DARMA Home

DARMA News

DARMA News are written by the DARMA President and the board. It contains brief updates on topics considered of relevance to the DARMA members. News usually cover ongoing activities in the Board, news from the special interest groups, reflections on recent workshops and seminars, activities in sister societies etc.

<< First  < Prev   1   2   3   4   Next >  Last >> 
 • 02 Aug 2019 16:31 | Annedorte Vad (Administrator)

  Så er det højsommer, og du får en hilsen fra DARMA's formand. 

  Hvad er nyt?

  • INORMS 2020 er annonceret, og hvis du gerne vil deltage, var det måske en idé at melde dig som taler eller lave en poster presentation, der er åbent for forslag frem til den 16. august - husk også at søge DARMA's rejsestipendie

  • Sverige er i gang med at oprette en forening for RMA'er - SWARMA - læs mere på EARMA's hjemmeside

  • EARMA 2020 er annonceret, og der kan man også melde sig med speaking propsals eller poster presentations. Deadline for disse er 1. oktober 2019

  • Research Administration as a Profession Worldwide er en spørgeskemaundersøgelse af vores profession, og version 2 er undervejs. Jeg håber DARMA's medlemmer også denne gang vil tage sig tid til at svare på, hvordan det er at arbejde i vores branche. Resultaterne af sidste undersøgelse findes på RAAAP's hjemmeside, og link til den nye undersøgelse sendes ud, så snart den er annonceret

  • Der er løbende lagt nye spændende stillinger på hjemmesiden

  • eLearning - SRAI har udviklet et online micro-credentialing program som snart lanceres under navnet LevelUp. Jeg tror, det bliver oplagt at bruge til at blive lidt mere familiær med det amerikanske funding system, og venter spændt på at se det i funktion

  Derudover er hjemmesiden er opdateret, så mange links nu er mere mundrette, f.eks.

  Bestyrelsesmøder

  Bestyrelsen mødes første gang den 9. september 2019, vi har afholdt et enkelt bestyrelsesmøde online i juni, og referatet ligger som altid på DARMA's hjemmeside. Når kadencen for de kommende bestyrelsesmøder foreligger, bliver dette også offentliggjort online på siden Board meetings and General Assemblies, der er tilgængelig, når du er logget ind.

  Jeg holder sommerferie i august, og har sat autosvar på mailen, men du kan kontakte resten af bestyrelsen på darma@darma.dk. God sommer.


  Med venlig hilsen,

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
  CBS Research Support Office.
   Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)
 • 03 Jul 2019 11:58 | Annedorte Vad (Administrator)

  INORMS is currently accepting abstracts for the 2020 World Congress of the International Network of Research Management Societies in Hiroshima, Japan.

  Deadline: Friday, August 16, 2019
  by 16:59 GMT+1 (Midnight Japan Standard Time)

  Abstracts should relate to the leading theme of the conference Promoting Diversity in Research and Research Management Collaborations: More Trans-National, More Trans-Disciplinary, More Trans-Sectoral or to any of the five sub-themes:

  • Global Collaboration
  • Partnerships and Innovation beyond Academia
  • Research Evaluation and Impact
  • Professional Development of Researchers and Research Managers
  • Research Integrity and Responsible Conduct of Research

  If you are interested in speaking, don't pass up your chance to submit an abstract in the form of Interactive Sessions and Panel Discussions aimed at all levels, from early career to senior research managers. There is no limit to the number of abstracts that you can submit.

  Read more and submit on https://inorms2020.org/call.html


 • 09 Apr 2019 14:59 | Annedorte Vad (Administrator)

  DARMA's medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling 2019, som bliver afholdt tirsdag den 21. maj, kl. 17:00-18:00 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg i forlængelse af årsmødet. Det er ikke nødvendigt at registrere sig til generalforsamlingen.

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Godkendelse af dagsorden

  3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

  4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9

  5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme

  6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår

  7. Indkomne forslag

  8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder

  • Valg af Kasserer
  • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor og -suppleant

  9. Eventuelt

  Forslag til generalforsamlingen

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet mindst 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen; det vil sige senest den 23. april 2019. Såfremt der indkommer forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse sammen med revideret regnskab og ajourført dagsorden til medlemmerne senest 10 arbejdsdage før generalforsamlingen.

  Valg til bestyrelsen

  Bestyrelsen består af 7 Medlemmer - inklusive Formanden og Kassereren - valgt af generalforsamlingen blandt Foreningens Medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, Formanden og Kassereren vælges for 2 år ad gangen.

  Fire af DARMA's bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Der skal stemmes om tre medlemmer til bestyrelsen (ingen genopstiller) samt kassererposten (kassereren genopstiller).

  At sidde i bestyrelsen giver mulighed at engagere sig i at udvikle professionen inden for et område der giver mening i forhold til ens fuldtidsjob, og det er således en platform for både at lære og bygge netværk, som er til gavn for de institutioner der betaler ens løn. For information om bestyrelsesarbejdet kan bestyrelsens nuværende medlemmer eller formanden kontaktes.

