DARMA Home

Overview

26 Feb 2020 09:30 • Professionshøjskolen Absalon, Campus Sorø – Ankerhus Slagelsevej 70, Lokale D 010
09 Mar 2020 10:00 • KADK, København
18 Mar 2020 12:30 (UTC+01:00) • Comwell Klarskovgaard, Korsør
27 Apr 2020 (UTC+02:00) • Oslo, Norge
13 May 2020 09:30 • Comwell Kellers Park, Vejle
13 May 2020 17:00 • Comwell Keller Park, Vejle
25 May 2020 (UTC+02:00) • Hiroshima, Japan
04 Aug 2020 • Gaborone, Botswana

Events 

Below is a list of events by DARMA and sister organisations, or other events of potential interest or relevance to DARMA's members. If you are a DARMA member and would like to attend an event, you can apply for a DARMA Travel Fellowship.

Have we missed an event that should be here? Please let us know...

All events:

  • 26 Feb 2020
  • 09:30 - 15:45
  • Professionshøjskolen Absalon, Campus Sorø – Ankerhus Slagelsevej 70, Lokale D 010

  Baggrund og Formål
  Det nationale netværk for forskningsstøtte på forsknings- og uddannelsesinstitutioner uden for universiteterne afholdt sit første netværksmøde i november 2019. Vi havde bl.a. besøg af René Damkjer fra Innovationsfonden, der talte om mulighederne for at opnå investering fra fonden.

  Formålet med næste netværksmøde d. 26.2. er at sætte fokus på, hvilke muligheder man har som forsker og underviser ved mindre forskningsinstitutioner uden for universiteterne for at søge midler til forsknings- og udviklingsprojekter. På dagen sætter vi fokus på hele forskerkarrieren – både på ph.d.-projekter og på projekt- og forskningsmidler til mere erfarne forskere med en ph.d.-grad eller til andre ansatte, der vil gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter.

  På dagen får vi besøg af tre centrale spillere i forskningsfinansieringslandskabet af interesse for netværket: DFF, Novo Nordisk Fonden og Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning. De, der ikke er interesserede i sidstnævnte programpunkt, kan vælge det fra, idet det ligger sidst på eftermiddagen.

  Program
  9:30-10:00 Ankomst og kaffe (der vil være servering allerede kl. 9:00 for de der ankommer tidligt)
  10:00-10:30 Velkomst
  10:30-11:30 Astrid Gro Pedersen, Danmarks Frie Forskningsfond
  11:30-12:00 Uformel drøftelse af fælles udfordringer med ph.d.-stipendier
  12:00-13:45 Frokost
  12:45-14:00 Berith Bjørnholm, Novo Nordisk Fonden: Novo Nordisk Fonden for forskere og undervisere ved mindre forskningsinstitutioner uden for universiteterne
  14:00-14:30 Kaffepause
  14:30-14:45 Idéer til næste netværksmøde
  14:45-15:45 Linda Lundgaard Andersen, Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

  Tilmelding
  Tilmelding skal ske via e-mail til sinn@pha.dk senest mandag d. 17.2. kl. 12.

  • 09 Mar 2020
  • 10:00 - 15:00
  • KADK, København

  Foreløbig dagsordenen:

  1. Velkomst og (evt.) præsentationsrunde
  2. Valg af ny koordinator for DARMA’s ledergruppe
  3. Ledelsessupport fra de forskningsadministrative enheder
  4. Nyhedsbreve/infokanaler relevante ift. national og international forsknings- og innovationspolitik
  5. Hvordan arbejder universiteterne med SDG-dagsordenen
  6. Gensidig orientering/Nyt
  7. Ideer til dagsordenen for næste møde
  8. Andet

   

  Noter:

  Ad 2) Har nogle lyst til at melde sig på forhånd?

  Ad 3) Har nogen lyst til at forberede et kort oplæg?

  Ad 4) I kan evt. melde ind til undertegnede i løbet af januar, så samler jeg en oversigt før mødet

  Ad 5) Jeg giver gerne et oplæg om SDU’s tilgang

  Pernille skulle vist have fremlagt et MUS-koncept, men dette punkt udgår jo nok nu, da vi mister Pernille.


