Share this page:

AC-fuldmægtig til AU

 • 03 Jul 2019
 • 05 Aug 2019
 • Aarhus

Forskningsstøtteenheden søger en AC-fuldmægtig pr. 1. oktober 2019


Forskningsstøtteenheden rådgiver forskere på Aarhus Universitet i forhold til at skaffe finansiering til og forvalte større, strategisk vigtige forskningsprojekter som sikrer, at Aarhus Universitet er et toneangivende universitet, der samarbejder med omverdenen om at lave excellent forskning og løse samfundsmæssige udfordringer. Vi rådgiver også forskerne på Aarhus Universitetshospital.

Den vigtigste opgave vil være at bistå forskerne på fakultetet Science & Technology med at søge ekstern finansiering til forskning, både nationalt og internationalt, herunder ikke mindst via EU's Rammeprogram for Forskning og Innovation – Horizon 2020. Interesse for og kendskab til de europæiske virkemidler vil derfor være en styrke.

De primære arbejdsopgaver er:

 • Ansøgningskommentering med henblik på at sikre, at en ansøgning i både form og indhold er konkurrencedygtig og opfylder de krav, som bevillingsgiver stiller
 • Udarbejdelse og gennemgang af budgetter
 • Bidrag til de ikke-videnskabelige afsnit i fondsansøgninger til nationale og internationale bevillingsgivere
 • Sparring med forskere og institutter om funding- og forskningsstrategi samt målretning af ansøgninger
 • Opsamling og formidling af viden om finansieringsmuligheder samt generel orientering om forskningspolitiske tiltag.

Eksempler på øvrige arbejdsopgaver:
 • Udarbejdelse af ansøgningsstrategier for forskere og forskergrupper
 • Afholdelse af kurser og formidling af relevant viden
 • Udarbejdelse af vejledninger, der kan sikre bedre kvalitet af ansøgninger
 • Deltagelse i faglig videreudvikling af enheden, herunder ikke mindst på det naturvidenskabelige område

I vurderingen af ansøgere vil vi lægge særlig vægt på, at følgende kvalifikationer er til stede:
 • Relevant akademisk uddannelse
 • Erfaring med at udarbejde ansøgninger om ekstern finansiering til forskning
 • Særdeles gode evner til at arbejde selvstændigt, til at kunne tage initiativ og være udadvendt og ikke mindst yde god rådgivning
 • Erfaring med og gode evner til at opbygge gode relationer med samarbejdspartnere, f.eks. forskere, institutter og centrale enheder
 • Stærke formulerings- og formidlingsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
 • Tæft for økonomi – særligt med henblik på udarbejdelse af budgetter
 • Kendskab til nationale og internationale bevillingsgivere til forskning
 • Interesse for både dansk og europæisk forskningspolitik
 • Fleksibilitet i spidsbelastningsperioder

Vi tilbyder:
 • Et udfordrende og selvstændigt job
 • En bred kontaktflade til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • En uhøjtidelig omgangstone i en afdeling med i alt ca. 30 medarbejdere
 • En fleksibel arbejdsplads med gode videreuddannelsesmuligheder.
Der må påregnes rejseaktivitet i mindre omfang til de dele af Aarhus Universitet, der ligger andre steder i Danmark.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer pr. uge. Løn og arbejdsvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Ansættende myndighed bliver Aarhus Universitet. Det primære tjenestested er hos Forskningsstøtteenheden i Aarhus, Katrinebjergvej 107.

Yderligere oplysninger:

For at søge stillingen og mere information: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8456152?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software