Share this page:

Direktør til det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

  • 28 Feb 2019
  • 05 Mar 2019

Har du ledelsesmæssige kompetencer på topchefniveau, og er du forskningskyndig? Kan du stå i spidsen for en organisation med ambitioner om at være på forkant med forskningen i arbejdsmiljø nationalt og internationalt? Så er du måske den nye direktør for det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.  

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) søger en ny direktør, som under ansvar over for bestyrelsen og beskæftigelsesministeren skal videreudvikle NFA.

Som direktør forventes det, at du:  

  • har alsidig og solid erfaring inden for forskning og udredning ved i en årrække at have varetaget forskningsopgaver eller har haft ansvaret for forskningsledelse, forskningsadministration, forskningspolitik mv. i en institution eller virksomhed  
  • har betydelig ledelsesmæssig erfaring, som du bruger til at sætte klar retning og udvikle en vidensintensiv organisation med fokus på resultater i en omverden med mange interessenter  
  • har strategisk forståelse for og indsigt i, hvordan forskningsviden og – resultater omsættes til praksis, og hvordan praksis kan sætte retning for kommende forskningsindsatser  
  • kan indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med det politiske niveau, arbejdsmarkedets parter og relevante forskningsmiljøer  
  • har erfaring inden for arbejdsmarkedsområdet eller tilgrænsende sektorområder.
Se opslaget og søg stillingen via https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=5001&departmentId=6068&ProjectId=118976&MediaId=338


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software