  • 18 Mar 2020
  • 12:30 (UTC+01:00)
  • 20 Mar 2020
  • 13:30 (UTC+01:00)
  • Comwell Klarskovgaard, Korsør
  Register

  Kursustid i DARMA

  Hvad laver en forskningsadministrator egentlig? Hvad er forskning? Hvordan beregner man overhead? Og hvem er GDPR? Alt dette og meget mere kan du få en indføring i, på DARMA's introkursus for forskningsadministratorer den 18.-20. marts 2020.

  Kurset henvender sig til nye kolleger, som med lidt eller ingen erfaring træder ind i verdenen af forskere og fonde der skal mødes. Kurset er et kickstart til et fagligt netværk og en faglig solid introduktion til hele det område, der hedder forskningsadministration.

  Kursusprogrammet er netop kommet ud og tilmeldingen åbnet. Download det her: DARMA-introkursus-2020.pdf

  Praktisk information

  Sted: Comwell Klarskovgaard, Korsør

  Start: Onsdag den 18. marts 2020 - kl. 12.30

  Slut: Fredag den 20. marts 2020 - kl. 13.30

  Pris: 8.900 kroner for medlemmer af DARMA. Deltagelse i kurset forudsætter medlemskab af DARMA

  Tilmeldingsfrist: Mandag d. 3. februar 2020, og tilmeldingen er bindende.


  Kurset ledes af Senior Executive Officer Jan Andersen Research Support DTU, Chefkonsulent Jane Tymm-Andersen AAU Innovation AAU samt Afdelingsleder Rune Nørgaard Jørgensen Forskerstøtte og formidling Det Humanistiske Fakultet SDU

  Vi glæder os til at se jer

  • 27 Apr 2020
  • (UTC+02:00)
  • 29 Apr 2020
  • (UTC+02:00)
  • Oslo, Norge

  EARMA Annual meeting

  Keep updated on https://www.earmaconference.com/

  • 13 May 2020
  • 09:30
  • 14 May 2020
  • 14:00
  • Comwell Kellers Park, Vejle
  • 84
  Register

  DARMA Årsmøde 2020: 13-14 maj
  Comwell Kellers Park, Vejle

  På DARMA’s årsmøde 2020 sætter vi denne gang fokus på arbejdsmiljø, forskningsfinansiering og afholder som også tidligere Funder’s Forum. Derudover sætter vi med præsentationer af de mange grene af DARMA’s nationale og internationale arbejde, fokus på os selv som organisation.

  Vi afslutter den første dag med ordinær generalforsamling. På andendagen har vi spændende parallelsessioner, hvor der bliver rig mulighed for at høre om de netværk DARMA understøtter og udveksle best practice.

  Venlig hilsen DARMA’s bestyrelse

   

  PROGRAM
  (med forbehold for ændringer)

  Onsdag den 13. maj

  09.30-10.00
  Registrering og kaffe
  10.00-10.05

  Velkommen til årsmødet. Annedorte Vad, DARMA President byder velkommen 

  Introduktion til dagens program v/facilitator Henriette Rald

  10.05-11.00

  Samarbejde med forskellige forskertyper v/Søren Obed Madsen, CBS

  11.00-11.15

  Kaffepause

  11.15-12.15

  Stress og skam v/ Pernille Steen Petersen, CBS

  12.15-13.15

  Frokost

  13.15-14.15

  Forskningsfinansiering og Mathæus effekter: Tendenser, mekanismer og mulige tiltag v/ Kaare Aagard, AU

  14.20-14.35

  Kaffepause
  14.35-15.35

  DARMA Funders’ Forum (deltagere ikke bekræftet)
  Det foreløbige tema er: Udvikling af nye strategier og virkemidler”. Hvad gør konkret, at fonde beslutter at udvikle nye strategier og virkemidler? Hvor henter de inspiration og rådgivning? Hvem involverer de? Hvilke processer gennemføres konkret? Hvordan bruges fondenes fundatser og hvilke rammer giver de?

  15.35-16.35

  Diskussion og refleksion over dagen: Hvad tager vi med og hvilke perspektiver tegner der sig?