  Medlemmer der er interesseret i at stille op til bestyrelsen, kan sende en kort beskrivelse af sig selv, deres erfaringer og lyst til at arbejde for DARMA inkl. et lille billede af dem selv til brug for information til medlemmerne og som sendes ud sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen. 

  Med venlig hilsen
  Annedorte 

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
  CBS Research Support Office.
  Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)

 • 07 Jan 2019 22:51 | Annedorte Vad (Administrator)

  First of all, I would like to wish everyone a happy new year. I hope 2019 will be great and I look forward to work for DARMA and to serve the association and our profession.

  I have started updating the DARMA homepage and now realise it has great many features I have not really used yet. I will try to bring these more into play in the future to engage and support member activities and spark a renewed interest in the DARMA networks - such as the Topical networks and the Special Interest groups. Some of these networks and groups have been short-lived others durable - it all depends on the interest and engagement of the members. More about this will follow in the future months where I slowly but surely will work my way through all the site and its functionalities. But if you are interested in volunteering please contact me or the board.

  What will 2019 bring? 

  Attend a relevant RMA-event?

  Upcoming events are found on the DARMA webpage, let us know if some are missing and we will add them; a short overview of the next upcoming events follows here

  • 25 March 2019. SRA/ARMS thematic conference Disruptive trends in Global Research Management
  • 27 March 2019. EARMA annual meeting
  • 28 March 2019. Open Research Analytics (OPERA) Workshop
  • 21 May 2019. DARMA annual meeting

  A new job?

  The first job posting in 2019 has also come in with an opening at Aarhus University. If you want your postings listed too please send an email to me or the board. Job openings are also send by email to all members who have not opted out of this.

  Voicing your opinion or start a new discussion? 

  The DARMA blog is open for comments and feeds. Once you are logged in you can make your voice heard, ask a question or start a discussion.

  This will be all for now. I look forward to working for DARMA and hope you will engage too. I thank those of you who have already reached out to me. As last time, I invite everyone to write to me if you have input or ideas you would like to bring to the board or if you want to volunteer for a specific task. You can reach me on av.research@cbs.dk

  Kind regards,

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
  CBS Research Support Office. Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)  

 • 14 Dec 2018 15:30 | Annedorte Vad (Administrator)

  Three weeks has passed since the DARMA general assembly and the DARMA board has just had it's first meeting.

  I would like to take this opportunity to thank everyone who voted online and a special thanks to the members who took the time to attend the extraordinary general assembly. I am honoured and humbled by taking on the responsibility of being the new President of DARMA and I look very much forward to working to strengthen our association and profession.


  I have been a volunteer before. I was on the DARMA board 2009-2013 and I have been on the board of SRA International since 2014. I think the that these associations for people who work in Research Management and Research Administration are great platforms to grow professionally. I have always valued the relevant network with colleagues from other Danish institutions and internationally. I particularly like that we help each other and share our knowledge across institutions; and I will work for that to continue.

  I would like to see

  • a continued and extended dialogue with the Danish Funders
  • a continued collaboration with the Ministry of Science
  • a continued professional programme throughout the year with workshops, seminars, study tours etc.
  • the annual meeting to still be the premier Danish event for professional networking with peers
  • an extended membership base which cover a wider range of research institutions types
  • an extended membership base which cover the entire project life cycle
  • more collaboration with our international sister societies

  This of course is not something I can do on my own, I look forward to working with the board and we look forward to working with members. One thing I’ve learnt from my years as volunteering in DARMA and SRA Is the importance of the members and the importance of engaging volunteers.

  I invite all of you to write to me if you have input or ideas you would like to bring to the board. You can reach me on av.research@cbs.dk

  Kind regards,

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
  CBS Research Support Office. Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)
  ...

 • 23 Nov 2018 10:41 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  It is my unreserved pleasure to announce that DARMA has a new President: Annedorte Vad, Head of the Research Support Office at Copenhagen Business School (CBS) was elected by acclamation at the Extraordinary General Assembly at CBS on 20 November, and by 86 votes for (one against) from the online voting. You can get to know Annedorte better by reading DARMA's nomination of her to the INORMS Award for Excellence in Research Management, which she was one of the first recipients of earlier this year in Edinburgh.

  I could not have wished for a better successor, and I am confident that DARMA will not only continue to be a relevant and important association, but will evolve and become even better under Annedorte's leadership. It feels really good.

  Now follows a transition period, during which all the legal and bureaucratic duties and powers are transferred from me to Annedorte. Sometime early next year, the formal handing over of the role as president will be transferred, most likely at the first Board meeting of the new year (the exact dates remain to be agreed upon).

  At the Extraordinary General Assembly and the web voting, the proposed amendment to the statutes was unanimously accepted. The statutes have been updated to reflect the amendment.

