Share this page:

Forskningsindikatornetværkets møde om open science og bibliometri

  • 04 Feb 2020
  • 13:00 - 16:00 (WEST)
  • SDU Kolding
  • 37

Registration

  • Forskningsindikatornetværkets møder

Forskningsindikatornetværket holder møde om open science og bibliometri

Det er gratis at deltage. Tilmelding efter først-til-mølle princippet. Tilmelding lukker torsdag den 30. januar.

Find vej

SDU Kolding ligger 500 meters gang fra Kolding station. Mødet holdes i cafeen på 6. sal. Se kort: https://www.sdu.dk/da/service/vejviser/kolding

Inden mødet kan du købe frokost i kantinen. Se kortet.

Program - Bibliometri og open science

13:00-13:15 Velkommen

13:15-14:00 Forskningsbaseret forskerservice ved Syddansk Universitetsbibliotek / Charlotte Wien, Professor og forskningschef ved Syddansk Universitetsbibliotek, og Dorte Drongstrup, Forskningsbibliotekar ved Syddansk Universitetsbibliotek.

Syddansk Universitetsbibliotek har over de seneste år udvidet og forfinet porteføljen af services til forskere. Biblioteket har forsket i sig selv og brugt tid på at undersøge hvad, der allerede fandtes derude, samt på at forstå brugernes specifikke behov gennem videnskabelige undersøgelser. Charlotte Wien, der er forskningschef ved biblioteket vil præsentere organiseringen heraf med særlig vægt på de aktiviteter, der relaterer sig til Open Science og Bibliometri.

14:00-14:15 Pause

14:15-14:45 Gruppediskussioner

  • Hvordan kan vi bruge bibliometri til at monitorere open science?
  • Hvordan kan vi integrerer open science normer i vores eget arbejde med bibliometriske analyser?

14:45-15:00 Pause med kaffe og kage 

15:00-15:20 At arbejde ansvarligt med forskningsanalyse - ny vejledning fra INORMS / Lone Bredahl Jensen, Forskningsbibliotekar og koordinator for ansvarlige forskningspraksis ved Syddansk Universitetsbibliotek
Lone præsenterer igangværende arbejde fra arbejdsgruppe under INORMS (The International Network of Research Management Societies)

15:20-15:40 En historie fra det virkelige liv om #BlackBoxMetrics / Marianne Gauffriau, Koordinator af den bibliometriske service ved Københavns Universitetsbibliotek 

SciVal indikatoren Field-Weighted Outputs in Top Citation Percentiles er meget brugt og tilsyneladende veldokumentet i SciVals Research Metrics Guidebook. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at indikatoren ikke er lige til at gennemskue.

15:40-15:55 Forslag til mødekadence og emner / Kasper Bruun, Informationsspecialist ved Roskilde Universitetsbibliotek

15:55-16:00 Tak for i dag


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software