Share this page:

Sekretariatsleder til RUC

  • 04 Apr 2019
  • 15 Apr 2019
  • Roskilde


Sekretariatsleder for stort universitetsinstitut på Roskilde Universitet

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv – et af kun fire institutter på Roskilde Universitet – leverer forskning i international topklasse, driver en række forskningsbaserede uddannelser og engagerer sig ofte i forskningsformidling. Institutsekretariatet står for forskningsadministration (pre- og post award) og udvikling og kvalitetssikring af vores danske og internationale uddannelser samt instituttets mangesidede daglige drift – alt sammen i tæt samarbejde med det øvrige universitet.

Den alsidige stilling som sekretariatsleder er ledig til dig, der har solid ledelseserfaring og forudsætninger for at navigere i den organisatoriske ramme, som et stort universitetsinstitut udgør.

Opgaver og kompetencer
Som sekretariatsleder har du ansvar for den daglige ledelse og udvikling af instituttets administrative funktioner. Din hovedopgave er at sikre den bedst mulige understøttelse af instituttets kernevirksomhed: forskning, uddannelse og formidling. Du er sparringspartner for institutlederen og viceinstitutlederen og yder løbende ledelsesstøtte til instituttets øvrige ledere (studieledere, ph.d.-skoleleder, forskningsgruppeledere). Som del af institutledelsen er det væsentligt, at du kan træffe beslutninger, har strategisk overblik, har let ved at skabe kontakt til folk på alle niveauer og kan bygge brede og effektive netværk både på instituttet og på det øvrige universitet.

Du bliver daglig leder for et ungt, ambitiøst institutsekretariat på 12 medarbejdere, der understøtter og faciliterer instituttets danske og internationale forskere i deres kerneopgaver. Du har ledelsesansvar for instituttets drift, økonomistyring, samt sekretariatsfunktioner for studienævn- og forsknings-og ph.d.-administration, institutråd og lokaludvalg. Du skal kunne yde støtte i konkrete opgaver og selv kunne udarbejde økonomiske analyser, høringssvar, strategioplæg og forskelligt andet materiale til RUCs centrale ledelse og instituttets øvrige relationer.

Læs mere og søg stillingen via www.ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software