Share this page:

Medarbejder til Institut for Arkitektur og Medieteknologi

  • 05 Jul 2019
  • 09 Aug 2019
  • Aalborg

Medarbejder til Fundraising og forskningsstøtte til Institut for Arkitektur og Medieteknologi


Ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet er en stilling som fundraising- og forskningsstøttemedarbejder ledig til besættelse i perioden 1. oktober 2019 eller snarest derefter og indtil 31. december 2020. Der vil være mulighed for forlængelse. 
Der er tale om en 37 timers stilling, og stillingen er placeret i Aalborg.
Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi består af en række kreative uddannelser med stor søgning af studerende. Instituttet omfatter i dag ca. 150 medarbejdere og har til huse i Aalborg og København. Vi arbejder i en flad organisationsstruktur med selvstyrende teams. Jobbet vil være afvekslende og selvstændigt i et åbent miljø med en uhøjtidelig omgangstone.

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med til at løfte ekstern fundraising til et nyt niveau? Ekstern fundraising har en høj prioritet på Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, som hører under det Tekniske Fakultet for IT og Design.

Vi søger derfor for en fundraisingmedarbejder, som kan sikre, at den enkelte forsker aldrig vil være i tvivl om, hvad denne skal gøre, når hun/han har en god idé. Din primære opgave vil derfor være at rådgive og understøtte instituttets forskere med henblik på hjemtagning af eksterne midler. Du vil i den forbindelse komme til at arbejde sammen med vores nuværende fundraising- og forskningsstøttemedarbejder, instituttets ledelse og forskere samt de øvrige kolleger i administrationen.

Samtidig vil du få tæt kontakt til AAU’s Fundraising og Projektkontor, og til instituttets fundraising- medarbejder i København. Fundraising ses som en fælles opgave på universitetet.

Du får sammen med vores nuværende fundraising- og forskningsstøttemedarbejder ansvaret for at opbygge nye processer omkring instituttets fundraising, og vil være en drivende kraft i at systematisere instituttets forskningsansøgninger

Eksempler på opgaver
* Forskningsunderstøttelse dvs. afsøgning af fundingmuligheder
* Vejledning af og sparring med instituttets ledelse og forskere
* Løbende kontakt med forskningsgrupperne og deltagelse i forskningsgruppemøder
* Budgetlægning i ansøgningsfasen i samarbejde med instituttets økonomikontor
* Sekretærbistand til forskerne i ansøgningsfasen 
* Kontakt til projektpartnere 
* Løbende og endelig afrapportering til bevillingsgiver
* Deltagelse i relevante fundraisingsfora og –netværk
* Registrering af instituttets forskningsaktiviteter
* Interne og eksterne forskningskommunikationsopgaver
Opgaveporteføljen bliver tilpasset over tid i overensstemmelse med instituttets behov, og det er vigtigt, at du er fleksibel i forhold hertil.

Om dig
Vi forventer, at du er fagligt dygtig og fleksibelt indstillet i forhold til opgaveløsningen. Samtidig lægger vi stor vægt på en grundlæggende indstilling til, at vi kun kan lykkes med vores opgaver, hvis vi hjælper hinanden.

Forventninger til dig
* Erfaring med fundraising gerne fra et universitet eller anden forskningsinstitution
* Et godt overblik over og en udpræget sans for at opdyrke og spotte fundraisingpotentiale samt at matche forskningsideer med fundraisingmuligheder
* Systematisk sans for og evne til at bevare overblikket i en udfordrende hverdag med mange opgaver, samarbejdsrelationer og deadlines.
* God til skriftlig og mundtlig kommunikation på dansk og engelsk
* Vilje og evne til at få fulgt egne og fælles opgaver til dørs
* En smilende og tillidsvækkende personlighed
* Du trives i en stilling med en bred kontaktflade i en stor organisation 
* Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til universiteternes fundraisingkilder og -netværk 

Vi forventer, at du kan mestre størstedelen af ovennævnte opgaver – men ikke nødvendigvis det hele. Vi ser endvidere gerne, at du har en relevant kontorfaglig uddannelse eller kandidatuddannelse i forhold til opgaverne.

Tjenestestedet bliver Aalborg, men der vil blive et nært samarbejde med instituttets fundraiser i København.

Vi tilbyder
* Et alsidigt job med stor selvstændighed og afveksling i opgaverne og med en bred kontaktflade
* Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
* Engagerede kolleger, som lægger vægt på faglighed og samarbejde
* En fuldtidsstilling på 37 timer/uge med tiltrædelse 1. oktober eller snarest derefter

Mere information
For at søge stillingen og for mere information: https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=1968&VacatureID=1052330

topSitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software