Share this page:

Fundraiser til Regionshospitalet Hammel Neurocenter

  • 14 Mar 2019
  • 05 Apr 2019
  • Hammel

Er du Regionshospitalet Hammel Neurocenters første fundraiser 

Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) har som hovedopgave at gøre en forskel for patienter med følger efter en erhvervet hjerneskade, ved at tilbyde så god rehabilitering som mulig. Dette kræver klinisk forskning og der er nu en velkonsolideret forskningsenhed integreret i RHN. Enheden blev udnævnt som universitetsklinik i 2013, en status som netop er blevet bekræftet i 2018. Til støtte primært for universitetsklinikken søger vi en fundraiser. Der er et tæt samarbejde mellem universitetsklinikken og Centerledelsen på Hammel Neurocenter.
 
Der søges en akademisk medarbejder til en fuldtidsstilling fra 1. juni 2019 eller snarest muligt. Stillingen er nyoprettet. Dokumenteret erfaring med fundraising er en forudsætning.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området og med baggrund i dokumenterede kvalifikationer.
 
Arbejdet består i:

  • løbende at sikre overblik over fonde og andre bevillingsgivere og formidle dette til universitetsklinikkens forskere
  • sparring med professoren og forskerne vedrørende ansøgningsstrategi og målretning af ansøgninger
  • at formulere ansøgningerne og sparre med forskerne for at sikre høje succesrater på ansøgninger
  • at indgå i et fagligt netværk med ledelsessekretariatet på RHN, Hospitalsenhed Midts øvrige fundraisere og fundraisere i Aarhus Universitetshospitals Forskningsstøtteenhed.
  • at kommunikere forskningsresultater på hjemmeside og sociale medier. Desuden visse administrative opgaver 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Overlæge Jørgen Feldbæk Nielsen, tlf.: 78419043

Læs mere på https://rm.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=b9231250-e71f-41aa-b72d-e71c52e26aeb


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software