DARMA Home

Nyt program: DARMA's Danmark – Westensee Workshop

06 Oct 2015 16:54 | Olaf Svenningsen (Administrator)

Nu lancerer DARMA Westensee Workshop programmet. En Westensee Workshop er når en forskningsstøtteenhed eller -funktion arrangerer en workshop for DARMA-medlemmer på et aktuelt og valgfrit tema – så længe det tema rummes indenfor DARMA's formål – sammen med en præsentation af værtsinstitutionen og des forskningsstøtte. DARMA bidrager til arrangementet med finansiel støtte.

Programmets formål er at udbrede kendskaben om det danske forskningsstøttelandskab blandt DARMA's medlemmer, samtidig som det giver institutionerne mulighed at få kvalificeret input til én aktuel udfordring.

Læs mere om programmet på denne webside... (indlogning nødvendig).

---------------------------

English translation: DARMA now launches the program DARMA's Denmark – Westensee Workshops. In a Westensee Workshop, a research support unit invites DARMA members to discuss a relevant theme, for example a current challenge, as well as a presentation of the research support at the host institution.

More information is available in Danish here (log-in required)or by contacting DARMA...

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software