Share this page:

KU: Specialkonsulent til SCIENCE Forskning og Innovation, fokus på unge forskere

 • 05 Dec 2018
 • Københavns Universitet, København

SCIENCE Forskning & Innovation ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet søger en fundingrådgiver med fokus på unge forskere med tiltrædelse 1. februar 2019.

Om os

SCIENCE Forskning & Innovation er en servicefunktion for forskere og ledelse og en af de primære opgaver er at assistere fakultetets forskere med at skaffe eksterne midler til finansiering af forskning og infrastruktur. Det vil sige midler fra danske og udenlandske forskningsråd, EU, private fonde mm. Kontoret understøtter kontraktforhandlinger og projektadministration på bevilgede projekter, og har desuden en række dokumentations- og kommunikationsopgaver. Vi yder bistand til bevilgede forskningsprojekter i tæt samarbejde med kolleger på institutterne, på de øvrige fakulteter og centralt på KU. En anden større opgave er at varetage administrationen af fakultetets 1150 Ph.d. studerende i samarbejde med SCIENCE Ph.d. skolens ledelse. Sidst, men ikke mindst yder vi sekretariatsbistand til fakultetets Ph.d. udvalg og til fakultetets Forskningsudvalg samt ledelsesbetjening på forskningspolitiske og forskningsstrategiske områder for prodekanen for forskning og den øvrige fakultetsledelse. Vi er en afdeling på ca. 20 personer, hvor godt halvdelen arbejder med forskellige aspekter af ansøgningsstøtte og administration.

Arbejdsopgaver

Du kommer primært til at yde ansøgningsstøtte til postdocs og yngre forskere, der ønsker at hjemtage bevillinger til deres forskning fra danske og internationale fonde, herunder EU Horizon2020. Det betyder, at du både skal vejlede ansøgere, som er i begyndelsen af deres forskerkarriere, sætte dig ind i fondenes ansøgningsregler, hjælpe forskerne med fondenes elektroniske ansøgningssystemer og give feedback på konkrete ansøgninger inden de sendes til fondene. Du skal ligeledes opsøge potentielle ansøgere for at sikre, at KU/SCIENCE udnytter sit fulde potentiale i forhold til at ansøge fonde om forskningsmidler, hvilket indbefatter oplæg for vores institutter på både dansk og engelsk. Slutteligt vil dit ansvarsområde omfatte en række private og internationale fonde, som forskerne ikke søger i samme omfang, men som er og kan blive en vigtig finansieringskilde inden for en række forskningsområder.

Dine arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

 • Holde dig ajour med postdoc-bevillingsopslag fra danske og internationale fonde, herunder H2020 - Marie Skłodowska-Curie - Individual Fellowships og projekt-bevillingsopslag fra danske fonde, f.eks. Danmark Frie Forskningsfond - Forskningsprojekt 1
 • Rådgive (potentielle) ansøgere omkring de forskellige fonde, ansøgningsvilkår, udvikle skabeloner
 • Læse og komme med feedback på ansøgninger
 • Forestå kommunikation med bevillingsgivere mht. forestående opslag, kontraktforhandlinger, afrapportering, møder mm.
 • Ansvarlig for at indsamle data om postdoc-bevillinger til ledelsesrapporter
 • Komme med input til diverse arbejdsgrupper i EU-systemet inden for relevante forskningsprogrammer
 • Løbende evaluering og forbedring af projektafsøgnings- og implementeringsprocesserne
 • Varetage diverse ad hoc opgaver for fakultetets ledelse

Vi ønsker følgende kompetencer og personlige egenskaber:

 • Du arbejder systematisk og grundigt
 • Du er en åben, serviceorienteret og tillidsskabende teamspiller, som sørger for at videndele
 • Du har evner til at håndtere og afslutte mange opgaver/projekter parallelt, overholde deadlines og kan bevare overblikket i perioder med høj arbejdsbelastning
 • Du er motiveret og har erfaring med at sætte dig ind i nye opgaver og tillære dig nye kompetencer
 • Du har ekstraordinært gode kommunikationsevner på engelsk og dansk i skrift og tale og gode interkulturelle kommunikationsevner

Om dig

 • Du har en relevant akademisk videregående uddannelse
 • Du kan dokumentere, at du har gode kommunikative evner, både mundligt og skriftligt på dansk og engelsk
 • Du har budgetforståelse og viden om danske og internationale bevillingsgivere. Det er en fordel, hvis du har erfaring med forskningsfunding og ansøgningsskrivning
 • Derudover skal du have forskningsindsigt og gerne synes, at det er både spændende og interessant at operere i grænseområdet imellem forskere og bevillingsgivere

Vi tilbyder

En arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger. Et job, hvor du bliver en af de drivende kræfter i at øge fakultetets hjemtag af forskningsmidler til yngre forskere og herunder medvirke til rekruttering af internationale talenter og til fastholdelse af det yngre vækstlag. Der vil være rig mulighed for at forme og påvirke indsatser, så både dit og SCIENCE’s potentiale bliver udnyttet på bedste vis.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker som specialkonsulent i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten. Aflønning i henhold til AC-overenskomst som for tiden udgør kr. 40.392,92 om måneden. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer.

Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Vi har flekstid.

Din ansøgning

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag (CV, Eksamensbeviser) via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest den 5. december 2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 50 og 51.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål til stillingen kan rettes til kontorchef Inge-Sofie Sørensen, tlf. nr. +45 28754280 eller på mail: iss@science.ku.dk

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.400 ansatte og 9.000 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på https://www.science.ku.dk/

Søg stillingen online...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software