Share this page:

Forskningskonsulent for Ekstern finansiering (AC-fuldmægtig) til CBS

  • 29 Apr 2019
  • 15 May 2019
  • Frederiksberg

Forskningskonsulent for Ekstern finansiering (AC-fuldmægtig) til Copenhagen Business School (barselsvikariat) 

Har du lyst til at arbejde med forskningssupport, kan du være den person vi leder efter til CBS Research Support Office (CBS RSO).  

RSO består af 1 leder, 9 forskningskonsulenter og 2 studentermedhjælpere. RSO understøtter hele projektcyklussen – fra den indledende afdæknings- og interessevaretagelsesfase, over ansøgningsfasen og kontraktforhandlingen til projektgennemførelsesfasen. Vi er lokaliseret i en dejlig villa på Steen Blichers vej og fungerer som en satellit for CBS, når vi samarbejder med institutterne og forskerne på den øvrige Frederiksbergcampus. Sammen med ledelsessekretariatet og dekansekretariatet for uddannelse udgør vi desuden et større fagligt miljø, der varetager supporten og rådgivningen af CBS’ øverste ledelse.   

Arbejdsopgaver i stillingen  

Med sparring fra kollegaer i teamet tilrettelægges og løses opgaver primært selvstændigt, men vi lægger vægt på at du kan både videndele og samarbejde. Det forventes, at du samarbejder med kolleger både fra RSO, fra CBS' øvrige administrative enheder og institutterne, når der er behov for det, så vi i fællesskab kan levere resultater af høj kvalitet.   

 Dine opgaver vil som udgangspunkt ligge inden for følgende områder 

  • Direkte support til CBS' funding coordinators  
  • Direkte support til forskere med kvalitetssikring af ansøgninger og budgetlægning   
  • Projektledelse cirka 30 procent af stillingen til et EU-projekt (MSCA RISE)  
  • Systematisk erfaringsopsamling og videndeling omkring eksternt finansieret forskning  
  • Indspil til institutledere, prodekanen, dekanen, CBS’ direktion i spørgsmål om ekstern finansiering  
  • Intern og ekstern kommunikation   

Læs mere og søg via https://www.cbs.dk/cbs/jobs-paa-cbs/ledige-stillinger/forskningskonsulent-ekstern-finansiering-ac-fuldmaegtig-copenhagen-business-school-barselsvikariat

 


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software