Jun 2016 ARMA (UK) Annual Meeting 2016
01 Jun 2016 The University-Industry Interaction Conference 2016
30 May 2016 DARMA General Assembly 2016
30 May 2016 DARMA Annual Meeting 2016
23 May 2016 NORDP Annual Meeting 2016
13 May 2016 Studietur til København
02 Mar 2016 DARMA Westensee Workshop – pre-award erfa. Undervisning og 1:1 vejledning af forskere
22 Jan 2016 NIH/NIAID Grants Day
21 Jan 2016 FIN møde om Leiden Manifesto
18 Nov 2015 OpenAIRE workshop: Sharing research data and open access to publications in H2020
16 Nov 2015 Erfa-møde om amerikanske forskningsmidler
11 Nov 2015 DARMA Course: Introduction to Research Support
27 Oct 2015 Seminar on Cross-disciplinary Horizon 2020 projects
17 Oct 2015 2015 SRA International Annual Meeting
01 Oct 2015 The 20th Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy 2015
29 Sep 2015 ARMS 17th Annual Conference 2015
28 Sep 2015 AAU + Yellow Research H2020 workshops
21 Sep 2015 Studietur til Bruxelles
02 Sep 2015 Global Sponsored Project Administration
02 Aug 2015 NCURA Annual Conference 2015
28 Jun 2015 EARMA 21st Annual Conference
08 Jun 2015 DARMA Annual Meeting 2015
01 Jun 2015 ARMA (UK) 2015 Conference
29 Apr 2015 NORDP Annual Research Development Conference
26 Apr 2015 NCURA International Region 2015
10 Mar 2015 EARMA Workshop on Horizon 2020 implementation
02 Mar 2015 DARMA Travel Fellowships
01 Mar 2015 International and Canadian sections of SRA International Annual Meeting
06 Feb 2015 DARMA Pre-Award Special Interest Group meeting
22 Jan 2015 DARMA Post-Award Special Interest Group meeting
30 Jun 2014 EARMA Annual Conference 2014
09 Jun 2014 ARMA 2014 Conference
03 Jun 2014 DARMA Annual Meeting
05 May 2014 DARMA Introductory Course
10 Apr 2014 INORMS 2014
03 Dec 2013 DARMA UK Study Tour
26 Nov 2013 DARMA Brussels study trip

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software