  16.35-17.00

  Pause og netværkstid

  17.00-18.15

  DARMA Generalforsamling 2020: se særskilt dagsorden efter vedtægterne

  19.15 Konferencemiddag

   

  Torsdag den 14. maj             

  09.00-09.10

  Godmorgen og morgensang

  09.10-10.10

  DARMA aktiviteter

  Tilbagemelding fra ERFA grupperne (Private fonde, Impact, Personaleledelse, Små forskningsinstitutioner)

  Aktiviteter i DARMA – medlemskab og muligheder for medlemmerne

  10.10-10.30

  Kaffepause

  10.30-11.45

  Parallelle sessioner:

  • Session 1: Politisk overblik over Open Access og de konsekvenser det har for universitets forskere

  • Session 2: Samarbejdet mellem Pre-Award og Post-Award

  • Session 3: De private fonde ERFA-gruppe

  11.45-12.15 Modtagere af DARMA rejsestipendier
  • Johanne Keiding, KU
  • Barbara Spanó, DTU
  12.15-12.30

  Afrunding

  12.30 Frokost

  Årsmødet og Generalforsamlingen afholdes på Comwell Keller Park i Vejle. Årsmødet er for DARMA's medlemmer. Hvis dit medlemskab ikke er fornyet, kan du ikke tilmelde dig online. Kontakt Kassereren for tilmelding. Sidste frist for tilmelding er 30. marts 2020. 

  Der er plads til 130 deltagere, og pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding er bindende. Hvis man ikke har mulighed for at deltage kan man overdrage sin plads til et andet DARMA-medlem. Det evt. økonomiske mellemværende i den forbindelse foregår uden om DARMA, men Kassereren skal have besked, så deltageren registreres korrekt og kan tjekke ind på hotellet. 

  Hotellet ligger 20-30 minutters kørsel fra Vejle station. Vi anbefaler, at DARMA's medlemmer arrangerer samkørsel i det omfang det er muligt. Bestyrelsen er også i dialog med hotellet om at arrangere buskørsel til og fra stationen onsdag morgen og torsdag eftermiddag.

  OBS. Det er gratis at deltage i DARMA's generalforsamling, og man behøver ikke at være tilmeldt årsmødet for at få adgang til generalforsamlingen.

  • 13 May 2020
  • 17:00 - 18:15
  • Comwell Keller Park, Vejle

  DARMA's generalforsamling 2020

  DARMA's medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling 2020, som bliver afholdt i forlængelse af årsmødet onsdag den 13. maj, kl. 17:00-18:15 på Comwell Kellers Park i Vejle. Det er ikke nødvendigt at registrere sig til generalforsamlingen.

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
  4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9
  5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme
  6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder
   • Valg af Formand
   • Valg af to bestyrelsesmedlemmer
   • Valg af revisor og -suppleant
  9. Eventuelt

  Forslag til generalforsamlingen

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet mindst 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen; det vil sige senest den 15. april 2020. Såfremt der indkommer forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse sammen med revideret regnskab og ajourført dagsorden til medlemmerne senest 10 arbejdsdage før generalforsamlingen.

  Valg til bestyrelsen

  Bestyrelsen består af 7 Medlemmer - inklusive Formanden og Kassereren - valgt af generalforsamlingen blandt Foreningens Medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, Formanden og Kassereren vælges for 2 år ad gangen.

  Tre af DARMA's bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Der skal stemmes om to medlemmer til bestyrelsen (Hanne genopstiller, Lone genopstiller ikke) samt formandsposten (Annedorte genopstiller).

  At sidde i bestyrelsen giver mulighed at engagere sig i at udvikle professionen inden for et område der giver mening i forhold til ens fuldtidsjob, og det er således en platform for både at lære og bygge netværk, som er til gavn for de institutioner der betaler ens løn. For information om bestyrelsesarbejdet kan bestyrelsens nuværende medlemmer eller formanden kontaktes.

  Medlemmer der er interesseret i at stille op til bestyrelsen, kan sende en kort beskrivelse af sig selv, deres erfaringer og lyst til at arbejde for DARMA inkl. et lille billede af dem selv til brug for information til medlemmerne og som sendes ud sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen.


  • 25 May 2020
  • (UTC+02:00)
  • 28 May 2020
  • (UTC+02:00)
  • Hiroshima, Japan

  INORMS 2020, Hiroshima

  Promoting Diversity in Research and Research Management Collaborations: More Trans-National, More Trans-Disciplinary, More Trans-Sectoral

  RMAN-J has set the above theme for INORMS 2020 based on its following understanding. Academic collaboration in this interconnected world involves increasing interaction among academics from different countries and disciplines. Further, stakeholders outside of academia should join these discussions for better research management and administration. It is only through weaving diverse trans-national, trans-disciplinary, and trans-sectoral threads into a diverse tapestry that we can succeed in facing the complex global challenges of today.

