Share this page:

Center for Innovation og Entrepremørskab søger studentermedhjølp

 • 05 Jul 2019
 • 05 Aug 2019
 • Aarhus

Center for Innovation og Entreprenørskab (CIE) søger studentermedhjælp til forskningssupport

Forskningscenteret for Innovation og Entreprenørskab ved VIA University College, søger en studentermedhjælp til 7,4 timer om ugen (svarende til 1 arbejdsdag) med tiltrædelse snarest muligt.

Er du interesseret i et studierelevant job med mulighed for at deltage i forskning inden for innovation og entreprenørskab, forestå administrative opgaver og understøtte konferencer samt workshops, så har vi en interessant stilling til dig.

Center for Innovation og Entreprenørskab arbejder primært med uddannelsesudvikling i entreprenørskab og social innovation bredt i Danmark og udlandet. Desuden har CIE opgaver på tværs af VIA, i et tæt samarbejde med uddannelserne, studentervæksthusene og eksterne partnere.

Dine opgaver
Du vil som studentermedhjælp blive tilknyttet forskellige administrative opgaver, forskellige forskningsopgaver og derudover hjælpe til efter behov. Du vil udvikle relevante studiekompetencer i forhold til projektledelse, litteratur review, analyseopgaver og kommunikation.

Du kan således få opgaver i forhold til:

 • Projektstyring og projektadministration
 • Løbende administration (Rejseafregning, mødebooking, lokaler, kommunikation o. lign)
 • Systematisk litteratursøgning og mindre litteratur reviews
 • Transskribering af interviews 
 • Indsamling af spørgeskemadata, herunder opsætning af spørgeskemaer
 • Kodning af kvalitative data
 • Policy analyse
 • Kommunikationsopgaver

Vi søger en studentermedhjælp, der både trives med at arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre. Det er en fordel, hvis du sætter pris på et åbent miljø med mange samarbejdsrelationer og ideer, hvor du samtidig godt kan lide at hjælpe til med at holde styr på tingene. 

Opgaverne vil være små og store, og arbejdsintensiteten kan variere fra uge til uge. Du skal finde værdi i at medvirke til at få opgaver til at glide i centeret.

Dine kompetencer
Stillingen forudsætter, at du har en baggrund som studerende på en videregående uddannelse og har en god forståelse af forskningsmetoder, har interesse for at skabe systematik i opgaveløsningerne og er god til venlig opmærksom kommunikation med vores mange aktører.

Da arbejdsopgaverne ofte er ulige fordelt, kan arbejdet endvidere kræve, at du er fleksibel og i nogle uger, f.eks. op til deadlines og kan afsætte mere end 8 timer om ugen. Centeret er placeret på både Campus C og Campus N i Aarhus, hvor der vil være mødeaktivitet, men mange arbejdsopgaver vil også kunne varetages hjemmefra.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med en anden studentermedhjælp, en ledelsespartner og med forskningslederen i centeret.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er tidsbegrænset og løber til og med 30/6 2020 med mulighed for forlængelse.

For mere information
For at søge stillingen og for mere information: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8461210?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software