Share this page:

Stillinger i Norge på Oslo BI

  • 01 Mar 2019
  • 17 Mar 2019
  • Oslo

Handelshøyskolen BI er en ledende europeisk handelshøyskole, med over 400 faglige ansatte som forsker og underviser i som blant annet organisasjon og ledelse, finansiell økonomi, samfunnsøkonomi, strategi, markedsføring og forretningsutvikling.

BIs forskningsadministrative avdeling har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og organisert i Fag- og forskningslinjen, under prorektor for Fag- og forskning.

BI etablerer nå eksternfinansiert forskningsadministrasjon som et eget ansvarsområde innen forskningsadministrasjon, med ønske om å bygge betydelige ekspertise på området. 

 Der er tre ledige stillinger opslået, alle med deadline 17, marts 2019

 


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software