  This meeting provides the opportunity for research managers and administrators from across the globe to meet, to learn and to discuss issues of research management, to develop professionally, and to network. INORMS 2020 will have the following tracks:

  1. Global Collaboration
  2. Partnerships and Innovation beyond Academia
  3. Research Evaluation and Impact
  4. Professional Development of Researchers and Research Managers
  5. Research Integrity and Responsible Conduct of Research  Key dates 2019

  • June 19 Call for Abstracts opens 
  • August 16 Deadline for Abstract submission
  • October Notification of accepted Abstracts
   Call for Posters opens 
  • December Release of the Conference Program

  Key dates 2020

  • End of February Early Bird Registration closes / General Registration opens 
  • May 25-28 INORMS 2020 Hiroshima See more on https://inorms2020.org/
  DARMA members can apply for a DARMA travel stipend 


  • 04 Aug 2020
  • 07 Aug 2020
  • Gaborone, Botswana

  SARIMA Annual Meeting

  South African Research & Innovaton Management Association is hosting a conference with the following theme: From Support to Strategy to Impact – Broadening the Scope of Research and Innovation Management

  Visit www.sarimaconf.co.za for more information 


  • 17 Aug 2020
  • (UTC+02:00)
  • 19 Aug 2020
  • (UTC+02:00)
  • Turku, Finland

  Welcome to the Research Service Days 2020

  Research Service Days (Tutkimuspalvelupäivät) is a professional event for research administration and management experts at universities and research institutes. Research Service Days 2020 is organized by the University of Turku and Åbo Akademi University, in close cooperation with Turku University of Applied Sciences. We are looking forward to seeing you in Turku in August 2020.

  This year the event is in English, and may be of interest to DARMA-members. 

  For more information and registration see: https://rsd2020.fi/  • 17 Oct 2020
  • (UTC+02:00)
  • 21 Oct 2020
  • (UTC+02:00)
  • Boston, USA

  SRA International Annual Meeting 

  Submit a proposal on https://www.sraannualmeeting.org/2020/abstract_submission.cfm