  Olaf Svenningsen

 • 23 Aug 2018 22:36 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  Efter en lidt stille sommer begynder det at ske ting. EARMA har starte en tematisk gruppe om etik og integritet, der afholder næste møde i Bruxelles d. 8. november. EARMA udbyder også for første gang sin EARMA Early Stage Research Administrators Masterclass d. 15.–16.november, også i Bruxelles. Dette kursus er inspireret bl.a. af DARMA's introduktionskursus og oplægget ser meget spændende ud.

  D. 5. oktober afholdes der møde ved Lunds Universitet i DARMA's erfa-gruppe i personaleledelse. ERFA-gruppen er målrettet forskerstøtteledere med personaleledelse og flere oplysninger kan man få ved henvendelse til mig, Olaf Svenningsen eller gruppens tovholder, Pernille von Lillienskjold, AU.

  Så er der flere nye stillingsopslag:

  • Statens Serum Institut søger en forskningskoordinator, en stilling, som ser særdeles alsidig, interessant og spændende ud. Ansøgningsfrist 2. september.
  • D. 2. september er der også ansøgningsfrist til en stilling som Institutkoordinator ved Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Stillingen omfatter meget spændende forsknings, herunder iPSYCH.
  • Syddansk Forskerstøtte ved SDU's Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Region Syddanmark har slået en stilling op som specialkonsulent. Det er "min" gamle enhed og det er en meget attraktiv stilling, hvor man vil arbejde i et dynamiskt miljø sammen med nogle af de bedste og sødeste mennesker jeg har arbejdet med. Ansøgningsfristen er d. 19. september.
  Jeg har tidligere skrevet om opslagene fra Juridisk Fakultet ved KU (frist 12. september) og Forskningsservice ved Lunds Universitet (frist d. 27. august).
 • 22 May 2018 07:44 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  DARMA's Årsmøde 2018 blev afholdt torsdag og fredag i sidste uge med lidt over 100 deltagere. I løbet af de kommende dage vil oplæg og materiale blive lagt på konferencens webside. Et fotoalbum fra konferencen findes her...

  Så er der to åbne stillinger på DARMA.dk:

 • 15 Oct 2017 23:06 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  As the darkness of autumn is slowly approaching, many things are going on on the world of research support. Here is a brief summary:

  • Impact workshop: the presentation and handouts from the Westensee workshop on impact with Julie Bayley from Coventry University, UK, held at SDU in Odense on 11 October, are now available for members at the Impact workshop page...
  • EARMA Conference: The deadline for topic submissions to the EARMA Annual Conference 2018 in Brussels, Belgium, has been extended, and is now 3 November. Read more at EARMA's conference website...
  • There are four new jobs to apply for, one at the IT University and three at SDU. Check out the job ads here...
  And if anyone missed it in the last update, the documents from the SFU-DARMA application workshop on 11 September are available to members here... It's relevant for most of DARMA's members, and feedback would be very welcome. Also, the NCURA Magazine issue, The Magic of Metrics, is recommended as Autumn Break reading, available only to DARMA members.
 • 18 Sep 2017 22:50 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  Winter is coming, as they say, and most of us are back in the treadmill. I hope all DARMA members had a good, relaxing summer vacation, even though the weather left a lot to be wished for. I had a nice hike in the Sarek Mountains in northernmost Sweden in August (see some photos here...) and we got out just barely ahead of the first real snow storm. Unfortunately, I also caught some bacteria and went down hard with unpleasant infections and was on sick leave until last week. I will spare you the gory details and just say that the recovery is going somewhat slowly, and I may one day catch up with the wall of mail that was waiting for me, or not...

  My first full day back at work was Monday, September 11th, this fateful date, which was also when the Ministry of Higher Education and Science (UFM), the Agency for Science and Education (SFU), and DARMA held a workshop on "Current themes in research funding and proposals". At the request of UFM/SFU, the number of participants was limited and small, but a report and the presentations from the meeting will be published here within the next days. It is my intention to follow up on the interesting themes from the workshop with DARMA events where broader participation is possible.

  Talking about DARMA events: the next Westensee workshop is now open for registration. The theme is the ever-popular "Impact in research" and Hanne Dahl Mortensen has followed up on her visit to Kent University in the UK (read about it in Hanne's DARMA Blog post here...) and invited Julie Bayley, one of the UK's top impact experts, to offer a hands-on workshop for DARMA members. The workshop takes place on October 11th at SDU in Odense, and I hope many DARMA members will take this unique opportunity. Participation is free of charge – for DARMA members...

  You have hopefully noticed that DARMA's popular "Kursus for forskningsadministratorer" is offered 15-17 November this year, and that it, too, is open for registration. Please share this information with all friends and colleagues who might be interested – it's very easy using the social media icons on the event page.

  More events are in the pipeline, and will be announced here.

  Finally, the Job Openings page is continually updated, and currently there are three very interesting ads open, among them one for a Legal Officer at Copenhagen University's EU Office. Keep sending you job ads to DARMA, it's the best way to make sure they reach the right people...!

<< First  < Prev   1   2   3   4   Next >  Last >> 

Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software