DARMA Home

Indkaldelse til generalforsamling i DARMA d. 8. juni 2015 kl. 12:30 i Odense

27 Apr 2015 20:00 | Olaf Svenningsen (Administrator)

 
DARMA's medlemmer indkaldes hermed tll generalforsamling 2015, der afholdes på Syddansk Universitet i Odense, Campusvej 55, lokale O100, kl. 12:30. Generalforsamlingen vil i år indlede årsmødet.

I henhold til vedtægterne skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til DARMA senest 4 uger før generalforsamlingen, hvilket i år er senest mandag d. 11. maj.

Den endegyldige dagsorden og materiale sendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for Generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9

5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme

6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår.

7. Indkomne forslag

8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder

  • Valg af Formand
  • Valg af Kasserer
  • Valg af medlemmer
  • Valg af revisor og -suppleant

9. Eventuelt

På vegne af DARMA's bestyrelse,

Olaf Svenningsen,Formand


© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software