Share this page:

Sekretariatschef til Aalborg Universitet

  • 01 May 2019
  • 24 May 2019
  • Aalborg

Sekretariatschef med strategisk tæft og gode samarbejdsevner, Aalborg Universitet
 
Vil du være med til at udvikle Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet og skabe en administrativ enhed i verdensklasse, som understøtter vores førende forskere inden for kemi, biologi, miljø og bioteknologi?

Ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet er en nyoprettet fuldtidsstilling som sekretariatschef ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller snarest derefter.  

Stillingsbeskrivelse

Som sekretariatschef bliver du en del af instituttets ledelsesgruppe og kommer til at indgå i et tæt samarbejde med institutlederen og den øvrige ledelse. Instituttet består af fem sektioner, hvoraf tre er i Aalborg, én i Esbjerg og én i København.

Instituttet har et højt ambitionsniveau, og der arbejdes løbende med videreudvikling af instituttets strategi og en række udviklingsprojekter. Du vil komme til at bidrage til at definere strategien, lede strategiprocessen og eksekvere udviklingsprojekterne. Du bliver ansvarlig for at sikre systematisk opfølgning og kommunikation til institutlederen og instituttets ledelsesgruppe, samt medvirke til et godt overblik over igangværende projekter, fremdrift og resultat for hele instituttet.

Du kommer til at sikre og stå i spidsen for et effektivt og sammenhængende sekretariat, hvor arbejdsglæde, samarbejde og trivsel går hånd i hånd med effektive løsninger og professionel servicering af instituttets interessenter. Rollen indebærer, at du både kan agere på strategisk niveau og samtidig også kan handle operationelt på administrative opgaver, når det kræves.

Sekretariatets formål er at yde en professionel og brugerorienteret service, som understøtter studierne, det videnskabelige personale, instituttets ledelse og universitetets fællesservice. Du vil som sekretariatschef få ledelsesansvaret for ca. 17 medarbejdere fordelt i teams indenfor studier og uddannelse, HR og kommunikation samt økonomi og forskningsstøtte.  Hovedarbejdsstedet er Aalborg Campus, og det forventes, at du lejlighedsvis er til stede i Esbjerg og København.

Universitetet har netop gennemført en stor administrativ omorganisering, og du vil komme til at indgå i diverse udviklings- og erfaringsgrupper omkring det administrative arbejde på universitet generelt. Sammen med institutledelsen, samarbejdspartnere i AAU Fællesservice og det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, vil du være med til at forme den nye administrative organisation med fokus på at sikre, at service til forskning, undervisning og innovation bliver af højest mulig kvalitet.

Arbejdsopgaver

  • Ledelsessparring med institutlederen og instituttets ledelsesgruppe
  • Lede og tage aktiv del i det daglige arbejde i instituttets administration
  • Personaleledelse for den administrative stab, herunder afholdelse af MUS og opfølgning herpå
  • Stå i spidsen for udviklingen af den administrative understøttelse af instituttets kerneopgaver: forskning, forskningsformidling og forskningsbaseret undervisning og myndighedsbetjening
  • Sikre god kommunikation i organisationen
  • Indgå i udviklings- og erfaringsgrupper på universitetsniveau
  • Repræsentere instituttets interesser i en politisk organisation

Læs mere og søg via https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=1968&VacatureID=1042303

 
 


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software