Past events

18 Feb 2020 Master Class: Impact i ansøgninger
10 Dec 2019 DARMA Bruxelles tur 2019
05 Dec 2019 Workshop for fonde og universiteter
28 Nov 2019 Webinar: Inspec Analytic
24 Oct 2019 Master Class om CV-skrivning
22 Oct 2019 Opstartsmøde for DARMA erfa-netværket: Private fonde og nye fundingmetoder
19 Oct 2019 SRA International Annual Meeting 2019
19 Oct 2019 Workshop for Leaders
25 Sep 2019 National Research Administrator Day
19 Sep 2019 EuroCenter webinar om ERC
17 Sep 2019 ARMS Annual conference
14 Aug 2019 NUAS Forum 2019
15 Jul 2019 Research Leadership Intensive
27 Jun 2019 EuroCenter webinar om Arbejdspakker i H2020
27 May 2019 SRA Webinars half price offer
26 May 2019 CARA Annual conference
21 May 2019 Generalforsamling 2019
21 May 2019 DARMA Årsmøde 2019
09 May 2019 Webinar on Impacter
29 Apr 2019 11th Annual NORDP Research Development Conference
11 Apr 2019 Mini Train-the-Trainer webinar – for rutinerede undervisere
28 Mar 2019 Open Research Analytics (OPERA) Workshop
27 Mar 2019 EARMA Conference 2019
25 Mar 2019 Disruptive Trends in Global Research Management
21 Nov 2018 Faciliteringsmetoder: Mini Train-the-Trainer webinar
20 Nov 2018 DARMA ekstraordinær generalforsamling
20 Nov 2018 DARMA Finding Funding Workshop
15 Nov 2018 EARMA Early Stage Research Administrators Masterclass
08 Nov 2018 Ethics and Research Integrity Thematic Group Workshop
05 Nov 2018 DARMA studietur til Bruxelles 2018
27 Oct 2018 SRA International 2018 Annual Meeting
18 Oct 2018 4th EUA Funding Forum
27 Aug 2018 DARMA Workshop om facilitering
05 Aug 2018 NCURA Annual Meeting 2018
04 Jun 2018 INORMS 2018/ARMA 2018
17 May 2018 DARMA Generalforsamling 2018
17 May 2018 DARMA Årsmøde 2018 / DARMA Annual Meeting 2018
24 Apr 2018 DARMA Workshop om facilitering - Cancelled - New date will follow
16 Apr 2018 EARMA Annual Conference 2018
06 Mar 2018 NARMA Vårkonferanse 2018
29 Jan 2018 Impact Canvas Workshop
29 Nov 2017 Integrating societal impact in a research strategy – a three day interactive course
15 Nov 2017 DARMA-kursus for forskningsadministratorer
14 Oct 2017 SRA International Annual Meeting 2017
11 Oct 2017 Westensee workshop at SDU on impact with Julie Bayley, Coventry University, UK
08 Oct 2017 THE INTERNATIONAL SCHOOL on Research Impact Assessment
26 Sep 2017 ARMS 2017
01 Sep 2017 Workshop on Taxonomies of Research Impact
06 Aug 2017 NCURA Annual Meeting 2017
05 Jun 2017 ARMA Annual Conference
14 May 2017 SRA International – 2017 International/Canadian Section Meeting
08 May 2017 NORDP 2016 Annual Research Development Conference
04 May 2017 DARMA Generalforsamling 2017
04 May 2017 DARMA Annual Conference 2017
24 Apr 2017 EARMA Annual Conference 2017
28 Mar 2017 NARMA Vårkonferanse 2017
08 Mar 2017 DARMA Studietur til München
21 Feb 2017 Studietur til København 2017
07 Dec 2016 Workshop Innovationsfonden-DARMA
01 Dec 2016 NUAS seminar and workshop - How to measure the value and quality of Research and Innovation Services
23 Nov 2016 EU-ERFA møde
22 Nov 2016 International recruitment - Between a dynamic workforce and retaining excellent researchers
16 Nov 2016 Open Science – udfordringer og muligheder: En national temadag
11 Nov 2016 Forskningskoordinator, Lunds Tekniska Högskola,, Institutionen för immunteknologi
08 Nov 2016 DARMA studietur til Bruxelles
03 Nov 2016 The 21th Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy
01 Nov 2016 International research funding - Prospects for funding beyond the EU
22 Oct 2016 SRA International Annual Meeting 2016
06 Oct 2016 3rd EUA Funding Forum
28 Sep 2016 National Webinar for Denmark on the OpenAIRE FP7 Post-Grant Open Access Pilot
11 Sep 2016 INORMS 2016
22 Aug 2016 Kursus i administration af EU-projekter
07 Aug 2016 NCURA Annual Meeting 2016
22 Jul 2016 Euroscience Open Forum 2016
20 Jun 2016 EARMA Annual Meeting 2016
06 Jun 2016 ARMA (UK) Annual Meeting 2016
01 Jun 2016 The University-Industry Interaction Conference 2016
30 May 2016 DARMA General Assembly 2016
30 May 2016 DARMA Annual Meeting 2016
23 May 2016 NORDP Annual Meeting 2016
13 May 2016 Studietur til København
02 Mar 2016 DARMA Westensee Workshop – pre-award erfa. Undervisning og 1:1 vejledning af forskere
22 Jan 2016 NIH/NIAID Grants Day
18 Nov 2015 OpenAIRE workshop: Sharing research data and open access to publications in H2020
11 Nov 2015 DARMA Course: Introduction to Research Support
27 Oct 2015 Seminar on Cross-disciplinary Horizon 2020 projects
17 Oct 2015 2015 SRA International Annual Meeting
01 Oct 2015 The 20th Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy 2015
29 Sep 2015 ARMS 17th Annual Conference 2015
28 Sep 2015 AAU + Yellow Research H2020 workshops
21 Sep 2015 Studietur til Bruxelles
02 Sep 2015 Global Sponsored Project Administration
02 Aug 2015 NCURA Annual Conference 2015
28 Jun 2015 EARMA 21st Annual Conference
08 Jun 2015 DARMA Annual Meeting 2015
01 Jun 2015 ARMA (UK) 2015 Conference
29 Apr 2015 NORDP Annual Research Development Conference
26 Apr 2015 NCURA International Region 2015
10 Mar 2015 EARMA Workshop on Horizon 2020 implementation
02 Mar 2015 DARMA Travel Fellowships
01 Mar 2015 International and Canadian sections of SRA International Annual Meeting
30 Jun 2014 EARMA Annual Conference 2014
09 Jun 2014 ARMA 2014 Conference
03 Jun 2014 DARMA Annual Meeting
05 May 2014 DARMA Introductory Course
10 Apr 2014 INORMS 2014
03 Dec 2013 DARMA UK Study Tour
26 Nov 2013 DARMA Brussels study tour

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software