Share this page:

Specialkonsulent/EU-konsulent til Forskningsservice på RUC

  • 18 Oct 2018
  • RUC, Roskilde

Har du solid erfaring med EU funding og med at understøtte forskeres ansøgninger til europæiske og danske fonde og finansieringskilder? Kan du samtidig se dig selv som tovholder og drivkraft for en styrket indsats på EU området fremover og være den, der byder ind både i forhold til RUCs prioriteringer og strategier samt i forhold til at sikre bedst mulige varetagelse af RUCs interesser i EU? Hvis du også kan lide at arbejde i et mindre, men dedikeret og kompetent team med fokus på pre- award support, bør du overveje at søge stillingen som Specialkonsulent for EU området i RUC´s forskningsservice.  

Om stillingen  

Din primære opgave bliver at støtte RUC forskernes arbejde med at finde ekstern finansiering til deres forskningsprojekter, og at udvikle succesfulde ansøgninger sammen med forskerne og de fire institutters forskningskoordinatorer. Du kommer til at arbejde tæt sammen med forskere både med rådgivning og research i de tidlige faser af ansøgningsarbejdet og med den nære sparring på ansøgningerne op til deadline. Samtidig vil du fungere som sparringspartner for RUCs ledelse i forhold til strategi og prioritering på EU området og vil være primært ansvarlig for opdatering og indhentning af viden på EU området. Som en del af teamet i forskningsservice vil du også fungere som primære kontaktperson for et af de fire institutter. I denne sammenhæng vil du arbejde tæt sammen med instituttets forskningskoordinator og ledelse f.eks. med tilrettelæggelse af målrettede indsatser for specifikke forskere og forskningsgrupper. Endelig vil du indgå i teamets løsning af ad hoc og ledelsessupport opgaver relateret til forskningsområdet.

Om dig  

Vi lægger vægt på, at du;  

  • Har indsigt i universitetsforskning og forskernes arbejdsvilkår  
  • Har en relevant akademisk uddannelse  
  • Har mindst 4 års relevant erfaring med forskningsfinansiering og gerne med specifikt kendskab til Horizon 2020 og viden om det kommende Horizon Europe  
  • Har solid erfaring med udvikling og kvalitetssikring af projekter og den konkrete ansøgningsudformning, herunder overholdelse af formalia i forhold til økonomiske, juridiske og politiske rammer.  
  • Holder dig ajour om mulighederne i nationale og internationale finansieringskilder  
  • Har gode kommunikative færdigheder på dansk og på engelsk  
  • Har en stor arbejdskapacitet og er god til at planlægge og bevare overblikket i pressede situationer  
  • Er udviklingsorienteret, selvstændig, udadvendt og god til at skabe netværk  

Om os  

Arbejdet i Forskningsservice rummer en travl og inspirerende hverdag. Vi har en stor og bred berøringsflade med hele universitetet. Det rummer både forskere, forskningskoordinatorerne på de enkelte institutter og de øvrige centrale supportfunktioner. Forskningsservice er en central enhed på RUC, hvor du får fem andre kollegaer.  

Mere information  

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Elisabeth Hvas på eh@ruc.dk / 46 74 33 93 eller teamleder for forskningsservice Jens Kofod på jensk@ruc.dk/ 61 95 11 99.  

Ansættelsesvilkår  

Der er tale om en ansættelse på fuldtid, med reference til teamleder Jens Kofod. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Vi forventer, at du med dine kvalifikationer kan indplaceres som specialkonsulent med mulighed for at forhandle et individuelt tillæg. Vi ser gerne, at du kan begynde den 1. december eller snarest derefter. Vi forventer at afholde samtaler i uge 43 (tirsdag den 23. oktober)  

Ansøgning


Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/ 

Ansøgningen skal indeholde:  

1. Motiveret ansøgning  

2. CV  

3. Dokumentation for uddannelse  

Ansøgningsfristen er 18. oktober 2018.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.  

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software